Sions vises protokoller…

Sions vises protokoller, også kalt Protokollene, er et kjent antisemittisk verk, som ble avslørt som fabrikkert (falskt) i 1921. Dokumentet utgir seg for å være en samling protokoller fra et hemmelig møte mellom ledende jøder og frimurere, som skal...

FESTUNG EUROPA?

Etter at rikstrygdeverket eller staten ikke har gitt en krone i tilskudd JFR (Northraship-Fondet), ser det dessverre ut for at våre menn sloss forgjeves, (1940) m.a.o. helt bortkastet? Nevnte fond var ment å...