FESTUNG EUROPA?

Etter at rikstrygdeverket eller staten ikke har gitt en krone i tilskudd JFR (Northraship-Fondet), ser det dessverre ut for at våre menn sloss forgjeves, (1940) m.a.o. helt bortkastet? Nevnte fond var ment å...