EØS avtalen-det stille kuppet.

♠️EØS avtalen(92) og tilslutnings- avtalen(94) er 2 forskjellige avtaler.♠️

-Fortsatt tror folk at det var Gro som fysisk skrev under EØS avtalen…

Her er fakta????

EØS-avtalen ble fremforhandlet i årene 1989 til 1992. Det var daværende handelsminister Bjørn Tore Godal som signerer EØS-avtalen på vegne av Norge. EØS-avtalen ble undertegnet i Porto 2. mai 1992.

(EØS-avtalen trådte ikke i kraft fordi Sveits i folkeavstemning besluttet å ikke ratifisere den.

Ved en brevveksling mellom Norge og EU-kommisjonen ble partene enige om å opptre en periode som om avtalen var i kraft.)

Stortinget ga samtykke til ratifikasjon av traktaten fredag 16. oktober 1992.

EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett ved EØS-loven av 27. november 1992.

Avstemning i Norge, Grunnlovens § 93 (§ 115)

Fordi EØS-avtalen medførte overføring av suverenitet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen vedrørende håndhevelse av konkurransereglene, ble Stortingets vedtak gjort i samsvar med § 93 (nå § 115) i Grunnloven, noe som krever 3/4-dels flertall.

130 representanter stemte for og 35 imot.

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte samlet imot. Med unntak av enkeltrepresentanter fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, stemte resten av Stortinget samlet for avtalen.

Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

Tilslutningsavtalen i 94 ;

Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) signerte riktignok en tilslutningsavtale på Korfu 24. juni 1994. Det gjorde hun fordi det var den avtalen det skulle være folkeavstemning om fem måneder senere. Da det ble nei-flertall i befolkningen, ga regjeringen EU beskjed om å fjerne alle referanser til Norge i avtalen. Det besluttet EU-rådet å gjøre, og den endelige avtalen trådte aldri i kraft for Norge.”

Korfu-avtalen er nevnt blant Norges traktater på Lovdata.no. Der står det at:

Avtalen er ikke ikraft FOR NORGE.

Allerede dagen etter folkeavstemningen ga altså regjeringen EU beskjed om at Norge ikke kom til å melde seg inn i EU. En drøy måned senere – 1. januar 1995 – behandlet EU-rådet tilslutningen av nye medlemsland. I beslutningen står det:

Kongeriket Norge har ikke ratifisert avtalen innen tidsfristen og har derfor ikke blitt medlem av EU fra 1. januar 1995.

EU-rådet besluttet også å fjerne alle referanser til Norge i avtalen. De andre landene som signerte Korfu-avtalen samtidig som Norge (Sverige, Finland og Østerrike) ble tatt opp som fullverdige medlemmer av EU.

♠️Siri Hermo♠️

Legg igjen en kommentar