Amerikansk dokument fra 1958 viser orkanstyringsteknologi

Værkontrollteknologi ble utviklet på 1950-tallet. På 1960-tallet hadde den blitt utviklet til det punktet at orkaner kunne styres .

Teknologien ble videreutviklet og perfeksjonert på 70- og 80-tallet.

Når vi vet dette, må vi spørre oss selv hvorfor den amerikanske regjeringen lar alvorlige stormer og orkaner ødelegge nasjonen vår.

http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=16240#Post16240

http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6424#Post6424

Legg igjen en kommentar