Helsebringende sølvvann skremmer vannet av myndighetene

AV KJETIL DREYER

13. 01. 2016

Det helsefremmende middelet sølvvann er sterkt angrepet i media og truet av mattilsynet, av legemiddelverket, haterne og skepsismiljøene. Hva er det de frykter?

Mattilsynet tillater ikke at vi i produktomtaler forteller noenting i dag. Det er ikke lov å komme med en eneste helsepåstand, ikke lov å lenke til 3 parts studier eller forskninger, eller 3 parts artikler, det er heller ikke lov å bruke kundeomtaler rundt et produkt. Det vil si, ingen forstår hva produktene hjelper for eller mot, de knebler all informasjon.

Derfor skriver jeg nå denne personlige artikkelen fordi jeg som privatperson og medborger er sykelig kvalm av korrupsjon og hemmelighold fra myndighetenes side som igjen går utover folkehelsen på lengre sikt.

Jeg har blitt beskyldt for å selge egen vaksine, jeg er blitt kalt alle navn man kan finne i boka og mye mer, primært fordi jeg har trosset kritikk og angrep og fortsatt å selge sølvvann! Da må det være noe i det ikke sant?

Personlig blir jeg da bare enda mer fokusert og engasjert når noe forsøkes forbys og angripes så hardt i media og av skepsismiljøer som sølvvann har blitt. Da tenker jeg, da er det noe de frykter ved det, og idet du leser resten av artikkelen vil du fort forstå hvor frykten springer ut fra. En frykt vi IKKE kan akseptere og ikke kan bøye oss for, og heller ALDRI vil bøye oss for.

Hvorfor blir det slik enorm storm rundt et enkelt produkt?

Det eneste ionisert sølvvann inneholder er destilert vann med sølvioner. Dette skapes ved en elektrisk prosess med 2 staver av 99,999 % rent sølv i vann som ikke engang inneholder sølvsalter som det har vært noe usikkerhet rundt.

Men hva er egentlig sølvvann og hvorfor er det så utrolig populært og på samme tid så hatet og angrepet av interessegrupper?

Sølvvann har av kjennere i lang tid blitt kalt for naturens eget antibiotikum. Hvordan kan det fungere og er det dokumenterte virkninger?

Det kommer jeg tilbake til lenger ned i artikkelen, men det er viktig for deg og din forståelse at du leser den kronologisk, ta deg tiden til det, det er verdt de minuttene du bruker på det, det lover jeg.

Tradisjonelt kjent for

Først vil jeg skrive her hva sølvvann tradisjonelt knyttes til og har blitt brukt for. Dette er ikke mine påstander eller hva jeg personlig nødvendigvis tror på, det er hva markedet har brukt produktet til i århundrer, hva som er forsket på og det som er allment kjente fordeler allerede.

Tradisjonelt kjent for:

  • Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
  • Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
  • Fremme sårheling og vevsoppbygging.
  • Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
  • Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
  • Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
  • Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
  • Være helt uten bivirkninger.
  • Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

Så, er det noe i dette eller er det kun overdrivelser for å selge enda flere produkter slik Dagbladet og noen andre i media har påstått? Det er opp til deg å vurdere gjennom å informere deg selv bedre og ikke kun tro på utsagn fra en side, ei heller min side. Jeg har også lagt til massevis av referanser på bunnen av artikkelen for deg som ønsker å granske dette nærmere.

Hva hvis vi ser tilbake på historien og oppdagelser gjort allerede på 1300 tallet, kanskje det vil kunne sette lys på hvorfor sølv og sølvioner har vært så fordelaktig for menneskers helse gjennom tidene. Jeg har også lenket opp mange studier og viktig informasjon rundt sølvvann i referansefeltet nederst i artikkelen, men anbefaler deg å lese artikkelen i sin helhet for å forstå sammenhengen.

På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det ryktes at det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger og lignende (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk de i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på.

