Forsvarssjefen vil stoppe ny maritim innsatsstyrke.

Ifølge VGs opplysninger går forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, til en ny omkamp mot et stortingsvedtak. Han har bedt regjeringen om å stoppe oppbyggingen av en ny maritim innsatsstyrke.

Publisert:

For mindre enn 2 timer siden

Innsatsstyrken SOTG – forkortelse for Special Operations Task Group – skal bli en ny enhet under Marinejegerkommandoen i Forsvarets Spesialstyrker.

Innen 2026 skal styrken være fullt ut operativ med 100 årsverk, og avanserte amerikanske fartøyer, ifølge planen.

Stortinget vedtok i 2020 å opprette den nye maritime innsatsstyrken, som en del av langtidsplanen for Forsvaret. Stortinget bestemte også at den skal ha Ramsund Orlogsstasjon i Troms som base.

Ramsund er en av de norske basene der USA ønsker å gjøre egne investeringer. Opprettelsen av maritim SOTG er en del av Natos såkalte kapabilitetsmål til Norge, altså ressurser som Norge er ventet å stille til disposisjon for alliansen.

I september bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at etableringen av den nye styrken gikk som planlagt.

Fikk bekreftet

Torbjørn Bongo, lederen i NOF, Norsk Offisers og spesialistforbund, sier til VG at han er kjent med at forsvarssjefen har fremmet en slik anbefaling.

– Vi er uenig i forsvarssjefens anbefaling, og i den angivelige begrunnelsen. Vi mener det er uheldig at han sår tvil om gjennomføring av et vel overveid og godt begrunnet vedtak i Stortinget, sier Bongo.

HURTIGUTRYKNING: Amerikanske spesialstyrker benytter denne fartøy-typen for sine maritime innsatsstyrker. Foto: US Navy

Mangler pengene

I en fersk anbefaling til regjeringen og forsvarsministeren, skal Kristoffersen ha argumentert for at det ikke finnes økonomi til å gjennomføre hele langtidsplanen som Stortinget vedtok i 2020.

Når pengene ikke strekker til, mener forsvarssjefen at han må prioritere å få det som Forsvaret allerede har, til å virke. Da ønsker han ikke å prioritere SOTG.

På VGs spørsmål svarer forsvarssjefen at han ikke ønsker å kommentere denne anbefalingen nå.

«Jeg tar den videre dialogen med Regjeringen», skriver Kristoffersen i en epost til VG, via sin kommunikasjonsavdeling.

Uenig i anbefalingen

– Vi tok dette opp i et møte med Forsvarsdepartementet tidligere i desember, og fikk bekreftet at de hadde mottatt en slik anbefaling, sier Torbjørn Bongo i NOF.

– Hva er bakgrunnen for at dere nå markerer uenighet med forsvarssjefens råd?

– Dette er en ressurs som både Norge og Nato har behov for, og spesielt nå i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i. Skal vi anskaffe kapasiteten i form av fartøyer, så må vi også sørge for at vi har det som trengs for å drifte den, ikke minst personellet. Det er det siste jeg opplever at forsvarssjefen trekker i tvil, sier Bongo.

KRITISK: NOF-leder Tobjørn Bongo (til venstre) sier at forsvarssjefens råd ikke er drøftet med de tillitsvalgte. Her er han sammen med LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Vidar Ruud / NTB

– I henhold til plan

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har så langt ikke lagt inn de store pengene for å etablere innsatsstyrken. Men han har forsikret Stortinget om at prosjektet går sin gang:

«Forsvaret opplyser at anskaffelsen av nødvendig materiell, samt personlig bekledning og utrustning går i henhold til plan», skrev forsvarsministeren i et skriftlig svar til Stortinget og Frp-representanten Christian Tybring-Gjedde 25.september i år.

«Opprettelse av maritim SOTG har startet, og det planlegges for at avdelingen er etablert i løpet av 2026», la Gram til.

Her ankommer gigantskipet Oslo

Nyheter · 21. november0:52

Andre gang i høst

Det er andre gang i høst det nå blir kjent at Kristoffersen griper inn i et pågående anskaffelse som Stortinget har vedtatt, og ber om at den stoppes.

Tidligere i høst avslørte DN at Kristoffersen hadde bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om å legge til side anskaffelsen av nye stridsvogner – få uker før FD skulle ta det endelige valget mellom to tilbydere.

– På prosess er de to sakene veldig like, sier Bongo.

– Heller ikke denne gang har forsvarssjefen rådført seg med folk nedover i organisasjonen. Han har ikke drøftet anbefalingen med tillitsvalgte til de som er berørt, og heller ikke orientert de ansattes organisasjoner. Da vi møtte forsvarssjefen i november, fikk vi forsikringer om at denne etableringen gikk i henhold til planene, legger han til.

Publisert:

Publisert: 23.12.22 kl. 16:29

 • Kopier lenke
 • Del på Facebook
 • Del med e-post

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Norsk politikk
 3. Eirik Kristoffersen
 4. Bjørn Arild Gram
 5. Støre-regjeringen
 6. Ramsund

Flere artikler

 1. Mer militær støtte til Ukraina: – Vi må strekke oss lenger
 2. Forsvarssjefen ville gjenåpne varslingssaker – måtte sette strek
 3. – Veldig merkelig og urovekkende
 4. Forsvaret av Norge kan bli styrt fra USA: – Norge blir enda viktigere
 5. Peker ut fire nøkkelhavner: Forsvarssjefenes plan for nordisk forsvar

Fra andre aviser

 1. Nye stridsvogner skulle straks være i boks. Så kom forsvarssjefen med en personlig anbefaling.Aftenposten
 2. Forsvaret skjerper beredskapen. – Den mest alvorlige situasjonen på årtier.Aftenposten
 3. Ville ikke avsløre beredskapsnivået. Men det ble lagt ut på regjeringens nettside.Aftenposten
 4. Forsvarsministeren åpner opp om egen frustrasjon: – Vi sliter med styringenAftenposten
 5. Forsvaret hever beredskapen, men innrømmer én kritisk mangelAftenposten
 6. Forsvaret skjerper beredskapenBergens Tidende

Legg igjen en kommentar