“De virkelige herskerne i Washington er usynlige og utøver makt bak kulissene.” – USAs høyesterettsdommer Felix Frankfurter.

Den 20. januar 2001 møtte president George W. Bush under sin første åpningstale obelisken kjent som Washington-monumentet og henviste to ganger til en engel som «rir i virvelvinden og styrer denne stormen». Hans referanse ble kreditert Virginia-statsmannen John Page som skrev til Thomas Jefferson etter at uavhengighetserklæringen ble signert, og sa: “Vi vet at løpet ikke er for de raske eller kampen for de sterke. Tror du ikke en engel rir i virvelvind og styrer denne stormen?”

Fem uker etter åpningen, onsdag 28. februar, sto kongressmedlem major R. Owens fra New York foran Representantenes hus og ba til «Engelen i virvelvinden». Han ba den åndelige kraften om å lede fremtiden og skjebnen til USA[1]. Tjueåtte uker senere (i totalt 33 uker fra åpningen – et antall som er uvurderlig for mystikk og okkulte brorskap), angrep nitten islamske terrorister (ifølge den offisielle historien) USA, kapret fire kommersielle passasjerfly og styrtet to av dem inn i tvillingtårnene i World Trade Center i New York City, en tredje inn i Pentagon, og en fjerde, som hadde blitt rettet mot Washington, DC krasjet nær Shanksville, Pennsylvania. Det som skjedde den dagen resulterte i nesten 3000 umiddelbare dødsfall, minst to dusin savnede personer,

Da Bush holdt sin andre åpningstale fire år senere, ga han igjen kryptiske kommentarer og sa: “I et halvt århundre forsvarte Amerika vår egen frihet ved å stå vakt på fjerne grenser. Etter kommunismens forlis kom år med relativt stille, år av hvile, år med sabbatsår – og så kom det en dag med ild….” Noen få avsnitt etterpå la Bush til: “Ved vår innsats har vi også tent en ild – en ild i menneskenes sinn. Det varmer de som føler dens kraft, den brenner dem som kjemper mot dens fremgang, og en dag vil denne utemmede ilden av frihet nå de mørkeste hjørnene av vår verden.”

Uttrykket “en brann i mennenes sinn” er fra Fjodor Dostojevskijs bok fra det nittende århundre, The Possessed (The Devils), en roman som foregår i det førrevolusjonære Russland hvor sivil motstand blir sett forkjempet av nihilisten Sergei Nechaev som prøver å tenne en revolusjon av så ødeleggende kraft at samfunnet vil bli fullstendig ødelagt. Det faktum at en amerikansk president ville sitere denne setningen i en offisiell tale var forbløffende for mange analytikere, gitt at The Possessed handler om voldelig regjeringens nedbryting av dissens som utløser sivil uro og revolusjon preget av offentlig vold.[2] Fire in the Minds of Men er også tittelen som historikeren James H. Billington valgte for sin berømte bok om revolusjonens historie, inkludert opprinnelsen til det okkulte frimureriet og dets innflytelse i den amerikanske revolusjonen. I sine avsluttende kommentarer knyttet Bush selv den første kryptisismen til frimurernes engasjement i den amerikanske revolusjonen, og sa: “Da våre grunnleggere erklærte en ny tidsorden … handlet de på et eldgammelt håp som er ment å bli oppfylt.” Uttrykket “a new order of the ages” er hentet fra det frimurerlig utformede store seglet (“Novus Ordo Seclorum”) og Bush erkjente videre at medlemmene av det hemmelige samfunnet handlet på et “gammelt” håp som er “ment å bli oppfylt. “

For den opplyste eliten og en håndfull historikere og lærde var innsettelsestalene til presidenten viktige utgaver i en større serie nøye utformede taler der linje-for-linje-analyse av hans offentlige referanser avdekket det som så ut til å være kodet språk designet for å formidle innhyllede meldinger med jevne mellomrom til utvalgte medlemmer av sitt globale publikum. Bibelforsker Bruce Lincolns undersøkelse av en tale holdt av Bush til nasjonen den 7. oktober 2001, som kunngjorde USAs angrep på Afghanistan [3] gjentatte bekreftet denne praksisen, og produserte overflødige skjulte referanser fra Bibelens apokalyptiske bøker om endetiden. Lincoln konkluderte med at ordet crafting var en strategi for “dobbel koding” å i all hemmelighet appellere til folk som så på Bush som guddommelig kalt til å stå opp mot Guds fiender i en hendelse som utspiller seg i Midtøsten, som de mente var forutsagt i Åpenbaringsbøkene, Jesaja og andre eldgamle tekster. I dette tilfellet konkluderte Lincoln med at Bush speilet den dualistiske konflikten Osama bin Laden hadde brukt i taler for å sette sitt verdensbilde opp mot Vesten som en kamp mellom godt mot ondt og dermed appellere til religiøse følelser og tradisjoner. Amerikanske tjenestemenn var tydelig ukomfortable med alt som tillot bin Laden å bli kastet i et sympatisk lys gjennom propaganda og overføring av tilslørte meldinger, derfor ble Bush ifølge Lincoln sammen med Osama i å konstruere offentlig oppfatning av “en manikeisk kamp, ​​der Sons of Light konfronterer Mørkets sønner,

