Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap….GLED DERE DET NORSKE FOLK. GLOBALISTENE/ KOMMUNISTENE/ SOSIALISTENE/ ROTTENE SINE “GAVER” TIL FOLKET VÆR SÅ GOD OG LES!

Nyhet | Dato: 22.05.2023

Denne uken deltar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Verdens helseforsamling i WHO i Genève. Mandag holdt den norske statsråden sitt hovedinnlegg.

Kjerkol benyttet innledningsvis anledningen til å anerkjenne WHOs 75-årsjubileum.

– Vi vil rette en stor takk til WHO og deres ansatte for den viktige innsatsen. Gjennom de siste 75 årene har WHO blitt viktig for helse og solidaritet, sa helse- og omsorgsministeren i sitt innlegg.

Den norske statsråden vektla helseberedskap og hvordan erfaringene fra koronapandemien må brukes til å lære og å forbedre.

– Selv om de fleste landene nå er tilbake til normalen, har pandemien vist oss at det er sårbarheter i beredskapen vår. Norge tar dette på alvor og prioriterer arbeidet med å styrke vår felles helseberedskap og håndtering, sier Kjerkol.  

I forbindelse med Verdens 76. helseforsamling møter den norske statsråden helseministre fra ulike deler av verden til samtaler om felles utfordringer og samarbeid. Kjerkol inviterer også til et eget møte for å diskutere kvinnehelse med ulike stemmer innen global helse.  Møtet skjer i anledning regjeringens arbeid med ny kvinnehelsestrategi som skal legges frem i 2024.

Kjerkols WHA-adresse

Tale/innlegg | Dato: 22.05.2023

Av: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

President, generaldirektør, eksellenser, kolleger,

Det er en ære å tale til deg i anledning WHOs 75-årsjubileum. Vi hyller WHO og dets ansatte for deres bemerkelsesverdige engasjement. I løpet av de siste 75 årene har vi gjort WHO til en plattform for helse og solidaritet.

La meg også ta opp den alvorlige situasjonen i Ukraina, forårsaket av Russlands invasjon. Norge fordømmer Russlands aggresjon på det sterkeste. Russlands bevisste angrep på sivile, helseinstitusjoner og helsearbeidere er åpenbare brudd på folkeretten, og vi vil fortsette å støtte Ukraina og dets folk.

Damer og herrer,

Selv om vi er oppmuntret over at mye av verden har vært i stand til å gå tilbake til normalitet, er vi fortsatt klar over den fortsatte, daglige belastningen av viruset. Og, som Dr Tedros nevnte, har pandemien avdekket store svakheter og risikoer. 

Norge prioriterer derfor de pågående prosessene for å styrke pandemiberedskapen og -responsen. Vi tror at det er innen rekkevidde å fylle globale PPR-hull og korrigere globale ulikheter. Men det vil kreve politisk vilje, inkludert dristige kompromisser.

Vi bør også minne oss selv på at verken retten til helse, eller effektiv PPR, kan oppnås uten universell helsedekning, inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Denne forsamlingen, og FNs høynivåmøte til høsten, bør bidra til å mobilisere de store investeringene for å veie opp for tapt fremgang.

WHOs egen helse er nødvendig for at organisasjonen skal levere. Norge er fortsatt sterkt forpliktet til den siste WHA-beslutningen om å øke de vurderte bidragene betydelig, sammen med andre reformer, inkludert forebygging og respons på seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering. Dette er nødvendig for å sikre en WHO egnet til formålet de neste 75 årene, enda mer effektiv, demokratisk og transparent. 

Endelig,

Jeg vil avslutte med å referere til grunnloven til vår Verdens helseorganisasjon;

“Helsen til alle folk er grunnleggende for å oppnå fred og sikkerhet og er avhengig av det fulle samarbeidet mellom enkeltpersoner og stater.”

Takk skal du ha!

Legg igjen en kommentar