Thorbjørn Morstad 02.01 2022 Poster en artikkel fra 2001!!! Flytende Data (Liquid Computing).

Har tidligere skrevet om nano-kapslenes kvantum-potens. Har i tillegg forsøkt å beskrive på hvilke måter nano-kjemiens kapsler må forbindes med både Partikel-Geometri, Ny partikel-fysikk og slike kapslers sub-atomære virke (pluss kapslenes monoatomære funksjon) Derav uttrykkene: (2-dimensjonale kapsler og 3-dimensjonale nano-krystaller. “D” for dimensjon her, er m.h.t vanlig skole-fysikk. 1-dim,2-dim, 3-dim..ets. Et begripelig eksempel: Selve oksidet (i den nano-kjemikalske verden) ER EN DIREKTE REFERANSE TIL NANO-KAPSLER hvor hver kapsel har sin spesifikke og orginale karakter (som hvert snø-korn) og kapslenes silika-innhold og farger varierer, selv om oksidet, serumet og gassen… er brygget fra ett og samme metall. Det er kun Nano-Partikler som produsereres med kokende spring-vann, mens Nano-Kapsler (n-oksider) brygges i naturlig salt-vann. N-partiklenes Info-kilde og bygg-kapasiteter, er de 6 grå prikkene på n-partiklets sorte runde sirkel-plater. Eksempel for Nano-kjemikalsk Sinkoksid, som har altså milliarder av alle tenkelige Hvit-toner på kapslene!!! Alle kapslene har et belte..som ofte kan se mørkere ut enn i kapslenes senter. Hehe..oppmot ubegripelig, men det hjelper når en har jobbet i over 10 år med dem!!! ???? “Fraksjonerte nano-kapsler” er referanse til både Nano-kjemikalsk Serum…og Nano-kjemikalsk Gass…men uttrykket inkluderer IKKE Nano-krystaller. Hernevnt Gass gjelder for Bio-syntetisk atmosfære, snø, regn, dugg og skyer (ved det molekylære størrelse-nivå)…men celle-nivået her, må og skal inkluderes (avhengig om de fraksjonerte kapslene har blitt blandet med div andre n-oksider, parasitter, celler eller n-bots) M.a.o “Bio-våpen”….så lenge Folket ikke informeres!!! Om det Nano-kjemikalske “vannet” bærer på et nettverk av feks Graphene-oksid og andre fraksjonerte kapsler, blir vannet lett…”superledende” og styres via en super-computer. Vanlige el-ledninger, data-maskiner og akademiske oksider har altså en helt annen og mer primær funksjon enn det superledende stoffer, super-ledere og nano-fysikkens mikro-roboter kan by på. Nano-fysikkens “Super-ledere” refererer til Vortex & Plasma Energi…og har presise geometriske oppsett og design. “Flytende Intelligens” betyr: kombinasjoner av “delvis” stasjonære nano-kapsler, uavhengig av fortid, nåtid og fremtid m.h.t informasjons kilder. Nano-krystaller besitter egen informasjon (som n-kapslene) og krystall-strukturen er antenner til ekstern info. 2D-n-kapsler bruker sine geometriske sentere (innenfor beltet) som info-kilde. Kapslenes geometri har også eget nettverk og bygge-form (til tross for kapsel-membranens sirkulære former) Rene nano-baserte oksid-kapsler oppsøker ikke hverandre (og bygger ikke strukturer) med mindre kapslene blir styrt av data-program. “Program” for kapslene, kan bety noe så enkelt som negativ eller positiv energi-ladning. Slike ladninger i kapslene kan være ekstremt destruktivt for kroppens blod-celler (via vax). A.I (Artificial intelligence ) er et moderat uttrykk for “Fler-dimensjonal info-kilde”…langt over 1, 2 og 3 dim!!! Dessverre er det kun supercomputeres Intellektuelle og fysiske kapasitet som foreløpig kommer ut til de spesiellt interesserte ???? Tesla’s : “Dagen når forskere studerer ikke-fysiske fenomener, vil fremskritt over ti-år, utdatere flere 100 års tidligere forskning ut av eksistens” Tesla’s hint om energy, frequency and vibration…er delvis der vi er i dag. Flytende Data er ikkno nytt, men om fremgangsteologien ikke er forstått, kan det bli vanskelig å navigere mellom riktig og feil spørsmål og retnings-valg ????

https://www.harvardmagazine.com/2001/11/liquid-computing.html?fbclid=iwar12fv3phuqude-2hn-txs3gjw-j11kqpjdmosvbrdwydl9wh8l5xnnkwsc

Legg igjen en kommentar