Cloud seeding karbondioksid kule.

 F42B12/50 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing gases, vapours, powders or chemically-reactive substances by dispersion

Klassifikasjoner

F42B12/50 Prosjektiler, missiler eller miner kjennetegnet av stridshodet, den tiltenkte effekten, eller materialet kjennetegnet av stridshodet eller den tiltenkte effekten for dispensering av materialer; for å produsere kjemisk eller fysisk reaksjon; for signalering; for overføring av informasjon for dispensering av gasser, damper, pulver eller kjemisk reaktive stoffer ved dispergering

Broader

F – MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

F42 – AMMUNITION; BLASTING

F42B – EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION

F42B12/00 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material

F42B12/02 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect

F42B12/36 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information

F42B12/46 – Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing gases, vapours, powders or chemically-reactive substances

Narrower

F42B12/52 – Fuel-air explosive devices

I VEN TOR. C WALTON MUSSER SKYÅSÅENDE KARBONNDIOKSIDKULE C'Walton Musser, Beverly, Mass., overdrager til Amerikas forente stater, representert ved sekretæren for hæren. Arkivert 5. mai 1958, Ser. nr. 733.2154 krav. (Cl. 102-90) (Gjennomgitt under Tittel 35, US. Code (1952), se. 266) Oppfinnelsen beskrevet her kan produseres og brukes av eller for myndighetene til statlige formål uten betaling av noen royalty på den.Foreliggende oppfinnelse vedrører skyfrøkuler, og mer spesielt en skyfrøkule av den type hvor flytende karbondioksyd under trykk frigjøres gjennom ett eller flere målehull på et eller annet tidspunkt etter at den forlater pistolen som den avfyres fra.I en skysåoperasjon av denne karakteren er det ønskelig å kjenne plasseringen av såmaterialet i forhold til skyen. -kulene som er tilgjengelige hittil har ikke inkludert noen midler for å gjøre slik informasjon tilgjengelig. Foreliggende oppfinnelse overvinner denne vanskeligheten ved å tilveiebringe en sporstoffforsegling som fungerer for å visualisere kulens forløp og til slutt frigjøre såmaterialet.Oppfinnelsen vil bli bedre forstått fra den følgende beskrivelse når den vurderes i forbindelse med de medfølgende tegningene og dens omfang er angitt av de vedlagte krav.Med henvisning til tegningene:Fig. 1 illustrerer en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen, og figFig. 2 illustrerer en modifikasjon hvor en enkelt doseringsåpning er anordnet for utløpet av såmaterialet.Skyfrøkulen på fig. 1 innbefatter et hus som i den ene ende har et kammer 11 som inneholder flytende karbondioksid under et trykk i størrelsesorden 1000 pund per kvadrattomme. I den andre enden av huset 10 er et kammer 12 i form av et ringrom. Forbindelse mellom disse to kamrene er en rekke måleåpninger 13. Ved fremstilling av kulen er disse åpningene lukket av en tetning som inkluderer et ringrom 14 av stål eller annet ikke-plastmateriale, et ringrom 15 av et elastomer eller plastmateriale, og et ringrom 16 av en sporstoffblanding komprimert til et trykk i størrelsesorden 80.000 pund per kvadrattomme.Modifikasjonen på fig. 2 er lik den på fig. 1 i flere henseender som er indikert med henvisningstallene som er felles for disse to figurene. Den skiller seg fra den patenterte 13. desember 1960 i fig. 1 ved at den inkluderer en enkelt måleåpning og visse elementer i tetningen er avvikende. Således omfatter tetningen på fig. 2 et metallisk element 17, et neoprenlag 18 og en plugg 19 av sporstoffblanding komprimert som tidligere indikert.Av de to ovenfor beskrevne former for oppfinnelsen er den første å foretrekke dersom væsken karbondioksyd skal sprøytes inn i skyen.Begge de beskrevne modifikasjonene har den fordelen at såmaterialet frigjøres på et forhåndsbestemt tidspunkt etter at kulen er avfyrt og kulens forløp er tydelig indikert slik at posisjonen til dette materialet i forhold til skyen er umiddelbart kjent. Tidsforsinkelsen mellom avfyringen av kulen og frigjøringen av det flytende karbondioksidet bestemmes av (1) den aksiale lengden av det ringformede kammeret 12, og (2) trykket som sporstoffringen 16 utsettes for. Sporstoffet begynner å brenne når kulen avfyres. Når det brenner, reduseres dets trykkmotstandsevne. Til slutt reduseres dens evne til å motstå trykk til et punkt hvor det flytende karbondioksidet støtes ut gjennom måleåpningene 13.Jeg påstår:1. En skyfrøkule med i sin fremre ende et kammer og i sin bakre ende en langsgående fordypning, midler som danner en måleåpning mellom nevnte kammer og nevnte fordypning, flytende karbondioksid komprimert i nevnte kammer ved et relativt lavt trykk, og tetningsmidler innbefattende en sporstoffforbindelse komprimert i nevnte fordypning ved et relativt høyt trykk, nevnte sporstoff er antennelig ved avfyring av nevnte kule og har en brenntid avhengig av en ønsket tidsforsinkelse mellom avfyring av nevnte kule og frigjøring av nevnte flytende karbondioksid.2. Kule ifølge krav 1, karakterisert ved at trykket til nevnte flytende karbondioksyd er av størrelsesorden 1000 pund pr. kvadrattomme og trykket til tetningsanordningen er i størrelsesorden 80.000 pund pr. kvadrattomme.3. Kule ifølge krav 1, karakterisert v e d at tetningsanordningen omfatter en metallisk skive nær åpningen og et lag av neopren mellom skiven og sporstoffet.4. Kule ifølge krav 1, karakterisert v e d at tetningsanordningen omfatter et indre lag av ikke-plastmateriale og et mellomlag av mykt plastmateriale.Referanser Sitert i filen til dette patentet UTENLANDSKE PATENTER Great Britain 26. september 1951 ANDRE REFERANSER

