OPTIMALISERING AV AEROSOLFREDING I REGNFØRINGSSTRATEGIER (OASIS)

15. september 2020 | UAE forskningsprogrammer for regnforbedringsstudier | Kilde

"Basert på hele prosjektet er våre hovedkonklusjoner angående operasjonell værmodifisering: 1) Informert skysåning vil kreve samtidig prognoser for vertikale profiler av skyer, aerosol, vind og fuktighet. Denne informasjonen kan gis ved en kombinasjon av bakkebasert fjernkontroll sensing, satellittmålinger og godt evaluert numerisk værforutsigelse (ensemblebasert). "

Lenke til dokument_ sluttrapport-prof-hannele-korhonen


Dele denne:

Dokumenter , historie

Legg inn navigasjon

← Federal Coordinator Meteorological Services FY2021-sertifiseringCalifornia _ Santa Barbara Cloud Seeding 2019-2020 →

Legg igjen en kommentar