Skrik og Gro, skrekk og gru

Hvor sannheten kan ligge begravet, vet bare den som ofte har lett etter den. Den som trekker i trådene, vil gjerne slippe å være den som stiller seg foran og tar støyten. Jeg visste lite om disse tingene, men er av nysgjerrig og vitebegjærlig natur, alltid åpen for nye innblikk. Her mottok jeg et anonymt bidrag om politisk-nasjonale forhold og deres respektive historiske røtter, ting jeg ikke kjente til fra før, men som vekker interessen for å forstå mere, særlig om suspekte kilder maktmenneskene øser av. I disse ondskapsfulle tider kan det være matnyttig å få høre tanker om demoner og hva demoner holder på med, så blir vi ikke stående fast i angsten, forskremte og handlingslammet.

Forfatter anonym


Skrik og Gro, skrekk og gru


Kommunismen er et demonisk prosjekt av skrekk og gru, med tusenårige røtter fra det svarteste hedenskapet i Babylon. Prosjektets målsetting er å slavebinde en samlet menneskehet, med noen få tusen psykopater på toppen. Siden 1694 har «The Crown» (City of London) vært det geografiske sentrum for slaveri-prosjektet. Prosjektets første institusjon var Bank of England, eid av en privat oligark-klikk. Det første disse psykopatene gjorde for å verne sitt finansmonopol, var å bygge opp verdens verste voldsagenter MI5/MI6, og deretter verdens farligste etterretningssystem SIS. Disse NGOs (non-governmental organizations) har operert på begge sider av alle store kriger og kriser de siste 300 år, og er selve kontinuitetsbærerne for verdens organiserte ondskap.

Fridtjof Nansen med familie, foto tatt ca 1902, her.

Norges hovedstad fikk en slavelenke til disse finansbaronene allerede i 1816 da Norges Bank ble grunnlagt i Kristiania. Vår sentralbank ble aldri rent statlig, men er basert på gjeld til internasjonale oligarker: Først til København, deretter til London og fra 17. mai 1930 til den global-korrupte sentralbanken BIS i Basel.

Det var neppe tilfeldig at vår falske nasjonalhelt Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen ble «borgerlig begravet» på den ufortjente datoen 17. mai 1930, samme dag som «sentralbankenes sentralbank BIS» ble opprettet i Basel. Nansens egen kjødelige grandonkel Herman Wedel-Jarlsberg var finansminister i Norge fra 18. november 1814 til 15. august 1816. Han fikk i 1816 gjennomslag for at Norges Bank skulle være privat eid, av den utenlandske overklassen som hans forfedre tilhørte. Begravelsesseremonien for Nansen ble holdt på Universitetet i Oslo, hvor Nobels fredspris ble utdelt fra 1901 til 1989.

Siden Nansen selv var blitt tildelt Nobels fredspris i 1922, ble Nansens begravelse en London-oligarkisk dødsfeiring for Nobel. London/Basels finansfyrster bedriver slike dødsfeiringer hvert år, ved at fredsprisen deles ut på Nobels dødsdag 10. desember. I en av verdens mørkeste hovedsteder Oslo, i årets mørkeste måned. Nansens fredspris i 1922 var en premie bestilt fra Londons krigsprofitører, som Nansen mottok for sin jobb for det globalistiske Folkeforbundet som disse oligarkene hadde skapt. 20 dager etter at Nansen mottok sin fredspris i Kristiania, ble oligark-prosjektet Sovjetunionen opprettet.

Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Marcus Møller Thrane ble født i Oslo 1817, som sønn av Norges Banks kasserer. Året deretter (1818) ble Karl Marx født i den tyske byen Trier, ved elva Mosel (se kart, her). Denne meget spesielle sideelva bukter seg som en slange fra byen Trier, hele veien nord-østover i det vakre ås-landskapet til den munner ut i Rhinen ved Koblenz. Dyrket Marx demoner fra den slangeformede elva Mosel da han skrev sitt «Kommunistiske manifest» i 1848?

Om demoner og onde ånder


Onde ånder med tilknytning til ferskvann og saltvann har fulgt kommunismen som en skygge i alle årene siden 1848. Den religiøse filosofen Marx var ingen næringslivsmann og heller ingen bankmann. Han trengte å imponere finansfolkene i London, slik at de ville finansiere hans planlegging av et framtidig verdensdiktatur, og det gikk de med på. Noen av Marx’ sjødemoner kan ha kravlet seg til Norges ferskvannshavn Drammen sent på høsten 1848. Der startet Marcus Thrane (trolig med hjelp av sin far) verdens første arbeiderbevegelse. Denne første kommunistiske arbeiderbevegelsen ble videreført i Oslo 1849, og som vokste seg veldig stor, trolig med bestikkelser fra Norges Bank hvor Thranes far var kasserer. Thranitter-bevegelsen spredte seg ut over landet, og omfattet 30 000 arbeidere i 1851. Men så ble Marcus Thrane og flere andre ledere fengslet fram til 1855, mens bevegelsen ble rigget ned uten å bli videreført. Marcus Thrane ble deretter dømt til fengselsstraff helt til 1858, men bygde seg en merkverdig internasjonal karriere etterpå.

Marx ble invitert til London i 1849, mens thranittene vokste voldsomt i Oslo. Det ser ut som om noen av Marx’ sjødemoner returnerte via elva Themsen, etter å ha fått startet sitt Thrane-prosjekt i Oslo. Marx påbegynte sitt onde livsverk i London 1849 og avsluttet det i London 1883, hjulpet av sjødemoner. Da Marx døde, skjedde det noe merkelig i Kristiania: Verdens første kultur-marxistiske bevegelse, Kristiania-bohemen, oppstod. Marx-sjødemonene som hadde vært innom i Kristiania da thranittene vokste fram i 1849, ser ut til å ha funnet veien tilbake til Kristiania rett etter at Marx døde i 1883, over 30 år senere.


Gro Harlem Brundtland har i godt voksen alder reagert mer og mere ømfindlig ovenfor sollys. Foto, her.

«Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.» Fra Matteus kap. 12.43.


Et ledig hus for kommunismens demoner var i Kristiania, byen hvor verdens først organiserte kommunist-bevegelse ble skapt i 1849. Sjødemoner som Marx etterlot seg, kan ha funnet det feid og pyntet hos Kristiania-bohemen, siden de allerede var kjent i denne byen. Hvorfor er sjødemoner viktige i kommunismen? For å forstå dette, bør vi eksponere en fatal svakhet i vår lutherske kirke. Kirken har arvet Vatikanets forvanskede versjon av de ti Guds bud. Bildeforbudet er fjernet, dette som er det annet bud. Bildeforbudet gis i Bibelen størst plass av alle bud.


«Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.» Fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 4-6.


Dette er et veldig viktig bud, fordi det nekter oss å dyrke avbildede demoner. Tre typer demoner er nevnt i budet: De som er i lufta, de som er på bakken, og de som er i vannet nedenfor jorda. De fleste bibeltolkere innser ikke at det er demondyrking denne teksten handler om, og bagatelliserer dette alvorlige budskapet. Men Gud vil ikke at vi skal vite mer om demoner enn det vi trenger for å overvinne dem. Kommunismen står for nedbryting av alle samfunnsstrukturer, og kjernefamilien i særdeleshet. Jo flere mennesker som er rotløse, jo lettere vil det gå å få innført verdensdiktatur. «Likestilling» hvor kvinner skal bli som menn i sjel og sinn og forsømme sin gudgitte oppgave som mødre, er et nøkkelpunkt. Samtidig erkjenner kommunismen de reelle maktforholdene bak kulissene. Kommunismens bakmenn er onde psykopater som dyrker babylonsk satanisme, basert på rituelle barneofringer i de dype kjellere.

Men kvinner har ikke har adgang i de dypeste skjelettkjellere. Derfor går gruvedemoner og fjelldemoner dårlig sammen med feminisme-prosjektet kommunismen. Sjødemoner framstår som en relativt «demokratisk» demonfamilie, velegnet til å inkludere kvinner på de høyere maktnivåene i kommunismen. Kvinner må initieres som hekser for å få like stor makt som disse mannfolkgjengene innenfor «secret societies» som er beskyttet av «men only». Og det er bare noen ganske få kvinner som kommer dit. Hekser må støtte seg på visse demonfamilier og holde seg unna andre, og kan ikke vandre fritt i terrenget på samme måte som de øverste maktmennene.

