COVID-19 HAR VÆRT PLANLAGT LENGE – CORONA PANIKKEN ER ET SKUESPILL, SVINDEL OG BEDRAG – Panikken brer seg nå i regjeringen

Ja – vi har Corona i dette landet også.

Corona er ikke noe nytt og det finnes mange varianter av viruset.
Det som derimot ikke er tilfelle, er corona-pandemien. For den eksisterer bare i hodene til våre såkalte som har en helt spesiell agenda for dette landet – en agenda som ikke er til fordel for hverken folket eller nasjonen Norge.

Denne påståtte pandemien, er ikke engang i nærheten av en vanlig influensa sesong, hverken i forhold til sykehusinnleggelser, eller i forhold til dødstall – ikke litt engang.Nå er vi på vei inn i en ny influensa sesong, og jeg kan nesten garantere at samtlige blir registrert som corona offre” – Så desperat er denne korrupte regjeringen for å holde folket i og derved kontroll. Det er nemlig DET, det dreier seg om.

Inger Marie Holen har her en enkel og klar beskrivelse av den faktiske situasjonen:


Inger Marie Holen.

Det er fremdeles ett langt sprang til vi kommer oppi antall smittede som av viruset Yamagata – A(H3N2) som herjet året 2017/18 … Da var 142.900 smittet —-7.600 så syke at de ble innlagt —–1400 døde ….Kilde er Folkehelseinstituttet , mens VG og opererer med høyere antall døde opp mot 1700 …. Men ingen visste om dette viruset ,for ingen nevnte det , og livet gikk sin vante gang … Derimot MÅ hele Høie-banden ha visst om dette viruset som herjet over hele verden over det året … Er det rart vi undres når vi ser dramatiseringen av det som skjer nå … Med all respekt , men kun 279 er døde , 54 er innlagt !…

I tillegg opplyser Folkehelseinstituttet oss om at 9 av 10 corona-døde led av andre sykdommer som fremskreden kreft, hjertekarsykdom og diabetes.. – men FHI opplyser om mer også, som at 14 av 15 tester viser feil positiv … Samme gjelder USA..over 220.000 døde men 9 av 10 av andre sykdommer …  Det som er mest skremmende er folks evne til ikke lengre tenke klart , bruke hodet og slutte med å godta det skuespillet som nå råder …  Tenk over hva en viss mann sa på 30-tallet , “det er lett å få hele folket over på sin side , det er bare å skremme de med løgner”


—  Det er kun folket som kan stoppe dette  fascist regimet til Erna Solberg.

-Vi må stå samlet nå og legge eventuelle andre uenigheter, særinteresser og kjepphester tilsides – om ikke annet enn for våre barn og barnebarns skyld, om dem skal ha en fremtid i dette landet.

Folket begynner våkne litt nå – litt etter litt. Men det går alt for sent.
Siste tilskudd er Solvang fra NRK. Han stilte spørsmål omkring den omstridte maskebruken til helseminister Bent Høye, under debatt programmet som ledes av Fredrik Solvang på NRK, – 27.10.20

Da gikk tydeligvis gardinen ned for denne “erfarne” assisterende hjelpekeldneren, som rett og slett refset Solvang for sitt spørsmål og videre forsøkte å irettesette Solvang i den rettning som regjeringen har bestemt…  Dette kan ikke betraktes som annet enn et usedvanlig og uanstendig forsøk på direkte manipulering av Solvang for åpent kamera. Det er åpenbart at panikken begynner å spre seg i denne regjeringen. Dem vet at løgnene er avslørt – men velger å fortsette sin lenge planlagte strategi. En strategi for å ødelegge både folk og land.

Litt fakta om disse maskene til Bent Høye:
Disse maskene inneholder Teflon, og blir  “sterilisert” med Etylenoksid – et kjent kreftfremkallende stoff…Maskene inneholder PTFE som utgjør Teflon sammen med andre kjemikalier.Dette er patentert og godkjent i USA for produksjon av slike masker, og det er den samme prosessen som benyttes i de andre landene hvor slik produksjon foregår – som for eks. India.


Og det er de samme maskene som er i salg her i landet. Nå er dere advart!!
Som andre har sagt før meg; … regjeringen er blitt en fascistisk regjering.Denne regjeringen må fjernes – avsettes NÅ.  Det finnes ingen tidligere regjeringer i dette landet som har klart å gjøre så mye skade og å ødelegge dette landet og dets innbyggere så mye og på så kort tid, som landssvikeren og hennes medsammensvorne både i regjeringen og storting – har klart å gjøre.

Har sagt det før og gjentar det igjen:  Regjeringen må avsettes nå – og stilles for riksrett. Solberg regimet vil fortsette sin totale ødeleggelse at dette landet og denne nasjonen, inntil hun blir stoppet. Det er kun folket som kan stoppe henne – vi må stå samlet nå og legge eventuelle andre uenigheter og særinteresser tilsides – om ikke annet enn for våre barn og barnebarns skyld, om dem skal ha en fremtid i dette landet.


