TEXAGEDDON:En falsk flagggeoterroristoperasjon med flere ulovlige NWO-mål.

Skrevet 18. februar 2021 av State of the NationFacebookTwitterPinterestRedditE-posthttps://www.facebook.com/v3.1/plugins/like.php?app_id=0&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1c85daacbbd088%26domain%3Dstateofthenation2012.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fstateofthenation2012.com%252Ff3937e577c01254%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fstateofthenation2012.com%2F%3Fp%3D133065&layout=button&locale=en_US&ref=addtoany&sdk=joey&width=90Dele Globaliststyrte geoingeniører sikter mot sine kraftige værvåpeni Lone Star State for å gjennomføre skjultehandlinger av falsk flagg geoterrorisme OPERATION DEEP FREEZEMålrettet utført av NWO Cabal forå...