Sjøvold og Delta-troppen


De to verste maktkvinnene i verdenskommunismens historie er Alexandra Kollontaj (1872-1952) og Gro Harlem Brundtland (født 1939). De dyrket/dyrker sjødemoner pluss meksikanske dødsdemoner (Xibalba). Gro har i hele sitt voksne liv gamblet på at ingen vanlige nordmenn vil oppdage av hun er i sjødemoners vold, men der har hun bommet stygt. Demon-livsløpet hennes nærmer seg nå «punktum finale». Særlig etter at hennes fremste voldsutøver Hans Sverre Sjøvold er avslørt som våpenkriminell. Lenge var det helt greit for løgnmedia og puppet-politikere at PST-sjefen lekte cowboy med våpen inne på sitt kontor rett ved Akerselva i Nydalen, men Sjøvold har nå plutselig trukket seg som PST-sjef (se her). Nøtterøy-gutten Sjøvold røper med sitt navn at han er i sjødemoners voldelige favntak, siden hans opprinnelige etternavn var Andersen.

Hans Sverre Sjøvold trakk seg som PST-sjef 2. juni 2022, visstnok på grunn av sin langvarige våpenkriminalitet på eget PST-kontor. Men hva betyr det at han trakk seg? Sjøvold er utvilsomt Norges farligste mann, og slutter ikke over natta med å være det. Sjøvold er den eneste i kongeriket som både har politiutdannelse, juristutdannelse og ledelsesutdannelse kombinert med farlig erfaringsbasert kompetanse på alle feltene pluss militær muldvarpaktivitet inne på Rena leir. Sjøvold er en meget våpenkyndig voldsekspert med sin politibakgrunn. Han er en slu byråkrat, og en dreven medieformidler, pedagog og attpå til tungt involvert i dypstatens juksejus. Han har skaffet seg en lang paramilitær erfaring ved å sende ut Delta-troppen fra Manglerud politistasjon mens han var Oslos politimester 2012-2019.

Delta-troppen, også kalt politiets  beredskaps-tropp, (se her)

Delta-troppen kaller seg «Politiets beredskapstropp», men dette er et narrespill. Etter at Taraldrud-fortet ved Kolbotn kom på plass, er Delta-troppen blitt helt frakoplet politi-hierarkiet, og har under Sjøvolds regime kunnet operere som PSTs egen hær. PST er overordnet politiet, noe vi alle kan observere ved å filme PST-bygget i Nydalen, forskanset rett ved Akerselva. Politiet kommer aldri dit på besøk. PST mottar direktiver direkte fra utlandet, og disse kommandolinjene er ikke kjent, men Hans Sverre Sjøvold er nøkkelpersonen for å iverksette disse direktivene via Delta-troppen på Taraldrud. De siste årenes trusselvurderinger fra PST har vært et absurd medieteater, hvor Sjøvold gir advarsler om hva hans egne Gladio-banditter kan komme til å true oss etniske nordmenn med.

Delta-troppen i Norge ble startet opp i 1976, faktisk året før dens sjefsinstitusjon «Delta Force» ble startet 19. november 1977, med hovedkvarter i Fort Bragg, North Carolina, USA. Dette er en organisert venstre-ekstremisme, som offisielt sett ikke eksisterer! Slik er det blitt etter at selve statsapparatet ble venstre-ekstremistisk. Den siste venstre-ekstremist-bevegelsen som fikk lov til å vise at den var det, var Baader-Meinhof-banden, men egentlig hadde den bare vært en Gladio-styrke på linje med Delta-banden vi nå har i Norge.

Hadde politisk redaktør Olav Versto oppdaget ting han ikke skulle se? 1950 – 2011, foto her.

