“Kina slipper årlig ut ca 10 000 000 000 tonn Co2. Nå har altså Yara skrevet kontrakt om å lagre 800 000 tonn årlig i Nordsjøen.

Vi tar fram kalulatoren og finner hvor mye dette utgjør i forhold til Kinas utslipp:

800 000 / 10 000 000 000

Det blir 0,00008

Altså 8 hundretusendeler av Kinas årlige utslipp.

Gratulerer Yara, dette må være vel anvendte penger. Skip skal frakte livets gass Co2 til Øygarden, hvorfra den skal pumpes ned i grunnen under Nordsjøen til en ukjent astronomisk sum.

Absurd er ikke et dekkende ord.”

Altså, i naturen er det i dag kun 0,04% CO2 i vanlig, ren luft. Av dette har mennesket en påvirkning på 4% eller altså 0,0016%. Bilen har ansvar for ca. 10% av dette globalt eller altså 0,00016%. Norges befolkning utgjør ca. 1/2000 del av jordens befolkning, så våre biler er avgjørende (faktisk påvirker vi 0,00000008% – altså 7 nuller etter komma hvilket i praksis er null – selv promilleregning hjelper ikke), men mest pga. at vi har en super-CO2 som er mye kraftigere (samme som i Sverige hvor Greta kan se den). I luften utgjør nitrogen 78,08 %, oksygen 20,95%, argon 0,94% og vanndamp 1%. Men det vi er opptatt av er altså CO2 (noen er også opptatt av Metan og noen var opptatt av KFK-gassene i kjøleskap, Ozon mm). For å ikke avsløre hvor lite CO2 det er, benytter man helst en annen måleenhet på denne, for da ser det verre ut (0,04% høres lite ut mens 400 ppm er mye). Det blir som de nye mørke fargene på værkartet – bli skremt!

Men tenk om vi skulle lykkes i å redusere CO2? Planter og trær må ha mer enn 150 ppm for i det hele tatt overleve. Vil vi at alt liv skal dø?

Vi mennesker puster ut ca. 0,74 kg CO2 pr. døgn (altså et molekyl bestående av ett kullatom bundet med to oksygenatomer). Vi puster inn 0,04% CO2 pluss og (heldigvis) ca. 21% oksygen og vi puster ut igjen 16,3% oksygen og 4,5% karbondioksyd. Hadde jeg enda klart å la være å puste (så kunne jeg reddet klimaet og samtidig hindret knotten i å finne meg).

Media skaper frykt. Jeg kjenner flere unge som frykter for fremtiden på grunn av de påståtte klimaendringene. Jeg er overbevist om at det å skape falsk frykt, medfører selvskading, psykiske problemer, selvmord og redusert antall barnefødsler. Oppunder 700 selvmord pr år i Norge og ikke antydning til nyheter om dette.

Legg igjen en kommentar