Det er herfra begrepet ”født med en sølvskje i munnen” stammer fra. I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet.

I sin bok ”Colloid Chemistry”, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnis løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier. I eldre tider ble det ofte lagt en sølvmynt i bunnen av melkefat for å holde melken holdbar lenger.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det mye nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker. Hvorvidt dette stemmer må hver enkelt ta stilling til, men de bør være med i vurderingen av en mulig løsning på problemet med antibiotika resistens i samfunnet.

Dr. Henry Crookes anses som ”stamfar” til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv.

Tankekors: Kansje vi skulle sammenligne det med antibiotika-baserte salver som sies å bruke uker på å virke og samtidig har et antibiotika resistent problem knyttet til seg.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv sies å ha vist seg å være effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin

Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ”British Medical Journal”, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals- og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog – sølvets fall

Jeg vil legge til at ANTI-biotika betyr ANTI LIV (Mot liv) og PRObiotika betyr PRO LIV (For liv).

Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

PS! Lenger ned i denne artikkelen har jeg listet opp gårsdagens artikkel i Forskning.no (10.06.15) med tittel Legemiddelfirma stanset forskers foredrag som omhandler legemiddelindustriens gjentagende forsknings svindel. Når du går i dybden rundt sannheten viser det seg at dette har skjedd i mange år over store deler av verden. Endelig kommer det frem!

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted.

Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftnig. Forgiftning er forsuring av kroppen og skaper mer sopp og grubunn for virus. Vi må huske at de aller fleste bakterier i kroppen vår er bra for oss og styrker immunforsvaret. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften. Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikasjon.

I dag skrikes det i media om antibiotikaresistente bakterier og virus. Antibiotikaen fungerer ikke lenger hos mange fordi den er misbrukt og overbrukt over så lang tid. Så når antibiotika virkelig trenges, så hjelper den ikke lenger. Anbefaler deg å google antibiotika resistens og gjøre opp din egen mening rundt den saken.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning

I 1963 fant forskere ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens.

I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur – dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Kan benyttes til å lage stamceller

Robert O. Becker gjorde den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og kan bli til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ”Surgical Forum”.

Flere forskningsresultater gjennom tidene

(Dette er heller ikke mine påstander, jeg referer kun til resultater og funn fra tidligere forskninger og studier).

Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger- og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt fotsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveis- infeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter. Jeg kommer ikke til å nevne HIV i denne sammenhengen, det skaper litt vel mye debatt og skriking i media, men du må gjerne google litt på sølvvann og HIV, det må være lov.

Hvordan kan myndigheter eller krefter i farmasien noensinne stoppe mennensker i å bruke sølv?

Sannheten er, det vil de ikke få til noen gang, og det vet de. I alle fall ikke i lengre perioder, så derfor har heller de som selger sølvvann blitt latterliggjort og hetset i media og av ulike skepsismiljøer som mener dette kun er rent kvakksalveri. Det blir hetset som at det ikke fungerer og at det er farlig, “man kan bli blå av det”. Som du sikkert forstår ligger det mye makt og interesser i å holde slike produkter skjult og borte fra befolkningen.

Det forsøkes også å skremme bort brukerne med bilder av en blå smurfelignende mann, som etter sigende skal ha mikset sitt eget sølvvann ved å kverne sølv til småpartikler, vi kaller det sølvsalter og drukket det over en lengre tid. Om dette er sant betviles, men det har ingenting med ionisert sølvvann og gjøre og man risikerer ikke å bli blå, gul eller grønn.

Argyri som da er kjent som lidelsen grunnet for mye sølvsalter har ikke noe med korrekt produsert ionisert kolloidalt sølvvann å gjøre, det er umulig å få blåaktig hud av dette, da må det store mengder sølvsalter til. Argyri er et annet ord for sølvforgiftning.

Nå vet du bedre og du ser nå et historisk perspektiv på ting.