Baader-Meinhof-banden ble rituelt avsluttet ved at grunnleggeren Andreas Baader ble skutt i Stuttgart-fengselet 18. oktober 1977, men banden fikk vise en del krampetrekninger i årene etter hans død. Den norske paramilitære banden Delta-troppen opererer uten korrektiver innenfor den altfor brede gråsonen mellom norsk politi og militærvesen, noe som viste seg under 22. juli 2011. I realiteten var det Sjøvold som styrte både justisdepartementet (som politiansvarlig) og Delta-troppen (som formelt ligger under politiet og justisdepartementet).

Derfor var det «helt naturlig» at Delta-troppen var først inne på åstedene Regjeringskvartalet og Utøya, før brannvesen, politi, helsevesen og et fullstendig passivisert militærvesen. Delta-troppen er en bande styrt fra utlandet via Sjøvold som norsk koordinator, noe han har vært i 11 år, fra sommerferien 2011 og til 2. juni 2022.

Sjøvold hadde god kontroll på Anders Behring Breivik i 2011, fordi Delta-troppen trente kontinuerlig inne på Rena militærleir med Breivik boende få kilometer unna. Derfor var det «helt naturlig» at Breivik hadde Delta-troppens telefon-nummer og ringte dem to ganger etter «fullført oppdrag» ute på Utøya 22.07.2011. Breivik hadde i utgangspunktet rapporteringsplikt overfor Sjøvold via Delta-troppen, enten han gikk rundt og foretok denne sjødemonmassakren av ungdommer på egen hånd (i sjødemondyrker Gros onde ånd) eller hadde en beskyttet rolle som uniformert koordinator av skytingen. Breivik gikk uniformert rundt på øya for å markere at det bare var sivilkledde som skulle angripes.

Ble Per Erik Burud ofret? 1962-2011, foto fra VG, her

Hanne Skartveit har siden 07.07.2011 hatt rapporteringsplikt overfor Sjøvolds nettverk. Det skjønte hun da hennes forgjenger som politisk redaktør i VG, Olav Versto, omkom inne i Farsunds havnebasseng midt på lyse dagen. Signalene ble enda tydeligere da KIWI-gründer Per Erik Burud omkom i båtulykke utenfor Tjøme 13.07.2011. Ble han ofret til sjødemoner? Han døde i Færder kommune hvor Sjøvold vokste opp.

Hanne Skartveit måtte derfor stille opp for Sjøvold og skrive den offisielle historien om 22. juli inne på sitt VG-kontor umiddelbart etter at Regjeringskvartalet ble bombet. Hun fikk gå og gjemme seg på et tryggere sted før det smalt, men er blitt filmet i full fart tilbake til sitt kontor, trippende over alle vrakrestene utenfor VG-bygget. Hun begynte deretter å skrive om Utøya før skytingen begynte der ute, slik at dypstatsavisen VG skulle være i forkant av alle andre media. Derfor er det «helt naturlig» at Hanne Skartveit nå sitter i VG og beskriver Sjøvolds avgang rett før den skjer, med en lang kommentarartikkel samme dag 2. juni 2022: «Det gikk ikke lenger».

Men det er mye mer som må sies om Sjøvolds videre vandring de neste dager, uker og måneder:


• Blir det etterforskning av Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det rettssak mot Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det dom med fortjent fengselsstraff for Gros voldsutøver Sjøvold?

Hans Sverre Sjøvold, den norske dypstats egen torpedo? Foto her.

• Burde ikke voldsutøver Sjøvold puttes rett inn i fengselscella hvor Laila Bertheussen nå soner for å ha «angrepet seg selv»? Det var nemlig Oslos politimester Sjøvold som angrep Laila ved å arrestere henne grunnløst i eget hjem. Sjøvold hadde da allerede angrepet Lailas hjem ved å sende ut politistyrker som plyndret hennes og justisministerens privatbolig. Sjøvold fikk presset ut justisministeren for at Sjøvold selv samme dag skulle bli utnevnt til PST-sjef. Deretter klarte Sjøvold å gjøre seg til øverste «ansvarlige» for etterforskningen i Bertheussen-saken. PST var aldri noen legal etterforskningsetat for PST-sjefens egen voldsbruk mot justisministerens familie. Sjøvold bør følgelig ekspederes rett i fengsel, slik at Bertheussen løslates. Sjøvold bør deretter betale millionerstatning til henne av sin egen lomme.

