Hva er UNESCO egentlig?

denne prosessen er så inkluderende som mulig siden innsatsen er universell.fred og inkludering av kjønn. UNESCO -anbefalingen vil definere delte verdier og prinsipper, og identifisere konkrete politiske tiltak for etikk ved AI....