Krav (1)Skjul avhengig

1. EN SKYKULLE SOM HAR I FRONENDEN ET KAMER OG I SIN BAKRE END EN LANGSIDEN FORPASSING, betyr at den danner en MÅLEÅPNING MELLOM KAMMER OG nevnte fordypning, FLYTENDE KARBONNDIOKSID KOMPRIMERT I DEN DENNE KAMER, KOMPRESSERT MEG I DEN DENNE KAMMER INKLUDERT EN TRACER-KOMPRESSER KOMPRESSERT I nevnte fordypning VED ET RELATIVT HØYT TRYKK, nevnte TRACER ER ANTANNLIG VED AVNYTING AV nevnte KUL OG HAR EN BRENNINGSTID AVHENGIG AV EN ØNSKET TIDSFORSINKELSE MELLOM DEN FØRSTE AVFYRING.

Patentsiteringer (1)

PublikasjonsnummerPrioriteringsdatoPubliseringsdatoOppdragstakerTittel

GB657714A *1949-01-311951-09-26Bofors AbForbedringer knyttet til artilleriprosjektiler med sporingsanordning

Familie til familie sitater* Sitert av sensor, † Sitert av tredjepart

Sitert av (7)

PublikasjonsnummerPrioriteringsdatoPubliseringsdatoOppdragstakerTittel

US5628455A *1992-12-311997-05-13Universitetet i UtahMetode og apparat for modifikasjon av superkjølt tåke

US5631441A *1996-04-021997-05-20Hennes Majestet Dronningen i Canada, som representert av ministeren for nasjonalt forsvar for Hennes Majestets kanadiske regjeringXDM pyroforisk mottiltak fakkel

US6056203A *1996-12-152000-05-02Fukuta; NorihikoMetode og apparat for å modifisere superkjølte skyer

US6470805B1 *2001-04-302002-10-29Amerikas forente stater som representert av marinesekretærenBrannhemmende biovennlig øvingsammunisjon

US8001903B1 *2007-09-052011-08-23Quintana Mauricio FFlytende tåkesporer for hagleammunisjon

US20130009364A1 *2011-07-052013-01-10Pink Mist Tech, LLCSkytemål med kunngjøring om engasjement for målrettede områder av målet

US10436559B12017-05-082019-10-08D&S Comet Shotgun Tracers LlcTracer-innsats og sporingsskall som inneholder samme

Familie til familie sitater* Sitert av eksaminator, † Sitert av tredjepart, ‡ Familie til familie sitering

Lignende dokumenter

UtgivelsePubliseringsdatoTittel

US2627160A1953-02-03Rakettenner

US3027839A1962-04-03Rørformet eksplosiv overføringslinje

GB960178A1964-06-10Ammunisjonsprosjektil

GB853789A1960-11-09Forbedringer i og knyttet til et selvgående prosjektil

US3712224A1973-01-23Lokkebluss med vandrende tennladning

US3705549A1972-12-12Ammunisjon

US2963975A1960-12-13Cloud seeding karbondioksid kule

US2096698A1937-10-19Gassdispergerende prosjektil

GB1517630A1978-07-12Prosjektil

US3396658A1968-08-13Håndvåpenpatron

GB1534134A1978-11-29Lure lanseringspatroner

US3459101A1969-08-05Høyhastighetsvåpen

GB1291336A1972-10-04Avfyringsrør for et prosjektil

GB1454009A1976-10-27Patron for håndvåpen

US3726218A1973-04-10Lavhastighetspatron med total drivmiddeltenning

US2457839A1949-01-04Rakett

US2592623A1952-04-15Primersamling for artilleriammunisjon

GB757170A1956-09-12Forbedringer i eller knyttet til ammunisjon til skytevåpen

US3782285A1974-01-01Flare patron

US3929074A1975-12-30Midler for eliminering av en patronkant

US3732819A1973-05-15Samtidig aksialt & radialt antent hylsterløs teleskoprørammunisjonsrunde

US2986091A1961-05-30Desintegrerende prøveammunisjon

US2364643A1944-12-12Eksplosivt prosjektil

US2949061A1960-08-16Rekylfri rifle med ekspanderende dyse

US3187671A1965-06-08Primer for forbruksrund

Prioritet og relaterte applikasjoner

Prioriterte søknader (1)

applikasjonPrioriteringsdatoInnleveringsdatoTittel

US733215A1958-05-051958-05-05Cloud seeding karbondioksid kule

Apper som krever prioritet (1)

applikasjonInnleveringsdatoTittel

US733215A1958-05-05Cloud seeding karbondioksid kule

Begreper

maskinekstrahert

nedlastingFiltertabell 

NavnBildeSeksjonerTelleSøketreff

 karbondioksidkarbondioksidN ,tittelkrav ,beskrivelse ,,0,000

 karbondioksidtittelkravbeskrivelse ,_ ,_0,000

 karbondioksidtittelkravbeskrivelse ,_ ,_0,000

 kjernedannelsesmetodertittelkravbeskrivelse ,_ ,_0,000

 flytendekravbeskrivelse ,_0,000

 sporstofferkravbeskrivelse ,_0,000

 forbindelserkravbeskrivelse ,_0,000

 forseglingsmetoderpåstander, beskrivelse50,000

 tidsavhengigpåstander, beskrivelse20,000

Vis alle konsepter fra beskrivelsesdelen

Data levert av IFI KRAV Services

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.