§ 29-4 – Spørsmål om høyde- og avstandsbestemmelser passer for telemaster. LES KOMMENTAREN NEDERST PÅ SIDEN.

Tolkningsuttalelse | Dato: 14.02.2014 Mottaker: Arendal kommuneVår referanse: 14/1799-1. Tolkingsuttalelse gitt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi viser til henvendelse, datert 17. desember 2013. I henvendelsen stilles det spørsmål om høydebestemmelsen i pbl. § 29-4, 1.ledd[Les mer...]