Natriumklorid (37 CL) Informasjon

PubChem CID92043349
StrukturFinn lignende strukturer
Kjemisk Laboratory Chemical Safety Summary (LCSS) Datablad
Molekylær formelC l N a
SynonymerNATRIUMKLORID (37 CL)natrium; klor-37(1-)20510-56-9Natriumklorid (37cl)
Molekylær vekt59.9556719
KomponentforbindelserCID 15763865 (CID 15763865)CID 5360545 (natrium)
Dato sEndre2022-06-05Skape2015-11-11

1 Strukturer

Hjelp

Nytt vindu

1.1 2D-struktur

Hjelp

Nytt vindu

Finn lignende strukturerFå bildenedlasting

Skildring av kjemisk strukturNatriumklorid (37CL).pngFull skjermZoom innZoome ut

PubChem

1.2 3D-status

Hjelp

Nytt vindu

Konformergenerering er ikke tillatt siden MMFF94s ikke-støttede element, MMFF94s ikke-støttede atomvalens, blanding eller saltPubChem

2 navn og identifikatorer

Hjelp

Nytt vindu

2.1 Beregnet beskrivelser

Hjelp

Nytt vindu

2.1.1 IUPAC-navn

Hjelp

Nytt vindu

natrium; klor-37(1-)Beregnet av LexiChem 2.6.6 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.1.2 InChI

Hjelp

Nytt vindu

InChI=lS/ClH.Na/hlH;/q;+1/p-1/i1+2;Beregnet av InChI 1.0.5 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.1.3 InChI-nøkkel

Hjelp

Nytt vindu

FAPWRFPIFSIZLT-DEQYMQKBSA-MBeregnet av InChI 1.0.5 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.1.4 Kanoniske SMIL

Hjelp

Nytt vindu

[Na+].[Cl-]Beregnet av OEChem 2.1.5 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.1.5 Isomere SMIL

Hjelp

Nytt vindu

[Na+].[37Cl-]Beregnet av OEChem 2.1.5 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.2 Molekylformel

Hjelp

Nytt vindu

ClNaBeregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2019.06.18)PubChem

2.3 Andre identifikatorer

Hjelp

Nytt vindu

2.3.1 CAS

Hjelp

Nytt vindu

20510-56-9European Chemicals Agency (ECHA)

2.3.2 EU-nummer

Hjelp

Nytt vindu

683-668-1European Chemicals Agency (ECHA)

2.4 Synonymer

Hjelp

Nytt vindu

2.4.1 Synonymer levert av innskytere

Hjelp

Nytt vindu

NATRIUMKLORID (37 CL)

natrium; klor-37(1-)

20510-56-9

Natriumklorid (37cl)PubChem

3 Kjemiske og fysiske egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

3.1 Beregnet egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

EiendomsnavnEiendomsverdiReferanse
Molekylær vekt59.9556719Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Antall donorer for hydrogenobligasjoner0Beregnet av Cactvs 3.4.6.11 (PubChem utgivelse 2019.06.18)
Antall hydrogenbindingsakseptorer1Beregnet av Cactvs 3.4.6.11 (PubChem utgivelse 2019.06.18)
Roterbart bindeantall0Beregnet av Cactvs 3.4.6.11 (PubChem utgivelse 2019.06.18)
Nøyaktig messe59.9556719Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Monoisotopisk masse59.9556719Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Topologisk polar overflateareal0 ŲBeregnet av Cactvs 3.4.6.11 (PubChem utgivelse 2019.06.18)
Tunge atomer2Beregnet av PubChem
Formell siktelse0Beregnet av PubChem
Kompleksitet2Beregnet av Cactvs 3.4.6.11 (PubChem utgivelse 2019.06.18)
Antall isotoperatomer1Beregnet av PubChem
Definert Atom Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Undefined Atom Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Definert Bond Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Undefined Bond Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Antall kovalent bundne enheter2Beregnet av PubChem
Sammensetningen er kanonisertJaBeregnet av PubChem (utgivelse 2019.01.04)

PubChem

4 relaterte poster

Hjelp

Nytt vindu

4.1 Relaterte forbindelser med merknader

Hjelp

Nytt vindu5 varer

Se flere detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Sammensatt CID

StrukturSammensatt CIDNavnMolekylær formelMolekylvekt , g/mol
13351325Natrium;hydrokloridCl H N a + _59,45
157125666Natrium;argon;kloridA r C l N a98,3
161430220Natrium;helium;kloridC l H e N a62,44
161555740Natrium;hydrid;kloridC l H N a 59,45
161555741Natrium;hydrid;hydrokloridC l H 2 N a60,46

PubChem

4.2 Komponentforbindelser

Hjelp

Nytt vindu

CID 15763865 (CID 15763865)