• Blir det i stedet ny jobb for Gros voldsutøver Sjøvold? Trenger man ikke å gi ham en bot?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å true sine forskremte puppets rett ved hans PST-kontor i Nydalen – justisminister Emilie Enger Mehl og Statnett-sjef Hilde Tonne?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere sine puppets i politiet? Sjøvold har siden 2005 kontrollert både politidirektør Benedicte Bjørnland og Oslos politimester Beate Gangås. Flere ganger har Sjøvold varmet opp disse kvinnenes kontorstoler, og disse to er hjelpeløse uten hans jevnlige kommandoer.

• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere Delta-troppens ledelse på Taraldrud ved Kolbotn, eller forflytter han seg diskret mot Kolbotn for å ha enda tettere styring over Norges svar på Baader-Meinhof-banden?


Ole Christian Bach, 1957-2005 (se foto her og avisartikkel; sår tvil om politiets forklaring, her)

Hvordan startet denne slue reven Hans Sverre Sjøvold sin Gro-promoterte rakettkarriere for å bli toppmann for den norske dypstatsvolden fra 2005? Den gangen var Thorvald Stoltenberg med på å løfte fram Sjøvold som intern norsk voldsmann, fordi hans egen lite voldelige sønn Jens skulle bli statsminister. Da trengte Thorvald en allsidig voldsmann for å kompensere for sine egne og sønnens manglende ferdigheter. Men etter at Thorvald døde 13. juli 2018, er det bare Gro Harlem Brundtland som står over Sjøvold i det norske ondskapshierarkiet.

Rett nok finnes det en del menn som Sjøvold må rapportere til, men de er alle sammen kontor-rotter, jus-juksere eller finansjuksere.

Dermed er Sjøvold deres overmann på voldsbruk, og det er akkurat slik Gro vil ha det siden 2005. Dette året startet Gro en ny og mye mindre eksponert karriere etter at moren Inga Brynolf døde. Det ser nemlig ut som Gro trengte morens hekseri for at hun selv skulle kunne fungere fra dag til dag i en eksekutiv posisjon. Sjøvold ble rektor for Politihøgskolen i 2005, og har klatret videre derfra, etter å ha hatt mer perifere posisjoner før 2005. Vi tror at den Tønsberg-baserte Sjøvolds karriere skjøt fart i 2005 fordi hans jevnaldrende kompis fra Sandefjord – den elegante hvitsnippforbryteren Ole Christian Bach – fikk sitt liv avsluttet med et skudd ute på en øy Ekerö i Stockholms indre skjærgård 11. juli 2005.

Sjøvolds voldsregime omfatter Norge, og strekker seg ikke utenfor landet. Dette symboliseres ved at hans tvillingsjel Bach ble ofret i Stockholms indre skjærgård, ikke i den ytre skjærgården, hvor Gro Harlem sugde til seg sine personlige sjødemoner som lite barn 1940-1945. Gro har alltid vært mer svensk enn norsk, og hun snakket bare svensk da hun kom til Norge i 1945, ett år før hun begynte på Ruseløkka skole, skolen som ligger aller nærmest Oslo havn. Gro foretok kanskje noen sjødemon-strasjoner allerede på småskolen?

Gro Harlem taler i Stavanger Domkirke


Gro Harlem Brundtland taler i Stavanger Domkirke: «Umistelige, unge Marianne fikk sitt liv så brått og brutalt revet bort 22. juli på Utøya. Dagen vil alltid bli stående som en av de mørkeste dagene i Norges historie. Jeg vet at jeg så henne der, for Mariannes far har fortalt at hun snakket om møtet vårt i den siste samtalen på telefon, sa Gro med skjelvende stemme.» (foto, her)

Gro Harlem Brundtland er livredd for å stå på høye talerstoler, på tribuner, altaner og verandaer. Hun frykter – med rette – at hun ville bli kastet ned derfra dersom hun klatret opp. Gro er alltid redd for å sette sine bein i en kirke, så det gjør hun bare en sjelden gang. Guds engler tåler hun ikke å være i nærheten av. Gro trenger støtte fra meksikanske Xibalba-demoner før hun våger å gå i en kirke, og da er det fortrinnsvis begravelser hun går i, fordi Xibalba-demonene er dødsfest-demoner.


