Covid-fornekter må betale dyrt

Da hun kom kjørende over grensen fra Finland, startet covid-trøbbelet.

Tekst: Eirik Linaker Berglund

Kvinnen hadde lagt bak seg en lang kjøretur fra Oslo, via Sverige, til Karesuando og inn i Norge igjen via Kilpisjärvi da hun ble stoppet av en politipatrulje i juni 2021.

Underveis hadde hun overnattet to netter i Sverige på grunn av havari på bilen.

En politibetjent ved passeringen på Helligskogen påla henne å teste seg for covid.

Dette nekten kvinnen. Hun ble ifølge en fersk dom i Hålogaland lagmannsrett i informert om at hun ville bli anmeldt for dette og at hun hadde plikt til å ta inn på karantenehotell i Skibotn. Dette nektet hun også, og dro i stedet til arbeidsstedet hennes i Nord-Troms.

Der hadde hun ifølge dommen nærkontakt med minst tre personer.

Kvinnen har i sin forklaring sagt at politibetjenten som påla henne testing var usikker på hvilke regler som gjaldt. Dette fester ikke lagmannsretten lit til og retten tror ikke på hennes forklaring om at hun ikke visste at hun måtte tilbringe ti dager på karantenehotell etter det ufrivillige oppholdet i Sverige.

«Kapitalkrefter»

Kvinnen erklærte i retten at hun ikke tror på at covidviruset har eksistert og hun mener også at det ikke eksiterte noen pandemi.

Hun mener «det hele er iscenesatt av kapitalkrefter», heter det i dommen. Det ble ført vitner for retten som skulle underbygge dette synet, men retten har falt ned på at det er «hevet over tvil at SARS-CoV-2 viruset eksisterer og at det forårsaker smittsom og allmennfarlig sykdom».

Anken til lagmannsretten ble først avvist, men dette ble opphevet av Høyesterett i høst. Dermed ble det ny rettssak denne måneden, med behandling av noen prinsipielle spørsmål: Kvinnen og hennes forsvarer hevdet nemlig i retten at covid-19-forskriften ikke var lovlig i henhold til Grunnloven og menneskerettighetene, blant annet med hensyn til tvangstesting og retten til å bevege seg fritt. Dette ble tilbakevist av Hålogaland lagmannsrett.

«Sammenfatningsvis følger det av gjennomgangen at lagmannsretten ikke har funnet noe grunnlag for at covid-19-forskriften ikke er gyldig.» heter det i dommen.

Kvinnen er nå, som i tingretten, dømt til å betale 30.000 kroner i bot, men slipper å betale saksomkostninger.

Legg igjen en kommentar