I det amerikanske dynastiet bekreftet Kevin Phillips denne praksisen med meldingskoding av Bush, og påpekte de alltid tilstedeværende referansene i presidentens taler til ord som “onde” og “onde”.[5] Øverst på Phillips liste er det igjen referanse til bruken av den metafysiske frasen “virvelvind”, som Phillips tolker som “et medium for Guds stemme i Jobs og Esekiels bøker.” Fra et esoterisk synspunkt var Phillips enten uvitende om eller uvillig til å diskutere den dypere moderne betydningen av dette språket og dets betydning for hemmelige samfunn. Men slike fraseringer i presidentens offentlige taler gikk garantert ikke upåaktet hen av de aktuelle tilhørerne hans. Lincoln kommer nærmest å erkjenne dette når han skriver: ” Ved å verve de spesialiserte lese-/lyttings- og hermeneutiske ferdighetene de dyrker, oppmuntret han dem til å sondere under overflaten av teksten hans. Der, sotto voce [“under stemme”], fortalte han dem at han forstår og sympatiserer med deres synspunkter, selv om kravene til kontoret hans hindrer ham fra å gi full hals…”.[6]

Selvfølgelig var ikke Bush den første presidenten som brukte det guddommeliges språk for å fremstå som “troens forsvarer” for å vinne støtte for offentlig politikk. Hvem kan glemme Ronald Reagans syn på Sovjetunionen som «det onde imperiet» og hans følelse av at krig i Midtøsten kan trekke «Gog» inn i atomkrig og oppfylle bibelske profetier. I sin debatt fra 1984 med Walter Mondale innrømmet Reagan: “Ingen vet om disse profetiene betyr at Armageddon er tusen år unna eller i overmorgen.”

Likevel er det få som vil hevde at med George W. Bush gikk språket for gudelignende utnevnelser urovekkende dypere. Selv medlemmer av hans eget metodistsamfunn så en endring i ham etter at han tiltrådte. Han syntes for dem å ha blitt en mann på misjon; noen som trodde han var “utvalgt” av Gud til å sette i gang en profetisk “mesterplan”. Og inntil midtveisvalget i 2006 fjernet den republikanske kontrollen over kongressen og effektivt stoppet floken av administrasjonens endringer i innenriks- og utenrikspolitikken, var presidentskapet til Bush antageligvis på vei mot en apokalyptisk visjon ledet av inspirasjon fra engelen i virvelvinden. Hvorvidt presidenten fullt ut forsto konsekvensene av hans ord og handlinger, hadde han og andre rundt ham: 1) erkjent; 2) ba til;

Selv om vi tillater at presidenten kan ha vært uvitende om deler av hans abstrude handlinger fordi han ikke var forfatteren av talene hans i konvensjonell forstand og medlemmer av hans stab med innspill fra navngitte guider laget de fleste av disse ordene, holdt Bush likevel disse talene etter å ha gjennomgått dem, vurdert dem, praktisert dem og gjort personlige margnotater. Enda viktigere, “han snakket i sin offisielle egenskap som statsoverhode, og representerte staten og utover det nasjonen,” bemerker Lincoln. Så uansett om Bush var klar over handlingene sine eller ble puppet av dominionistiske troskap som han og faren hadde næret (eller på et dypere nivå talte for broderlige samfunn), visste okkultister i og bak regjeringen nøyaktig hva de gjorde. Deres valg av ord og handlinger – fra presidentens taler til rådet han mottok fra medlemmer av en elite, topphemmelig celle av åndelige myndigheter i Washington (merk: dette er ikke en referanse til kristne grupper eller trosråd som møter amerikanske presidenter )—avslør subtile, men informerende sannheter: ord ble lagt i presidentens munn for å bli talt i mystisk harmoni av et hellig håndverk, en overjordisk diskurs, som mennene bak presidenten, «stemmene bak stemmen», mente ville påkalle ankomsten av et åndelig ‘rike på jorden’ ledet av en legemliggjort teokratisk representant hvis disse ordene ble uttalt på det rette øyeblikket i historien og fra utvalgte Guds menn. For denne “Angel in the Whirlwind,” skrev Christopher Findlay, “

