Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap….GLED DERE DET NORSKE FOLK. GLOBALISTENE/ KOMMUNISTENE/ SOSIALISTENE/ ROTTENE SINE “GAVER” TIL FOLKET VÆR SÅ GOD OG LES!

Nyhet | Dato: 22.05.2023 Denne uken deltar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Verdens helseforsamling i WHO i Genève. Mandag holdt den norske statsråden sitt hovedinnlegg. Kjerkol benyttet innledningsvis anledningen til å anerkjenne WHOs 75-årsjubileum.[Les mer...]

Prop. 39 L (2022–2023)

Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak) Til innholdsfortegnelse Helse- og omsorgsdepartementet 1 Hovedinnholdet i proposisjonen Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes i helsepersonelloven § 71 at departementet i enkeltsaker skal[Les mer...]