CID 5360545 (natrium)PubChem

4.3 Beslektede forbindelser

Hjelp

Nytt vindu

Samme tilkobling5 poster
Blandinger, komponenter og nøytraliserte former2 poster
Lignende forbindelser5 poster

PubChem

4.4 Stoffer

Hjelp

Nytt vindu

4.4.1 Beslektede stoffer

Hjelp

Nytt vindu

Samme5 poster

PubChem

4.4.2 Stoffer etter kategori

Hjelp

Nytt vindu1 Kategori y

Utvidet visningnedlasting

  • Kjemikalieleverandører (4)
  • Eldre Innskytere (1)

PubChem

5 Kjemikalieleverandører

Hjelp

Nytt vinduViser 1 stoff per leverandør

Se alt

Utsikt i Entreznedlasting

BenchChemPubChem SID: 

458920839Kjemikalie som kan kjøpes: 

B3250738

Alfa kjemiPubChem SID: 

347760577Kjøpbart kjemikalie: 

20510-56-9

BOC SciencesPubChem SID: 

254770304Kjøpbart kjemikalie: 

20510-56-9

SmolekylPubChem SID: 

441386028Kjemikalie som kan kjøpes: 

S980084PubChem

6 Sikkerhet og farer

Hjelp

Nytt vindu

6.1 Fareidentifikasjon

Hjelp

Nytt vindu

6.1.1 GHS-klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

Piktogram(er)Irriterende
SignalAdvarsel
GHS-faresetningerH315 (100%): Forårsaker hudirritasjon [ Advarsel Hudetsing/-irritasjon]H319 (100%): Gir alvorlig øyeirritasjon [ Advarsel Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon]H335 (100%): Kan forårsake irritasjon i luftveiene [ Advarsel Spesifikk målorgantoksisitet, enkelteksponering; Irritasjon i luftveiene]
Koder for forholdsreglerP261; P264(Den korresponderende uttalelsen til hver P-kode finner du på GHS-klassifiseringssiden .)
Sammendrag av ECHA C&L NotificationsAggregert GHS-informasjon levert av 38 selskaper fra 1 meldinger til ECHA C&L Inventory. Hver melding kan være knyttet til flere selskaper.Informasjonen kan variere mellom varsler avhengig av urenheter, tilsetningsstoffer og andre faktorer. Prosentverdien i parentes angir varslet klassifiseringsforhold fra selskaper som oppgir farekoder. Kun farekoder med prosentverdier over 10 % vises.

European Chemicals Agency (ECHA)

6.1.2 Fareklasser og -kategorier

Hjelp

Nytt vindu

Skin Irrit. 2 (100 %)

Øyeirrit. 2 (100 %)

STOT SE 3 (100 %)European Chemicals Agency (ECHA)

7 Klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

7.1 Ontologier

Hjelp

Nytt vindu

7.1.1 FNs GHS-klassifisering

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 22

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

  • GHS-klassifiseringstreKoder for faresetningerH300: HelsefarerH315: Forårsaker hudirritasjon [ Advarsel Hudetsing/-irritasjon]
  • GHS-klassifiseringstreKoder for faresetningerH300: HelsefarerH319: Gir alvorlig øyeirritasjon [ Advarsel Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon]
  • GHS-klassifiseringstreKoder for faresetningerH300: HelsefarerH335: Kan forårsake irritasjon i luftveiene [ Advarsel Spesifikk målorgantoksisitet, enkelteksponering; Irritasjon i luftveiene]
  • GHS-klassifiseringstreFareklasserHelsefarerAlvorlig øyeskade/øyeirritasjon
  • GHS-klassifiseringstreFareklasserHelsefarerHudetsing/-irritasjon

FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS)

8 Informasjonskilder

Hjelp

Nytt vinduFILTRER ETTER KILDEALLE KILDER

  1. European Chemicals Agency (ECHA)TILLATELSEBruk av informasjonen, dokumentene og dataene fra ECHA-nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene i denne juridiske merknaden, og underlagt andre bindende begrensninger gitt under gjeldende lov, kan informasjonen, dokumentene og dataene som gjøres tilgjengelig på ECHA-nettstedet være reprodusert, distribuert og/eller brukt, helt eller delvis, til ikke-kommersielle formål forutsatt at ECHA er anerkjent som kilden: “Kilde: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/”. Slik bekreftelse må inkluderes i hver kopi av materialet. ECHA tillater og oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å opprette lenker til ECHA-nettstedet under følgende kumulative betingelser: Lenker kan bare lages til nettsider som gir en lenke til siden med juridisk merknad.https://echa.europa.eu/web/guest/legal-noticeNatriumklorid-37Clhttps://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/214186Natriumklorid-37Clhttps://echa.europa.eu/information-on-chemicals
  2. PubChemhttps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
  3. FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS)GHS-klassifiseringstrehttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.