Gros svenske mor Inga Margareta Elisabet Brynolf (26.03.1918 – 21.04.2005) og Gros svenske mormor Margareta Sandberg (1897-1983) var begge disipler av Alexandra Kollontaj, det forrige århundres verste heks og den viktigste kvinnen i verdenskommunismens prosjekt fram til 1952 da hun døde. Alexandra var Stalins ambassadør i Stockholm fra 1930 til 1945. Enhver heks må ha en familie av demoner å støtte seg på. Kontinuerlig demonstøtte trengs for alle kvinner som hevder seg med fryktbasert respekt i en mannsdominert verden. Alexandra Kollontaj ble infisert av sjødemoner ute på det karelske nes hvor hun tilbrakte somrene i oppveksten. Som Stalins ambassadør tilbrakte Alexandra somrene i Stockholms ytre skjærgård på det nifse steinslottet Villa Kassman. Slottets utseende er i Gro Harlem Brundtlands ånd. Slottets fasade har en lys gråbrun farge, omtrent som det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Lørdag 11. juni 2022 er en avgjørende dato for Gro og for Skrik. Munchs Skrik-bilde fra 1893 blir gjort tilgjengelig for publikum når Nasjonalmuseet innvies denne dagen. Munch stod oppe på Ekeberg-åsen og så for seg Skrik-demonen, med en bakgrunn som forestiller Bygdøy-halvøya rett etter solnedgang. Det gir mening at Skrik-bildet blir hengende på museet rett ved fergeleiet over til Bygdøy hvor Gro bor.

Hvorfor foretrekker onde maktkvinner å tilbe sjødemoner framfor andre demoner? Dette kan ha å gjøre med livmoren, som er et lite «innhav» i kvinnens kropp. Det kan også ha å gjøre med de dype skjelettkjellerne med påskriften «men only». Sjødemonene er ikke velkomne der nede, og nettopp derfor kan sjødemonene danne heksers motvekt mot maktmenn i de dype skjelettkjellere. Men skal vi følge vår Skaper, må vi holde oss unna alle demoner, aldri forsøke å samarbeide med dem. Vi må holde avstand til alle mennesker som vi vet er demondyrkere. Et viktig bibelord er:


Joh 14.15: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.


Vi må altså ha Guds bud for å kunne holde dem, og problemet med det 2. bud (billedforbudet) er at vi ikke har det i vår lutherske kirke, dette budet er blitt fratatt oss, ikke av Luther men av Vatikanet. Luther fant det ikke opportunt å opponere mot pavekirken han selv hadde tilhørt, i denne særdeles viktige saken. Mye viktigere sak i vår tid enn på Luthers tid.

De ti Guds bud er strukturert som 5+5=10. De første fem bud er rettet oppover fra oss og mot vårt opphav. De siste fem bud er rettet horisontalt ut mot våre likeverdige medmennesker. Ingen bud går fra oss og nedover, det finnes altså ingen mennesker vi har anledning til å se ned på dersom vi skal holde budene. Alle foreldre bør merke seg dette: Vi skal se opp til våre foreldre, men disse gis ingen anledning til å se ned på oss. Det mest nedlatende en mor kan gjøre overfor sin sønn, er å ofre ham for egen makt og karriere. At en mor ofrer sin voksne sønn for å oppnå internasjonal makt og berømmelse, er dessuten den ultimate blasfemi hvor kvinnen leker Gud. Gud måtte ofre sin voksne Sønn for å redde oss mennesker fra den onde og hans demoner.

