Landmåling(Geomatic).

MÅLEUTSTYR SOM BENYTTES ER KUN GPS. Med 50 års erfaring innen bygg/anlegg(alle fagområdene innen anlegg med tidligere Sentrale godkjenninger) samt tileggsutdannelse innen landmåling og selvstendig firma siden 2000 innen byggeledelse og landmåling...