Widerøe har aldri tidlige opplevd så mye GPS-jamming i Finnmark: – Dette skaper store problemer for oss

Widerøe flyger Aleksander Wasland.
JAMMES: Widerøe-flyger Aleksander Wasland har tidligere forklart problemene som oppstår for pilotene når GPS-signalene jammes. Nå opplever flyselskapet slik jamming i Finnmark svært ofte. Foto: Tom Melby

Åpne deleknapper for artikkelen

 21.12.22 18:37

 Tor Kjetil Kristoffersen

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe bekrefter overfor iFinnmark at de aldri har opplevd så store problemer med jamming av GPS-signalene fra russisk side som nå.

 For abonnenter

– Nå rapporterer våre piloter ikke bare om problemer i Øst-Finnmark. Også i Vest-Finnmark har vi registrert GPS-jamming nå i desember, sier Solli til iFinnmark.

Russisk GPS-jamming

Russisk GPS-jamming har økt til et nivå man aldri har sett før.

GPS

GPS (Global Positioning System) er et globalt navigasjonssystem som brukes til å bestemme nøyaktig posisjon, høyde og hastighet for enheter som er koblet til systemet. Det ble utviklet av USAs militære i 1973, og det ble gjort tilgjengelig for sivile brukere i 1996.

GPS fungerer ved å motta signaler fra et nettverk av 24 satellitter som kretser rundt jorden. En GPS-mottaker på bakken kan bestemme sin posisjon ved å motta signaler fra minst fire av disse satellittene og beregne avstanden til hver av dem. Dette gjøres ved hjelp av triangulering, hvor avstanden til satellittene bestemmes ved hjelp av tiden det tar for signalet å nå mottakeren.

GPS-mottakeren kan også bruke signalene til å bestemme hastigheten og retningen sin.

GPS har mange bruksområder, inkludert navigasjon i bil, båt og til fots, samt sporing av varer og personer. Det er også nyttig for vitenskapelige formål, som å bestemme jordskjelv og meteorologiske data.

GPS er et verdensomspennende system, og det kan brukes overalt på jorden, selv om nøyaktigheten kan være noe redusert i områder med dårlig dekning, som for eksempel i fjellområder eller i tette skoger. Det er også mulig at GPS-signaler kan blokkeres av tallrike strukturer, slik som bygninger og bruer.

GPS er en kritisk del av moderne teknologi, og det blir stadig mer integrert i mange aspekter av vårt daglige liv, inkludert mobiltelefoner, karttjenester og sikkerhetssystemer.

GPS er nøyaktig nok til å bli brukt til kritisk navigasjon, som for eksempel i fly, båter og store landtransporter. Det er også nyttig for enklere formål, som å finne veien til et sted eller spore turer med en GPS-aktivitetsmåler. GPS har blitt en viktig del av mange menneskers hverdag, og det finnes i en rekke enheter, inkludert mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Etter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot militære mål dypt inne i Russland, har Russland tatt i bruk jamming for å sikre luftrommet mot langtrekkende presisjonsvåpen.

Det viser en kartlegging Faktisk Verifiserbar har gjennomført.

Denne jammingen slår også inn over Norges grenser i Finnmark.

Jammning

Jamming er en teknikk som brukes til å forstyrre eller deaktivere elektroniske enheter ved å sende ut interferensesignaler. Dette kan for eksempel gjøres for å forhindre at uautorisert kommunikasjon finner sted, eller for å hindre at en fiende kan bruke elektroniske enheter.

Jamming kan utføres på ulike måter, avhengig av hva som skal jammes. For eksempel kan det sendes ut radarsignaler for å forstyrre radaren til et fly, eller det kan sendes ut trådløse signaler for å forstyrre kommunikasjonen mellom to enheter.

GPS-jamming innebærer å sende ut interferensesignaler som forstyrrer eller deaktiverer GPS-mottakerens evne til å motta disse signalene, noe som gjør at GPS-mottakeren ikke lenger kan bestemme sin posisjon på en nøyaktig måte.

