Resesjon….hva det betyr? Kan man bruke dette ordet ut fra det som skjer i Norge?

Resesjon er innen samfunnsøkonomi det samme som tilbakegang eller økonomisk nedgang. Resesjon er vanligvis definert som negativ økonomisk vekst i (minst) et halvt år, og mer presist som nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere kvartaler på rad.

Langvarig og kraftig resesjon, altså betydelig økonomisk nedgang over tid, kalles gjerne depresjon eller økonomisk krise, uten at det er gitt noen presis definisjon for hvor langvarig resesjonen må være før disse uttrykkene skal tas i bruk.

Man kan med rette stille dette spørsmålet: Skjer det i Norge?

Red ønsker kommentarer i kommentarfeltet. For å kommentere registrer du deg med mailadresse der du lager deg et nytt passord(Ikke det passordet du har på din mailadresse.) Passordet er ikke synlig for noen.

RED.

Legg igjen en kommentar