Partikler og patenter i submikronstørrelse

Siden jeg er veldig følsom på lukter og smaker har jeg funnet ut følgende:

Med litt forskning på patenter relatert til kjemiske aerosolspredningsenheter, oppdaget jeg raskt at submikron partikkelstørrelser ble valgt for de fleste kjemiske sprøyteapparater som noen gang har blitt patentert. Partikler så små ble funnet å ikke forstyrre når de ble injisert direkte inn i jetmotorer eller blandet med jetdrivstoff. Dette gjør submikronpartikler til det primære valget for spredning av aerosol (partikler) med jetfly.

Denne informasjonen kommer direkte fra patenter knyttet til kjemiske aerosoler.

Siden det eneste viktige inngangspunktet er lungene, må vi konkludere med at partiklene reiser gjennom lungene direkte inn i blodet. Dette betyr at disse partiklene må være submikron store fordi dette er den eneste måten de kan reise gjennom lungene så raskt.

Regjeringen har godtatt bruken av dødelige giftstoffer i alt fra vaksiner til tannfyllinger til proteser til mat. Skal vi forvente at kjemiske aerosoler vil være trygge når de sprøytes bare fordi myndighetene sier det?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-16/id568044/?q=Geoengineering&ch=11&fbclid=IwAR28Ii-bIiURGqCc3s2YHrTP2pO9PgzdPoyBYi8qvmg97SgE3bSKo7PGErg#match_0

Vaksiner, tannfyllinger, proteser og mat inneholder alle kjente giftstoffer. Disse giftstoffene har blitt testet og resultatene er publisert av uavhengige organisasjoner ( Geoengineering Norway.org)i et forsøk på å hjelpe folk å unngå dem. Denne informasjonen lar folk ta et informert valg om hvilke giftstoffer de var villige til å bli utsatt for.

Nå som regjeringen har teknologi som induserer giftstoffer inn i blodstrømmen din når som helst hvor som helst og uten din viten eller samtykke, har du ikke lenger dette valget. Det eneste alternativet ditt er å slutte å puste luft, og mange forskere er enige om at dette er nettopp formålet med dødelige kjemiske aerosoler.

Denne informasjonen har foregått på nettstedet: https://www.geoengineering-norway.org/….og https://www.facebook.com/groups/142504313267269 siden 2019…og fortsatt har få tatt dette til seg.

ADMIN.

Legg igjen en kommentar