Oslobyrådet: Vil skifte ut eksamen med langtidsoppgave….helt i tråd med AGENDAEN!

Skolebyråden i Oslo ber regjeringen om å få prøve ut langtidsoppgaver – og vrake eksamen i ungdomsskolen. Elevorganisasjonen gir initiativet toppkarakter.

Publisert:

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ønsker også forsøk med at elevene selv kan velge hvilke fag de vil levere en avsluttende prøve i.

Dette for å avløse dagens tilfeldige trekkordning til eksamen.

Utdanningsetaten i Oslo har fått i oppdrag å se på muligheten for at søknaden om selvvalgte fag kan gjelde alle elever på 10. trinn i Oslo kommune.

– Utdatert sluttvurdering

– Veldig mye nytt har skjedd i skolen de siste årene. Vi har fått nye verktøy og nye læreplaner. Nå er det på tide å komme videre med å utfordre en på mange måter utdatert sluttvurdering, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til VG.

Hun har lagt merke til at mange elever gjennom flere år har rapportert om unødvendig stress og press knyttet til eksamen.

Info

Langtidsoppgave

Dette vil Oslobyrådet teste ut:

 • Andre alternativer til avsluttende skriftlig eksamen i ungdomsskolen, gjerne i form av langtidsoppgave, i utvalgte fag eller som tverrfaglig eksamen.
 • Begrunnelse: En langtidsoppgave kan bestå av flere deler og gi rom for større variasjon i oppgavetyper og bidra til å øke variasjonsbredden i hvordan elevene får vist kompetansen sin.
 • Et alternativ til dagens trekkordning ved avsluttende skriftlig eksamen i ungdomsskolen: Elevene skal selv få velge det faget de kommer opp i.
 • Begrunnelse: Hvilke eksamensfag og antall eksamenskarakterer som står på vitnemålet, varierer fra elev til elev på grunn av trekket. Dette kan gi uheldige utslag for snittberegningen og dermed elevens mulighet for opptak til videregående opplæring. Hovedformålet med å endre ordningen er uansett at fordelingen av eksamener skal oppfattes mer rettferdig enn dagens ordning.
 • I samarbeid med skoler som ønsker dette selv – teste ut alternativer til muntlig eksamen. Utdanningsetaten, elever og lærere får selv finne frem til alternativer.
 • Begrunnelse: Elevene skal få vist en bredere kompetanse. Noen eksempler: En muntlig-praktisk eksamen, kombinert skriftlig-muntlig der en muntlig del supplerer skriftlig eksamen.
 • I naturfag på 10. trinn i dag er det for eksempel et krav om at eksamen skal gjennomføres med et praktisk innslag. Kanskje er dette en prøveform som kan benyttes i flere fag som gjør at elevene får vist en bredere kompetanse? spør Oslobyrådet.
 • Langtidsoppgave, eller mappeoppgaver kan også være en form som kan kombineres med muntlig eksamen. Det gir elevene mulighet til å jobbe over tid med en oppgave i et fag eller flere fag, og hvor siste delen kan være muntlig eksamen, eller praktisk muntlig? 
 • Det kan også tenkes at eleven kan velge hvilket fag han eller hun skal opp i innen muntlig, eller at elevene kan komme opp i flere fag. (Kilde: Oslobyrådet, byråd for oppvekst og kunnskap)

Vis mer

Byråden, som er politisk overordnet for Norges største kommunale etat – med over 65.000 elever i 146 barne- og ungdomsskoler i Oslo, mener også at det er gått inflasjon i karakterer.

– En langtidsoppgave i stedet for eksamen kan være med på å skape mer variasjon i vurdering av elevene. Jeg vil at osloskolen skal bidra til mer kunnskap om hvordan eksamen og vurdering kan gjøres på en måte som bidrar til mindre stress og press, og mer læring og forutsigbarhet for elevene, begrunner skolebyråden.

STORT ANSVAR: Over 65.000 elever går i Oslos grunnskoler. Nå vil oppvekst- og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll endre avgangsprøven deres. Foto: Frank Ertesvåg / VG

Hun er «oppriktig bekymret» for det hun kaller det usunne presset på elevene i norske skoler.

– Økt ufrivillig skolefravær, manglende motivasjon og psykisk stress er mer til stede i skolene enn noen gang. Så mye som ett av fire barn gruer seg til å gå på skolen, sier SV-toppen i Oslopolitikken.

Les også

Elev-leder og AUF: Fjern eksamen og kutt i prøveregime

Kutt ut dagens eksamen og skjær ned på prøver, tester og kartlegging, krever AUF-leder Astrid Hoem (28).

Hun legger ikke skjul på at ambisjonen er forsøk som vil være viktig for å legge rammene for fremtidens vurderingssystem.

– Elevene vil få en mer rettferdig vurdering, der de faktisk får vist helheten i det de kan, og hvor en dårlig dag på eksamen ikke får ringvirkninger resten av livet, sier Eidsvoll.

Elevjubel

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, synes søknaden fra Eidsvoll og Oslobyrådet er midt i blinken.

– Vi er kjempepositive til å prøve ut nye ordninger og alternativer til eksamen. Aller helst skulle jeg ønske dette også ble forsøkt på videregående. Men jeg skjønner at det kan være enklere å prøve i ungdomsskolen før videregående er neste skritt, sier Lona til VG.

FORNØYD: Petter Andreas Lona er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Elevorganisasjonen, som representerer om lag åtte av ti elever i videregående opplæring, har lenge jobbet for å erstatte eksamen med andre vurderingsformer.

De synes eksamen er urettferdig av tre hovedgrunner:

 • At besvarelsen etter noen timer en dag teller like mye som en sluttkarakter.
 • At hvilke fag du trekkes opp til er tilfeldig.
 • Og at det er tilfeldig hvilke elever som må ta eksamen.

Les også

Karakterhoppet: Drysset seksere da skolene stengte

Mens elevene i videregående fulgte undervisningen på Teams fra sengen, drysset toppkarakterene ned over dem.

– Likere utgangspunkt

Fagbyråden i Oslo frykter ikke at utprøvingen av nye vurderingsformer blir krevende for fremtidig opptak på videregående. Da kan søkerne få karaktersnitt ut fra ulike vurderingsformer.

– Mitt mål er at alle elevene i ungdomsskolene i Oslo skal få ta del i nye vurderingsformer som er mer rettferdige. Det vil bidra til at alle får et likere utgangspunkt når de søker seg til videregående skole enn slik det er ved dagens ordning, svarer Sunniva Holmås Eidsvoll.

Statssekretær: Åpne for utprøving

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) sier Kunnskapsdepartementet er åpne for å prøve ut andre former for eksamen, men vil ikke forskuttere behandlingen av Oslos søknad.

– Vi er positive til utprøvinger med andre eksamensformer som kan bidra til en mer rettferdig og treffsikker vurdering. Utdanningsdirektoratet er allerede i gang med å planlegge slike utprøvinger. Når slike utprøvinger skal gjøres, må det skje på en måte som sikrer at elevene får en rettferdig sluttvurdering, sier statssekretæren til VG.

TIDLIGERE AUF-ER: Statssekretær Sindre Lysø (Ap) i KD er tidligere generalsekretær i AUF, som lenge har kjempet for alternativer til eksamen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Han legger til at skolen har forandret seg mye de siste årene, blant annet med nye læreplaner i hele grunnopplæringen.

– Innholdet i årets eksamener er endret i tråd med de nye læreplanene, og det er for eksempel innført muntlig-praktiske eksamener i matematikk og naturfag på 10. trinn.

https://www.finn.no/distribution-front/703027/external?channel=vg.no&pos=netboard_article&rec=false&limit=100&distribution=JOB,REALESTATE,REALESTATE_LEISURE,CAR&requireImage=true&theme=light&userCId=vg.no-qzmx8hocwb-1644310678022&pageloadEventId=4a627c7c-7203-4952-bde0-9fd935426628

Lysø påpeker at riktig prosess for behandling av et Osloforsøk går via Utdanningsdirektoratet, og at det ennå ikke er mottatt noen søknad.

– Hvor viktig er det å «reetablere» eksamen som en kvalitetssikring i karaktersettingen etter pandemiår uten eksamen?

– Vårens eksamen blir den første som blir gjennomført på vanlig vis etter pandemien, så det blir viktig at eksamen blir gjennomført på en god måte. Hvis det skal gjøres endringer fremover, må de være grundig vurdert og ikke være for store på én gang. Det er viktig for å sikre både kvalitet og forutsigbarhet for elevene, svarer Lysø.

Unge Høyre reagerer

Leder Ola Svenneby i Unge Høyre, synes ikke noe om søknaden fra Oslobyrådet.

– Dette er en gavepakke til de med ressurssterke foreldre og elever med en god relasjon til læreren. SV og byrådet vil øke forskjellene i skolen, sier Svenneby til VG.

Han er også åpen for andre typer vurderinger av elevers skolearbeid.

– Men det er galt å fjerne alt som potensielt kan føre til stress. Da er det bedre å lære elever å håndtere det stresset, legger han til.

Publisert:

Publisert: 13.04.23 kl. 13:23

Oppdatert: 13.04.23 kl. 15:24

Legg igjen en kommentar