GPS-jamming kan ha alvorlige konsekvenser, da GPS er en viktig teknologi som brukes i en rekke sammenhenger, inkludert navigasjon i fly, båter og store landtransporter. Det kan også føre til at livreddende tjenester ikke kan kommunisere eller navigere sikkert. I noen land er GPS-jamming derfor forbudt.

Sterk økning i Finnmark

En oversikt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at det har vært en sterk økning i GPS-jamming mot Norge etter krigsutbruddet. Ifølge Nkom har det vært 81 dager med GPS-bortfall i Øst-Finnmark frem til 16. november.

I 2020 ble det registrert 22 dager med bortfall av GPS-signaler, og 2021 sank antallet til 21. Ifølge Nkom kan økningen i 2022 ha sammenheng med krigen i Ukraina.

Bortfall av GPS-signaler hele 27 (!) ganger så langt i desember

BEKLAGER: Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.
KRAFTIG ØKNING: Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøes flyveselskap sier de opplever en kraftig økning i GPS-jammingen nå. Foto: Einar Aslaksen / Widerøe

Widerøe som opererer på kortbanenettet i Finnmark merker dette i sin hverdag, bekrefter kommunikasjonssjef Catharina Solli overfor iFinnmark.

– Fra 2018 har det blitt rapportert om GPS-problemer 2–3 ganger i uken fra våre piloter. Men nå har det eskalert kraftig, forteller kommunikasjonssjefen i Widerøe.

Og det er særlig den siste tiden som er verst:

– Våre piloter her registrert bortfall av GPS-signaler 17 ganger i november. Og nå i desember er det faktisk enda verre. Så langt i desember (20. desember) har vi opplevd bortfall av GPS-signaler hele 27 (!) ganger. Vi opplever dermed en kraftig økning.

Også jammet i Vest-Finnmark

Normalt er det i Øst-Finnmark at dette fenomenet inntreffer.

– Det nye er at våre piloter nå også opplever bortfall av GPS-signaler under flyging over Vest-Finnmark, opplyser Solli til iFinnmark tirsdag formiddag.

– Er dette et stort problem for dere?

– Det skaper utfordringer, begynner Solli.

Widerøe: – Dette skaper store problemer

Så ombestemmer hun seg, og fastslår:

– La oss droppe «utfordringer», og kalle en spade for en spade: Ja, dette skaper store problemer for oss. Vi mister ett av systemene som vi vanligvis bruker til navigasjon. Når dette systemet som vi vanligvis bruker, faller ut hyppig, med ujevne mellomrom, så er det selvfølgelig et problem, medgir hun ærlig.

Men hun er også snar med å understreke at dette ikke gjør det farlig å fly i Finnmark:

– Vi har også andre alternative navigasjonssystemer, så det er fortsatt like trygt å fly, poengterer Solli overfor iFinnmark.

Pilot fortalte om hverdagen

Én av Widerøes piloter, Aleksander Wasland, beskrev overfor Nordlys i fjor hva som skjer når et fly mister GPS-signalene:

Dekningen forsvinner akkurat som på en mobiltelefon. Signalene blir svakere, nøyaktigheten dårligere. I cockpiten på et fly kommer det egne varsler. Egne system viser unøyaktighetene.

LES OGSÅFlykapteinen er bekymret over utviklingen etter skrekkepisode i Finnmark: – Vi mistet signalet helt og over lang tid. Det er sjeldent

«Fordelen» ved at dette skjer så ofte er at pilotene nå er blitt så vant med dette at man er blitt gode på å følge opp om man har GPS-dekning.

– Vi ser en tendens til at signalene blir svakere før vi får advarsel. Når GPS-nøyaktigheten blir svakere får vi visuelle rapporter i cockpit, sier Wasland.

Wasland fortalte at pilotene er nødt til å legge inn større marginer på flyreisen når GPS-signalene faller bort. Enkelte innflygninger blir umulig å foreta. Flyet må også gå høyere, siden pilotene er avhengige av reservesystemer for å navigere.

– Vi får ikke tilgang til systemene som er kritiske for oss, som terrengvarslingssystemer. I bunn og grunn gjør bortfall av GPS at vi leverer et dårligere tilbud, da vi må kompensere for bortfall av GPS selv.

