FHI: Coronabølgen er trolig over toppen

Coronatoppen er trolig nådd, men det kan komme en ny bølge senere i vinter.

Publisert:

Oppdatert i dag 13:17

Ifølge FHIs ukesrapport for årets første uke er coronabølgen trolig over toppen.

– Det er usikkert om influensaepidemien vil fortsette å øke, eller om den kan være over toppen. RSV-infeksjonsepidemien er trolig nær toppen, skriver FHI.

Juleferien kan ha påvirket

– Det er fortsatt veldig mange som smittes av luftveisinfeksjoner. Omtrent hver femte fastlege- og legevaktskonsultasjon i uke 1 dreide seg om luftveisplager, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI.

Slik oppsummerer han luftveisinfeksjonene:

  • Covid-19: Bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene.
  • Influensaepidemien: Økte svært raskt frem mot jul, men ikke like raskt i romjulen. I uke 1 var det en nedgang, sånn det nesten alltid er i uke 1 for influensa.
  • RSV-infeksjonsepidemien: Trolig nær toppen. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år.

– Juleferien kan ha dempet smittespredningen noe. Ferien kan også ha påvirket noe av overvåkingen. Det er derfor noe usikkerhet om situasjonen, sier Aavitsland.

Disse bør vaksinere seg nå

Nyheter · 3. januar1:45

Den videre utviklingen er usikker, ifølge Aavitsland, men:

  • Covid-19-bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter.
  • Influensaepidemien kan ta seg opp igjen nå som folk er tilbake på skole og jobb, men kan også være over toppen.​ Vi vet ikke.
  • RSV-infeksjonsepidemien er trolig nær toppen nå.

– Det er absolutt ikke for sent å følge anbefalingene om vaksinasjon for influensa og corona, sier Aavitsland.

Snart nådd toppen

Samlet sett har det de siste ukene vært mer enn 2000 innleggelser per uke med luftveisinfeksjoner, opplyser Nakstad.

– Vi tror coronabølgen vil dempes de neste ukene og forhåpentligvis er vi også snart over influensatoppen. Det vil på sikt bedre situasjonen betydelig for store deler av helsetjenesten, sier Nakstad.

– Når vil toppen av den samlede bølgen være nådd?

– For covid-19 er vi trolig over toppen, for influensa ligger vi fortsatt på et rekordhøyt nivå i antallet innleggelser, men hvor mange som faktisk er syke har vi ikke noen god oversikt over, sier Nakstad.

LYSERE TIDER: Når sykdomsbølgene snur, vil situasjonen i helsevesenet bedre seg, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Frode Hansen / VG

– Det ser ut som coronabølgen har flatet ut etter nyttår, men influansesmitte fortsatt har vært økende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han opplyser at antallet pasienter som er innlagt i sykehus med luftveisinfeksjoner fortsatt er rekordhøyt.

Rett over nyttår økte flere sykehus beredskapen etter et økende antall innleggelser og sykefravær blant ansatte. I Tønsberg varslet tillitsvalgte forrige uke om at virus og glatte veier har sprengt kapasiteten på flere sykehus.

Selv om julen bremset smittespredningen av influensa noe, har antall innleggelser fortsatt å øke.

– Både covid-19, influensa, RS-virus og andre typer luftveisinfeksjoner bidrar til dette, sier han.

Selv om mange fortsatt legges inn på grunn av eller «med» coronaviruset er det er influensa som skaper flest sykehusinnleggelser nå.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser at situasjonen er ganske lik i hele landet. Foto: Javad Parsa / NTB

Utfordringer i Nord-Norge

Nakstad opplyser at smitten og dermed innleggelsene er ganske jevnt fordelt utover hele landet. Det påvirker både sykehus og sykehjem.

Onsdag hadde Helsedirektoratet møter med statsforvaltere og andre aktører om sykdomssituasjonen.

– Vi får alltid en god situasjonsforståelse gjennom møtene våre med statsforvalterne og andre aktører. Vi fikk også bekreftet at situasjonen er ganske lik over hele landet, sier Nakstad.

Likevel skaper tilgangen på vikarer og ekstra personell større utfordringer i Nord-Norge enn i sør.

– Men sykefraværet har vært høyt i hele landet den siste måneden. Mange har hatt influensa og covid-19, sier Nakstad.

Anbefaling til deg som er syk

Nyheter · 8. des. 20220:57

Publisert:

Publisert: 12.01.23 kl. 10:41

Oppdatert: 12.01.23 kl. 13:17

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar