Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 3

Nyhet | Dato: 26.01.2021

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeid med Den arabiske liga, Syria, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Colombia, samt uformelt Arria-møte om mediefrihet i Hviterussland.

«(..) I want to pay tribute to all humanitarian and medical personnel for their tireless efforts. We call on all parties to adhere to their obligations under international humanitarian law, and protect those who risk their lives while saving others».

Norges ambassadør til FN, Mona Juul, i norsk-irsk
innlegg om Syria i Sikkerhetsrådet 20. januar 2021

Mandag 18. januar ble det avholdt et åpent møte om samarbeid mellom Den arabiske liga (LAS) og Sikkerhetsrådet. FNs undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo og generalsekretær i Den arabiske liga Ahmed Aboul Gheit orienterte. Blant rådsmedlemmene var det bred enighet om betydningen av økt samarbeid og kontakt mellom FN, Sikkerhetsrådet og LAS. Fra norsk side ble det understreket at inkludering av regionale organisasjoner i rådets overveielser vil bidra til å styrke vurderingsgrunnlaget forut for beslutninger. Norge ønsket velkommen et tettere samarbeid mellom rådet og LAS om klima og sikkerhet, samt i støtte av kvinnelige fredsmeklere. Videre berømmet Norge LAS og UN Women for lanseringen av et regionalt nettverk av kvinnelige fredsmeklere, og kom også med en oppfordring om å støtte Jemens gjennomføring av deres nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.

Tirsdag 19. januar ble det avholdt lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp). Operasjonens mandat skal etter planen fornyes denne måneden, for en halvårsperiode. FNs spesialrepresentant Elizabeth Spehar oppdaterte rådet om situasjonen på Kypros, og belyste særlig de økonomiske og politiske skadevirkningene av covid-19-pandemien. Norge uttrykte helhjertet støtte til FNs innsats for å forbedre betingelsene for en varig løsning på konflikten.

Situasjonen i Syria var på dagsorden i Sikkerhetsrådet.  Foto: FN
Situasjonen i Syria var på dagsorden i Sikkerhetsrådet. Norge ønsker det kommende møtet i Syrias grunnlovkomite velkommen, og gir full støtte til FNs arbeid. Foto: FN

Onsdag 20. januar ble det holdt et møte om den politiske og humanitære situasjonen i Syria. FNs spesialutsending Geir Pedersen og FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock innledet møtet med siste oppdateringer. Ambassadør Mona Juul holdt et norsk-irsk fellesinnlegg om den humanitære situasjonen, i tillegg til et nasjonalt innlegg om det politisk sporet. I innleggene la Norge bl.a. vekt på nødvendigheten av humanitær tilgang, og uttrykte full støtte til spesialutsending Pedersens arbeid, inkludert opp mot den syriske grunnlovskomiteen.

Samme dag avholdt Sikkerhetsrådets sanksjonskomité for Isil/al-Qaida (1267-komiteen) sitt første møte under norsk lederskap. Koordinator for komiteens monitoreringsteam, Edmund Fitton-Brown, presenterte deres siste halvårige rapport om utviklingen i trusselbildet og gjennomføringen av sanksjonsregimet. Dette ble etterfulgt av spørsmål og kommentarer fra komitemedlemmer. Norge holdt et innlegg i nasjonal kapasitet som understrekte behovet for styrket internasjonal innsats mot terrorfinansiering og uttrykte bekymring for hvordan koronapandemien virker inn på underliggende årsaker til radikalisering.

Torsdag 21. januar orienterte FNs spesialrepresentant Mankeur Ndiaye om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (SAR). Møtet fokuserte på behovet for forsoning, dialog, og styrking av FNs fredsbevarende operasjon i SAR (Minusca), særlig i lys av nylige angrep mot styrken og situasjonen for de nasjonale hærstyrkene. Rådsmedlemmene diskuterte også den FN-innførte våpenembargoen mot SAR. Sylvie Baïpo-Temon, SARs utenriksminister, ba om at embargoen ble opphevet. I sitt innlegg fordømte Norge angrepene mot Minusca, oppfordret til forsoning og uttrykte bekymring for den humanitære situasjonen.

Under dagsordenpunktet «eventuelt» ble det samme dag gjennomført lukkede konsultasjoner om situasjonen i Darfur, etter initiativ fra bl.a. Storbritannia og Norge. Foranledningen for konsultasjonene var de voldelige sammenstøtene i Vest-Darfur tidligere denne måneden. FNs assisterende generalsekretær for Afrika, Bintou Keita, redegjorde for situasjonen.

Også på dagsorden denne dagen var situasjonen i Colombia. Med bakgrunn i en rapport fra generalsekretæren orienterte FNs spesialrepresentant Carlos Ruiz Massieu om oppnådde resultater og prioriteringer i den videre innsatsen. Colombias utenriksminister Claudia Blum de Barberi orienterte også. Norge redegjorde for våre synspunkter på status i gjennomføringen av fredsavtalen mellom regjeringen og Farc, og kom med konkrete oppfordringer og anbefalinger til partene. Alle innlegg etter orienteringen utrykte bekymring for utviklingen vedrørende brudd på menneskerettighetene, samt drap av og vold mot tidligere Farc-soldater, sivilsamfunnsledere og menneskerettighetsforsvarere.

Fredag 22. januar arrangerte Estland et uformelt Arria-møte om mediefrihet i Hviterussland. Norge, sammen med 13 andre land, stilte som medforslagsstiller for møtet. I tillegg til eget innlegg sluttet Norge seg til et felles nordisk innlegg, fremført av Finlands utenriksminister Pekka Haavisto. Blant innlederne var FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, Irene Khan, og den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Flertallet av de nasjonale innleggene, inkludert Norges, kom med tydelig kritikk av myndighetenes håndtering av journalister, uavhengige medier og menneskerettighetsforsvarere.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken:

Se ellers nettsiden UN Web TV, som sender direkte fra åpne møter i Sikkerhetsrådet. Opptak fra tidligere møter er også tilgjengelige på denne siden.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.