Det er ikke tid til å vente til neste valg. Da er det ingenting tilbake.Planene som Solberg er en vesentlig del av, er forlengst avslørt.  Alt som har med denne coronasvindelen å gjøre, må ses i sammenheng med Agenda 2030,  som Solberg er en del av. Det står sågar skrevet på regjeringens egne nettsider (regjeringen.no) at denne Agendaen er overbygningen for all norsk politikk – altså vi snakker om New World Order uten egne suverene grenser, og en verdensregjering.

Vi må forberede oss!

Det vi kan forvente oss, er en full nasjonal lockdown innen midten eller slutten av november. Tilstramningen er allerede begynt på flere regionale steder og det på en tid hvor det ikke finnes hverken sykehuskøer eller pasienter av betydning i antall som har noe med covid-19 å gjøre. Sykehusene kommer nok fortsatt til å være relativt tomme – mens landet stenges ned, og andre pasienter nedprioritert.


Folket må våkne nå!

Det er en grunn til at det var en ekstrem kort tid for “høringen” – til forlengelse av den midlertidige loven om forvaltning av personell i for å “avhjelpe av covid-19” Det er en grunn til våpenlovene endres – men andre ord; folket skal avvæpnes – gjøres forsvarsløse eller ikke være i stand til å gjøre opprør når dem omsider våkner og skjønner alvoret. Det er en grunn til at regjeringen står beinhardt på at støttetiltakene for “coronakrisen” for ca 400.000 arbeidstakere – for alle oss som har blitt permitert og har mistet sine jobber, oppheves i november.


Folket finner seg i strenge innskrenkninger av sitt privatliv og sin sosiale omgang, tap av jobb, tap av hus og heim, oppsplitting av familier osv.. Og det på en tid hvor vi i dag vet at at dødeligheten i Norge er på 0,02% og ellers i verden 0,03% – beregnet ut fra positivt testede. Hvor er alle sammen? Skal vi tro forskjellige kommentarfelt i diverse medier på nettet,  ser det ut til at folk flest jubler over stadige innstramninger og strengere tiltak. Hallooo – ser lyset er på, men ingen hjemme?

Målet for vår landssviker, er det samme som for resten av globalistene – knusing av velferdsstaten – og hun er på god vei til å klare det – målet er snart nådd. I mens sitter folket like godt i sofaen og ikke engang gidder å løfte øyenbrynene. “Uff, nei” – “Det er for slitsomt å ta stilling til alt dette”.

Det folk i tillegg skal være klar over, er at denne Conona-planen er ikke beregnet til å være over før i 2025…. Da først regner eliten – den store kapitalmakten inkludert den gjennomkorrupte verdensbanken –  med at folket i både Norge og resten av osv.. er knekket nok til å bøye seg, og at det ikke er noe igjen av verdier som ikke allerede er plyndret eller stjålet av storkapitalen….

COVID-19 ‘projektet' planlagt til 2025

Verdensbanken viser, at COVID-19 er planlagt til … slutten av mars 2025! Så det er planlagt helt til mars i 2025,

kilde: World Bank shows planned end date of project COVID-19, PDF


Som jeg har skrevet om tidligere, Covid-19 er vell planlagt, og tvilsomme testkitter som RT-PCR- – ble organisert og bestilt inn allerede i 2017 og 2018 for både Norge sin del og resten av Europa.

Les her:
Regjeringen har løyet hele tiden – Corona – Covid-19 og testkit var allerede bestilt i 2017 og 2018. Altså en vell planlagt “pandemi”

Samme dag at denne artikkelen ble publisert – og ble spredd over hele Europa i rekordfart, ble hele registeret til WITS endret. Det var hele 3 rettelser denne dagen både på betegnelser av utstyret og datoformatene, men produktnummeret står fremdeles. Her er en PDF fil som kan lastes ned med originaltekst.

Vi må forstå at dette gjelder ikke bare Norge, svindelen og bedraget foregår i de fleste Europeiske landene. Storbritania er mer eller mindre stengt ned. I Wales får ikke folk handle mer enn hva de må ha av nødvendige artikler. Alt som myndigheter og storkapitalen har bestemt seg for at dem ikke skal selge, er fjernet eller gjort utilgjengelig for folket. Skremselspropagandaen er enda verre enn her i landet og det er satt opp store “teststasjoner for covid-19 i alle byer – men de er tomme. Det samme med sykehus, mens andre pasienter er nedprioritert og nektet behandling – som her i landet.

Det er satt opp “teststasjoner for covid-19 i mange UK  byer – men de er tomme.

COVID-19 HAR VÆRT PLANLAGT LENGE

Fra Tyske leger: “Pandemien er et bedrag” (video)

En gruppe på over 500 leger i Tyskland som kaller seg  ‘Leger for opplysning' kom med en sjokkerende erklæring under en nasjonal pressekonfereranse:

Corona-panikken er et skuespill, svindel og bedrag. Det er på høy tid, at vi forstår, at vi er midt i globale kriminelle handlinger.

