Bli Medlem Takkeside

Takk for at du har valgt å bli medlem i Geoengineering Norway.

Medlemsskap koster kr. 200,- pr. år.
For trygdede, pensjonister og uføre er det kr. 100,- eller det man kan avse til saken.
Betales inn på konto: 1050.21.19376
Skriv medlemskap på betalingen.
[pdb_signup_thanks]