Vi må snu utslippene innen 2025.

Innhogg

Harald Smaadahl

Aremark

Dette sier FNs klimapanel. Utslippene har aldri vært høyere. Vi må snu utviklingen innen 2.5 år, hvis ikke er det for sent å hindre de verste konsekvensene.

Klimaendringer er i ferd med å utrydde en tredjedel av alle arter på land. Mange mennesker lider allerede i dag av vann og matmangel, de fattigste i verden, på grunn av klimaendringer.

Aremark kommune har en målsetting om å sette FNs bærekraftsmål ut i livet. Paragraf 13 er å stoppe klimaendringene.

Har vi som enkeltmennesker eller en kommune ansvar eller en mulighet til å bremse klimaendringene?

Per Ola Haartveit og jeg har mye til felles, vi tilhører besteforeldregenerasjonen, vi har lenge vært opptatt av miljøet, og ser med bekymring på hva våre barnebarn skal oppleve av livsbetingelser gjennom sine liv. Må vi ikke nå stille oss ransakende spørsmål om hva vi som gode aremarkinger kan bidra med for å hindre en miljøkatastrofe? Er det forsvarlig å la Aremarks naturverdier være unntatt for å gi plass for vindturbiner og solceller i forhold til det bakteppe vi nå konfronteres med? Er det ikke en ansvarsfraskrivelse å si at dette ikke er vårt ansvar?

Aremark har mye verna natur, mer enn de fleste, og mer kan bli båndlagt gjennom nye sertifiseringskrav. I Aremark er det bygget og bygges milevis med skogsbilveier. Det hogges mer enn før og store områder snauhogges. Det er bygget ut vesentlige hytte/ boligområder. Dette har vi et ansvar for og det skal vi fortsette med. Dette er en del av Aremarks identitet, Per Ola?

Jeg skal likevel få understreke at kommunen og den enkelte grunneier skal ha det siste ordet, og definisjon på hva som skal skje på de aktuelle områder. Men vi må ha lov til å forvente at det gjøres grundige avveininger innfor det bakteppe som nå ser. Vår fremtid avgjøres av våre valg nå, dette kan ikke skyves på lenger.

Legg igjen en kommentar