VAKSINELØGNEN.

Det akkumulerte beviset er overveldende fordi covid var en orkestrert pandemi. Forsettlig bruk av feil PCR-test, forsettlig falsk rapportering av covid dødsfall som et resultat av Verdens helseorganisasjons retningslinjer og økonomiske insentiver til sykehus [Les mer…]

Nanoteknologi funnet i både Vaxxed og Un-Vaxxed.

Bevis for forbrytelser mot menneskeheten GREG REESE5. AUGUST https://gregreese.substack.com/p/nanotechnology-found-in-both-vaxxed?utm_source=cross-post&utm_medium=email&utm_campaign=956088#play Doktor Charles Morgan, tidligere CIA og konsulent for det amerikanske militæret innen nevrologiske vitenskaper, snakket med kadetter ved West Point i 2018 om den nåværende teknologien. Han [Les mer…]