Senere, da noen i offentligheten tok mot til seg om at tilbakeslaget på midtveiene i november 2006 hadde begrenset administrasjonens drømmer om å spille en viktig rolle i å innlede Armageddon tilstrekkelig, bak kulissene i Washington DC beholdt denne innflytelsesrike gruppen av mektige menn troen på sine paranormale krefter. . Med sine øyne på tidsrammen 2009-2012 var de ikke for øyeblikket bekymret for om kongressen eller til og med den utøvende grenen byttet hender nå og igjen. De hadde mottatt det de ønsket – offisiell invitasjon til overnaturlighet fra nasjonens ledere og, i tilstrekkelig tid, konformitet fra flertallet av uinnvidde amerikanere. En engel fra virvelvinden spredte sine kraftige vinger, og en ny epoke i amerikansk historie ble innledet; en tid da regjeringen i USA

Utsagnet ovenfor kan virke vågalt. Men sammenhengen mellom presidentens taler, signaler til ‘familien’ av åndelige rådgivere så vel som til lederne av The Craft (diskutert senere), Bush-administrasjonens påfølgende handlinger, sammenslåing av kongressen og en stund flertallet av amerikanerne, satte i bevegelse reglene for kosmisk spill slik de er definert i de hellige tekstene til alle store religioner, inkludert Bibelen. Invitasjon til engler fra folkevalgte kombinert med passiv sivil konformitet er nøkkelen til å åpne dører for overnaturlige agenter til å engasjere seg i sosial styring. Dette er en klassisk leietaker av demonologi. Ånder går dit de er invitert, enten for å eie et individ eller for å ta herredømme over en region. Man kan derfor hevde at fra og med 2001, USA ble så disponert for å følge og ikke utfordre enestående endringer i langvarig amerikansk politikk, inkludert de kristne reglene for rettferdig krig, at en mektig kraft kjent for Illuminati som “Moriah Conquering Wind”, aka “engelen i virvelvinden” aksepterte administrasjonens invitasjon og tronet seg i nasjonens hovedstad. Umiddelbart etter kastet den sine øyne på det gamle hjemmet til Bab-Illi, Babylon, hvor den ettertraktede ‘Illi-porten’ hadde åpnet seg en gang før.

Til tross for en rekke stadig skiftende forklaringer på hvorfor George W. Bush var hardnakket fast bestemt på å ta USA inn i Irak/Babylon, hjemmet til ‘Etemenanki’ (House of the Foundation of Heaven and Earth, ‘Tower of Babel’ ) selv om Irak ikke var knyttet til hendelsene 11. september 2001, år senere, hvis du spurte et rom med 20 analytikere om å definere hva som var den sanne naturen bak USAs inntreden i den krigen, ville du sannsynligvis fått 20 forskjellige svar.

Noen sier det var strategisk plassering av amerikanske militærressurser mot det administrasjonen så som en økende trussel fra islamske radikaler. Noen sier det var et forsøk på å gripe og opprettholde kontroll over irakiske oljereserver. Andre hevder at 9/11 i seg selv enten var en praktisk eller orkestrert begivenhet (falskt flagg) som tillot Bush-administrasjonen å utvide et globalt dominansprosjekt. Atter andre mener at noe uvanlig knyttet til bibelske steder i Babylon ble avdekket under Saddam Husseins gjenoppbygging av den gamle byen, og at administrasjonen dro dit for å fange den. Men ifølge britisk presse lot Bush sine virkelige grunner glippe under et møte med palestinske ledere i juni 2003 da han innrømmet at han hadde forpliktet USA til å gå inn i Babylon fordi «Gud fortalte meg å invadere Irak». [8]

Instruerte en stemme fra Gud lederen av verdens mektigste nasjon om å begynne det som raskt resulterte i, i det minste på overflaten, et debakel? En urovekkende mulighet er at presidenten var vrangforestillinger. På den annen side, hvis Gud ba Bush om å invadere Irak, gitt andre ‘tidstegn’, retter vi ørene våre til profetene som forutsa en slutten av dagene når Babylon ville bli styrtet av en utenlandsk inntrenger, fulgt ved løslatelse av apokalyptiske krefter – krefter kjent av profetene som etterkommere av falne engler som gikk inn i helvete “i full kampdrakt” [9]. Da profeten Jeremia profeterte Babylons fremtid, forutså han spesifikt at katalysatoren for dets ødeleggelse skulle skje når englehærenes Gud (Herskarenes Herre) sender en advarsel om at “ondskap” (Ra) skal slippes løs over nasjonene i verden av “en stor virvelvind” som blir reist opp fra jordens kyster (Jeremia 25:32). Jordens mennesker blir etterpå sett på som håpløse og trenger en frelser.

Forvarende nok var slutten av Bushs andre periode vitne til et slikt sivilt krav om fornyet “håp” midt i utbredt messiansk inderlighet rundt valget av USAs nåværende president, Barack Hussein Obama. Bushs engel i Whirlwind-administrasjonen var virkelig profetisk ved at den oppnådde akkurat det eliteokkultister ønsket: en ild som brenner i hodet til menn, oppblåst av multinasjonalt kaos og desperasjon, noe som resulterte i universell bønn om en inspirerende og politisk halvgud – en frelser – for å oppstår på den globale scenen og lover en ny verdensorden.

Legg igjen en kommentar