I ettertid kan vi slå fast at det var å leke gud at en kvinne mistet sin egen sønn i 1992 for deretter å klatre til den internasjonale makt-toppen i WHO 1998. Hun gjennomkorrumperte denne organisasjonen i Geneve for å kunne skape kreftsvulstene GAVI 2000 og CEPI 2017. Hennes ondskapsfulle NGOs har plaget en samlet menneskehet med Corona-galskap fra mars 2020 til mars 2022. Denne kvinnen på 83 år er Gro Harlem Brundtland, som bor i en eldrebolig ute på Bygdøy. Hun har det forrige århundres verste heks Alexandra Kollontaj som sitt forbilde, etablert via fysisk nærhet til Alexandra da Gro lærte å gå i Stockholm under krigen. Alexandra fikk kun en sønn, men forlot ham da han var en liten gutt. Fra Wikipedia: Etter et kortvarig ekteskap med offiseraspiranten Vladimir Kollontaj forlot Alexandra sin sønn og make og reiste til Zürich for å studere nasjonaløkonomi.

Skrik av Edvard Munch og Alexandra Kollontaj


Sovjets første ambassadør til Norge, Alexandra Kollontaj, her utmerket med St Olafs Orden, 10. juni 1946, foto her.

Her er Alexandra avbildet i en alder av 74 år da hun i 1946 ble behengt med en svær St. Olav sløyfe inne i den norske ambassaden i Moskva. Hun tålte sin babylonske soldyrkelse bedre enn Gro Harlem Brundtland, som må ha tettsittende og tykke svarte brilleglass for i det hele tatt å nærme seg sola. Gro Harlem Brundtland har siden barndommen visst at demoner kan avbildes. Hun er selv en meget dedikert dyrker av visse sjødemoner. Edvard Munchs pappversjon av Skrik fra 1893 ser ut til å avbilde en demon som Gro gjenkjenner, og som hun kneler for med frykt og beven.

Derfor har Gro i årevis gitt det høy prioritet å få fraktet akkurat dette bildet fra Nasjonalgalleriet ned til sjøkanten i Oslo hvor den unike Bygdøy-ferga (som ikke hører til Ruter-systemet) går rett over til sjødemontempelet Fram-museet.

Det er ikke overraskende at dagens verste marxistiske heks identifiserer seg med ånden i dette Skrik-bildet. Kunstneren Edvard Munch var selv en del av den kultur-marxistiske bevegelsen Kristiania-bohemen, og han laget denne versjonen i 1893 da bevegelsen hadde nådd sitt metningspunkt, rett før hele Kristiania-bohemen ble rigget ned av en usynlig hånd. Munch var like mye en iakttager som deltager i Kristiania-bohemen, og han hadde ikke tilstrekkelig drag på de to omsvermede bohem-kvinnene Oda Lasson og Dagny Juel. Men han brukte dem som modeller for sine mest forførende kvinneskikkelser. Oda Lasson hadde slektsbakgrunn fra russisk overklasse, ikke ulik Alexandra Kollontaj. Alexandra gikk fra å være en 11-årig pike i Russland til å bli en voksen 22-åring i løpet av årene Kristiania-bohemen eksisterte.

Skrik malt av Edvard Munch i 1893, stjålet i 1994, et bestillingstyveri, foto her.

Skrik er et meget viktig bilde for Gro, faktisk viktigere enn hele den olympiske bevegelsen. Gro Harlem Brundtland var ikke til stede under åpningsseremonien til Lillehammer-OL 12. februar 1994. Disse vettene og andre innlandsdemoner kombinert med Olympens demoner var ikke noe for sjødemon-junkie Gro. Hun fant det viktigere å få foretatt tyveriet av Skrik fra Nasjonalgalleriet, som skjedde samtidig med åpningsseremonien på Lillehammer.

Gro har alltid ment at denne hennes kjære sjødemon Skrik bør plasseres rett ved Oslos indre havn, og Gro har gjennom mange år brukt krefter på få dette til. Skrik-bildet ble fraktet ned til sjøen under tyveriet i 1994, som en profeti om at det offisielt skulle fraktes dit og bli tilgjengelig for publikum 11. juni 2022.

Pål Enger har fått hele skylden for tyveriet av Skrik i 1994, og vi antar at han var med på å utføre det. Men han måtte overtales til å være med, som atletisk fotballgutt fra Tveita-gjengen. Bakmannen som organiserte Skrik-tyveriet for Gro, var Martin Pedersen, denne legendariske gentleman-bankraneren (Norges fremste og minst voldelige) som først og fremst er kunstinteressert. Han trengte utbyttet fra bankranene for å kunne finansiere sin kunsthandel. Martin Pedersen studerte jus i fengselet og ble derved en enda bedre støttespiller for sin kompis Hans Sverre Andersen. Gamle kjenninger er de, fra en felles oppvekst på Nøtterøy, født 1952 og 1957.

