Bli Medlem

Medlemsskap koster kr. 200,- pr. år.
For trygdede, pensjonister og uføre er det kr. 100,- eller det man kan avse til saken.
Betales inn på konto: 1050.21.19376
Skriv medlemsskap på betalingen.

[pdb_signup]