Så kanskje kan vi som menneskehet komme oss videre i evolusjonen nå og innse at mye av det som fungerer forsøkes holdes skjult for oss fordi noen tjener grovt på å beholde monopol på sykdom?

Det der er bare konspirasjonsteorier får jeg stadig høre

Javel sier jeg da. Hva med denne artikkelen i forskning.no i går kl 17.01 kalt:

Legemiddelfirma stanset forskers foredrag

Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent. Dette er ikke første gang en såkalt “konspirasjonsteori” har vist seg å være sann. Jeg har gått i dybden på å undersøke om de har substans og kan understreke at sannheten er mer hårreisende og grov enn vi tør å tru.

Her kan du lese artikkelen i eget vindu, klikk på lenken og del dette innlegget videre, det er viktig at folket blir informert om svindelen.

Forskning.no: Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent.
Forskning.no: «Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent».

Se artikkelen på forskning.noJeg annbefaler å lese ferdig denne artikkelen først.

Hvorfor og hvordan fungerer egenlig sølvvann?

Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet. For at sølvvann skal fungere slik det skal og være trygt må det produseres korrekt og av høy kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter ellers vil det kunne oppstå sølvsalter i produktet. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter – det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ”sterling silver” må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens lik vi nå ser er problemet med antibiotika i dag.

Tankekors: Kan ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som en mulig løsning på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

Kan det skade å bruke sølvvann over tid?

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger

Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistens- utviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, er det etter min mening trygt å bruke ionisert kolloidalt sølv.

Sølvvann er trygt

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur. Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig gjennom ionekanalene i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen.

Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Om du vil vite mer om ulike detaljer rundt sykdom og sølvvann anbefaler jeg deg å lese boken The Micro Silver Bullet av Dr. M. Paul Farber ,du finner en på Amazon.

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in a sorry a state as are the souls who live under tyranny.” – Thomas Jefferson

Helsefrihets-aksjonen – For deg som vil velge din egen helse selv

Jeg vil avslutte artikkelen med følgende (et gammel ayurvedisk ordtak):

«Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.»

Se også: Naturens eget antibiotikum.

Disclamer

NB! Informasjonen er ikke ment for råde deg til å kurere sykdom eller drepe bakterier men for å gi deg et perspektiv.

Underbyggende studier og dokumentasjon:

4 Ulike studie cases rundt sølvvann

På Wikipedia – Medical uses of silver

The Silver edge – Over 110 ulike case studier og forskningsartikler om sølvvann

The micro silver bullet, boken. Dr. Faber i Texas, 1992.

Studier utført av:

Dr. Henry Crookes, anses som sølvvannet stamfar
1900 – Dr. Margraf 1915 – fant Dr. A. Leggeroe
1917 – Dr. Malcolm Morris
1919 – Dr. Alfred Searle
Dr. J. Mark Hovelz
1977 – Dr. Willam Foye
1976 – Dr. T. J. Berger
Robert O. Becker
1963-70 tallet – Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano

SE OGSÅ

04. 05. 2016

13 steg for å bli ultraspirituell

Er du fremdeles en av de sovende der ute som ikke har våknet opp til den egentlige sannheten? Da er denne guiden perfekt for

17. 04. 2022

Den 22ende april 2022 og Shanghai

Toppfoto fra Aftenposten: https://www.aftenposten.no/verden/i/28A7vx/shanghai-skulle-ha-aapnet-igjen-naa-i-stedet-viser-ferske-bilder-at-sol 22ende april 2022 og New York Kanskje er det denne gang det mulig kommende blodbad isolert til Kina, men kanskje

04. 05. 2012

Ibogain – Guds medisin mot avhengighet

Ibogain blir kalt Guds medisin mot avhegighet. Hva er Ibogain og hvordan virker det?
Kan ibogain brukes til å kurere rusavhengige? Nyhetsspeilet tar for seg

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

Legg igjen en kommentar