Utslipp CO2 i atmosfæren.

Ny rekord for CO2 i atmo­sfæren, trass rekord­lave menneskelige utslipp.

Ikke overraskende da variasjoner innenfor naturens egen produksjon av CO2 sies å være 4 ganger

så stor som all menneskelig produksjon av Co2. Menneskene påvirker ikke balansen.

Visste du dette? 15 punkter om CO2.

1. Karbondioksid (CO2) nivået i lufta er ca. 0.04%;

2. Hvert år produserer all menneskelig aktivitet bare 3% av jordas CO2, naturen produserer 97%, 32 ganger mer.

3. Opptak og frigjøring av CO2 i havene reguleres av temperaturen, i oppløst form inneholder havene 50 ganger så mye CO2 som i hele jordas atmosfære.

4. Naturen selv kontrollerer luftas Co2 nivå. Den totale menneskelige produksjon er bare en fjerdedel av det som er variasjonene i naturens egen produksjon. Til tross for menneskenes fortsatte CO2 produksjon så vil naturen selv hvert år redusere jordas globale CO2 nivå under den sørlige halvkules vinter.

5. Opptak av menneske og industrilaget CO2 i hav og planter er det samme som for CO2 produsert av naturen.

6. Oppbevaringstiden for Co2 i atmosfæren er bare 5 til 7 år. Den blir så opptatt i planter og i havene. Noen studier viser at resirkuleringstiden bare er 12 måneder.

7. I følge FN’s klimapanel (IPCC) sine egne opplysninger er karbondioksid (CO2) nivået i lufta en konsekvens av temperaturen og ikke en årsak. Slik har det vært gjennom hele jordas historie.

8. Karbondioksid er et naturlig sporstoff som er nødvendig for alt liv på jorda. Når naturen selv årlig produserer 97% av all CO2, er det åpenbart at CO2 ikke er en forurenser.

9. Det har ikke vært noen økning i den globale atmosfæriske temperaturen siden 1998. «Global oppvarming» forekommer ikke.

10. Klimaet varierer naturlig med iboende variasjoner i naturens kjøling – varming- kjøling sykluser. Nøyaktige temperaturmålinger med satellitt og værballonger viser ingen oppvarming. Sol aktiviteter, store vulkan utbrudd og El Nino forklarer temperatur variasjonene.

11. FN’s klima panel nedvurderer satellitt og værballongdata og foretrekker å bruke bakkebaserte målinger som er kjent for å være uriktige.

12. Hav temperaturen har vært jevn eller svakt synkende siden 2003.

13. Havene er alkaliske. Jordklodens hav trivdes i lange perioder med et CO2 innhold i lufta 20 ganger mer enn i dag. Når havtemperaturen stiger frigjør de CO2 til atmosfæren.

14. I Australia hvor de er omgitt av hav så har havnivået de siste 15 årene steget med bare 0.3 mm hvert år. På 100 år blir det jo bare 3 cm. De mest grundige studier av havnivået omkring Stillehavsøyene viser ingen stigning siden målingene startet i 1992. Havnivået anslått av myndighetene og deres klimakommisjon som blir underholdt av skattebetalere bruker gale

datamaskin simuleringer og benytter seg av temperaturantagelser som er bevist å være gale.

15. Det har ikke vært noen økning i stormaktivitet eller styrke. Styreformann i FN’s klimapanel (IPCC) hevdet på falsk grunnlag en økning i stormer og dermed så overkjørte og motsa han IPCC’s egen stormekspert Chris Landsea. I protest resignerte Landsea fra sin stilling i FN’s Klimapanel (IPCC).

Legg igjen en kommentar