Fauci sine E-poster

Første Fauci emailene som kommer ut, men de har et problem fordi noen forsinker prosessen, men i de mailene som er gitt ut, bekrefter det historien vi alltid har hatt om Fauci..Fauci-e-poster...