VEIEN VIDERE..FREMDRIFTSPLAN…ARBEIDSOPPGAVER. 28.04 2023.

DET HAR LENGE VÆRT STILLE MED PRAKTISKE GJØREMÅL MEN NÅ ER TIDEN INNE FOR Å TRØ TIL IGJEN.

DET ER NÅ Å HÅPE AT SÅ MANGE SOM MULIG KAN DELTA I DIVERSE PRAKTISKE GJØREMÅL.

  1. BESTILLE FLYERS FOR Å DELE UT I NÆROMRÅDET DERES.
  2. DELTA VED Å DELE UT FLYERS PÅ OFFENTLIGE STEDER( KJØPESENTER OSV) VED MEDBRAKT FLAGG. DA VESENTLIG I ØSTFOLD I FØRSTE OMGANG. KOMMER DET NOK PENGER INN SÅ KJØPER VI ENDA ET FLAGG SOM KAN BENYTTES OM ØNSKELIG.
  3. DET VURDERES Å ENDRE NOE I TEKSTEN TIL BROSJYRENE FOR DERETTER Å SENDE TIL DIVERSE MYNDIGHETSPERSONER OG ORG/FORENINGER/ BØNDER/FISKERE OSV.
  4. ARRANGERE/ DELTA PÅ FOREDRAG/ SEMINARER OSV.
  5. HVIS MULIG DELTA BLA PÅ FESTIVALER/ STØRRE ARRANGEMENTER.
  6. Skrive/ ringe AVINOR/ METEROLOGISK INSTITUTT/ CICERO OSV
  7. SKRIVE RINGE FAKTISK.NO

HÅPER MANGE DELTAR FREMOVER PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE.

PÅ FORHÅND TAKK.

Jan E Winås

Leder Geoengineering Norway.org

Legg igjen en kommentar