Situasjonsoppdatering, 29. mars: Demoner MATERIALISERER seg i starten av episk KRIG mot menneskeheten

Mandag 29. mars 2021 av: Mike AdamsMerkelapper: Anti Kristus , kaos , kollaps , demonisk , demonisme , demoner , sluttider , stor tilbakestilling , Lucifer , profeti , Åpenbaring , Satan , Satanisk , åndelig krig ( Natural News ) Som vi ser i mye delte medierapporter og overvåkingsbilder , materialiseres nå humanoidformede demoner i økende grad som en oppkjøring til Satans krig...