Bekymret i regjeringen

Statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet sa i august til Dagbladet at de var bekymret over utviklingen med GPS-jamming.

– Vi ser at slike forstyrrelser bevisst benyttes i konfliktsituasjoner, og det er kjent at i militære konflikter benyttes dette aktivt som et virkemiddel. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO er tydelig på at sivil luftfart ikke skal berøres. Dessverre ser vi at dette ikke etterleves, sa Vasara til Dagbladet.

Ordfører Kautokeino, Johan Vasara
BEKYMRET: Statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet var bekymret over utviklingen med GPS-jamming allerede i august. Nå har problemet vokst til nye høyder. Foto: Anita Bakk Henriksen

Blokkering av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan i verste fall føre til tap av menneskeliv, advarte norsk politi og redningstjeneste i intervju med TV 2 tilbake i 2019.

Det første tilfellet av blokkering av GPS-signalene i Øst-Finnmark registrerte Nkom i 2017. Under NATO-øvelsen Trident Juncture året etter økte «GPS-jammingen» i omfang, noe som bidro til bekymring hos etterretningstjenesten.

Holder seg løpende orienter

– Vi holder oss løpende orientert om GPS-forstyrrelser. Så langt kjenner jeg ikke til at dette har fått noen alvorlige konsekvenser, for eksempel for lufttrafikken. Vi har merket oss at hyppigheten har økt og følger situasjonen tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til iFinnmark i dag.

OPPDATERT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) sitt departement holder oversikten over GPS-jammingen i Finnmark. Foto: Kjersti Nævestad

Departementet hans sier de dessverre over lengre tid har opplevd GPS-forstyrrelser i høyere luftlag over Finnmark. Hyppigheten har beklageligvis også økt den senere tiden.

Kilden til disse forstyrrelsene ligger langt unna og utenfor norsk territorium. Det er derfor begrenset hva norske myndigheter kan gjøre med situasjonen.

Rammes ikke på bakken

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utplassert målestasjoner i Finnmark som detekterer forstyrrelser mot GPS. Når det er innrapportert forstyrrelser i høyere luftlag, har disse målestasjonene ikke registrert forstyrrelser i lavere høyder. Aktivitet på bakkenivå, som en eventuelt redningsaksjon eller turfolk som bruker GPS-mottaker, skal følgelig ikke være berørt slik forstyrrelsene arter seg, opplyser Kommunaldepartementet til iFinnmark

«STØYSENDER»: PÅ dette bildet demonstrerer det russiske forsvaret hvordan en R-330Zh Zhitel-jammer kan brukes til å blokkere GPS-signalene i en gitt radius fra senderne. En slik jammer kan være en av støykildene til luftfarten i Finnmark. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / mil.ru / Wikimedia Commons

Departementet er heller ikke kjent med at forstyrrelsene så langt har hatt alvorlige konsekvenser for luftfarten i Finnmark.

Det er særlig frekvenser benyttet av GPS som blir forstyrret. Det finnes også andre satellittnavigasjonssystemer som Galileo, BeiDou og GLONASS. Navigasjonsutstyr som kan benytte disse systemene, kan være mindre utsatt for påvirkning av de aktuelle forstyrrelsene.

Tatt opp direkte med Putin

Norges regjering har tidligere konfrontert russiske myndigheter med «GPS-jammingen» i Nord-Norge, men Russland har avvist at de står bak slike forstyrrelser mot norsk luftterritorium.

LES OGSÅLavrov og Søreide diskuterte GPS-jammingen: – Vi ser allerede positive resultater

I desember 2020 uttalte daværende statsminister Erna Solberg (H) til VG at stille diplomati hadde sørget for at Norge hadde klart å stanse Russlands «GPS-jamming» i Nord-Norge.

Statistikken fra Nkom viser at forstyrrelsene har økt de to påfølgende åra.

– Problematikken har blitt tatt opp direkte med Putin, men vi har ikke registrert noen langvarige forbedringer, uttalte senioringeniør Nicolai Gerrard i seksjon for tilsyn og veiledning i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Dagbladet i sommer.

Les mer om:

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.