Heiko Schöning i blå jakke til høyre i bildet ble 27. sept. 2020 arrestert  ved en demo i London og holdt i arrest i 20 timer.

Om det fortsatt skulle være tvil – Her er litt mer bakgrunns stoff som viser at Covid-19 har vært planlagt.

Bill and Melinda Gates garanterer en global pandemi. Bill Gates thinks a coming disease could kill 30 million people within 6 months — and says we should prepare for it as we do for war.

Bill Gates: “En global pandemi er på vei, ET SKAPT VIRUS er menneskehetens største trussel.

Melinda Gates – Forberende øvelser til en pandemi

Et par måneder før utbruddet organiserte verdens vaksineselger nr. 1, Bill Gates, et arrangement i New York City.

Gjett hva dette arrangement handlet om? Det var en “coronavirus-pandemiøvelse”. Denne pandemiøvelsen ble kalt Event201, og fant sted i 18. oktober 2019, like før utbruddet.

På det store display i auditoriet ser du teksten uthevet:

Vi må forberede oss på hendelsen som blir en pandemi.

Citat: “Hendelse 201 simulerer et utbrudd av et nytt coronavirus overført fra flaggermus (!) Til griser til mennesker, som til slutt effektivt overføres fra person til person, noe som fører til en alvorlig pandemi.”

Danmarks helseminister Magnus Heunicke hadde ‘ved et uhell' et møte med Gates Foundation i Washington samme dag, en 3-timers kjøretur fra New York. Hvem av de norske var der? Var det Høye?

Bill Gates organiserte en coronavirus-pandemi-øvelse like før det skjedde!

Konklusjonen er; at hele menneskeheten skal vaksineres …

Formålet med Event201 var å forberede verden til en coronavirus-pandemi … som skjedde like etter arrangementet.

Oppspilt ved utsikt til salg av vaksiner i det neste året.

Kort etter denne “øvelsen for en coronavirus pandemi” skrev Bill Gates på :

Jeg er spesielt begeistret for, hva det neste året kan bety for et av de beste kjøp innen for global sundhet: vaksiner.

“Gjør deg klar for en global koronavirus pandemi”

I september 2019 – også like før utbruddet – publiserte Global Preparedness Monitoring Board en rapport med tittelen – A World at Risk

Det understreket behovet for å være forberedt på … et koronavirusutbrudd!

På forsiden av rapporten er bildet av et koronavirus og personer som har ansiktsmasker!

I rapporten står denne interessante setningen:

FN (inkludert WHO) gjennomfører minst to systematiske trenings- og simuleringsøvelser, inkludert en for å dekke bevisst frigjøring av et dødelig luftveis sykdomsfremkallende stoff.

Forstod du det??

De har øvd på en bevisst frigjøring av et dødelig respiratorisk patogen (sykdomsfremkallende stoff)!

BGMP og Bill Gates var ikke de eneste som reklamerte for et kommende coronautbrudd. Her en en til:

Dr. Fauci garanterte et pandemi innen 2 år

Det er ingen tvil om at det vil være en utfordring for den fremtidige administrasjonen innen smittsomme sykdommer. Det vil komme et overraskende utbrudd. Ingen tviler på dette.

Den opprinnelige /originale videoen fra 2017:Fauci guarantees an outbreak with the next two years.

Skal vi våkne nå, OG REAGERE – før det er for sent?


Inventor of method used to test for COVID-19 didn't say it can't be used in virus detection

By Reuters Staff – JULY 3, 202012:23

Social media users have been sharing a quote attributed to the inventor of the Polymerase Chain Reaction (PCR) test, currently being used to detect COVID-19, which says “PCR tests cannot detect free infectious viruses at all”. This quote has been falsely attributed to the inventor, Kary Mullis, and has been taken out of context to falsify its original meaning.

However, the quote is actually from an article written by John Lauritsen in December 1996 about HIV and AIDS, not COVID-19 (here).

The context around the quote shows Lauritsen is not saying PCR tests do not work. Instead, he is clarifying that PCR identifies substances qualitatively not quantitatively, detecting the genetic sequences of viruses, but not the viruses themselves: “PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers.

Although there is a common misimpression that the viral load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.”

Not suprizing the Covid-19 tests are wrong, other viruses are also detected. (Validity of tests-video)

The Lancet – Non-validity of Covid-19 PCR-testsEn tysk advokat gir en omfattende beskrivelse av bedrageriet

US doctor against vaccinations

Robert Kennedy Jr. Destroys Big Pharma, Fauci & Pro-Vaccine Movement


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of “fair use” in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than “fair use” you must request permission from the copyright owner.

Article origin displayed at the top of the page

Read more posts by this author.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.