Andersen skiftet navn til Sjøvold med en helt bestemt hensikt: Å kunne være Gro Harlem Brundtlands håndplukkede voldsutøver, med plikt til å stå til tjeneste for disse voldelige sjødemonene som Gro dyrker. Gro Harlem Brundtland har i en årrekke hatt som prosjekt i Oslo å få flyttet sine demoniske maktmarkeringer så nær sjøen som mulig. Hun ble statsminister i 1990 som et resultat av den store sjødemonmassakren Scandinavian Star, og noe av det første hun gjorde var å få flyttet utdelingen av Nobels fredspris vekk fra Universitetets aula, hvor prisen var blitt utdelt siden starten. Gro ville ha utdelingen i Oslo rådhus, for å kunne innhente nødvendig assistanse fra sjødemonene under Rådhusbrygga.

Gro lyktes med denne flyttingen allerede i 1990, og hun oppnådde at «dødsfesten for fred» (Nobel-utdelingen på Alfred Nobels dødsdag) foregikk i en sal rett innenfor Rådhusbrygga hvor den merkverdige Bygdøy-fergen går rett over til sjødemon-tempelet Fram-museet. Denne privat-eide Bygdøy-fergen går nå også til det redselsfulle Munch-museet, og danner dermed en direkte rute mellom sjødemon-templer. Det var en stor jobb for Gro å få tømt de to arkitektonisk vakre museene Munchmuseet og Nasjonalgalleriet, for å erstatte dem med to redselsfulle bygg i hver ende av Oslos indre havn, dedikert til Gros egne sjødemoner. De øverste maktkvinnene lever et fullstendig fryktdominert liv bak fasaden. De kan ikke ferdes fritt i terrenget, fordi de alltid må vurdere om de har tilstrekkelig med støtte fra sine demoner.

Gro Harlems etterfølger Hadia Tajik


Er Hadia Tajik og familien dönmeh-jøder (om dönmeh, på engelsk, les her), ikke fra Pakistan som de hevder, men fra Tadjikistan? Kanskje selger de mere enn bare matvarer ved Ryfylkeveien i Bjørheimsbygd? Foto av Hadia og broren fra omkring 1988 foran familiens butikk i Rogaland. Foto, her.

Gro har helt siden sent på 1980-tallet fått Ali-kaffe-smuglet sin påtenkte hekse-etterfølger Hadia Tajik inn i samfunnslivet. Da Hadia Tajik var ganske liten fikk hennes foreldre kloa i Bjørheimsbygd landhandel innerst ved Bjørheimsvatnet hvor riksvei 13 går fra fergeleiet Tau og innover i Ryfylke.
-Min mor krøllet jakken sin sammen og brukte den som pute, sjalet ble til dyne om natten. Safia Tajik lærer seg norsk, pakker sild på fabrikken og får jobb på kjøpesentret. Etter ni år flytter den lille familien til Bjørheimsbygd i Strand kommune. Her bor 600 mennesker, og dobbelt så mange kuer. I et lite, hvitt hus åpner ekteparet Tajik «Alis kolonial.»


Hadia Tajik besøker Skien Fengsel, her.


Sitat slutt fra notorisk upålitelige Hadia Tajik. Bildet viser at huset ikke var hvitt, men hadde en hvitkalket kjelleretasje hvor det fantes en gammel landhandel som denne tadsjikiske familien overtok. Tajik-navnet er ikke pakistansk, men tadsjikisk. Det var nok helt andre produkter enn Ali kaffe disse tadsjikerne profiterte på å importere via denne Ryfylkes bakvei rett innenfor Tau, knutepunktet mot Stavanger. Tadsjikistan er smuglerstaten som danner hele nordgrensen til Afghanistan. Det er nok likevel sant at Hadias foreldre kalte sin butikk for Alis kolonial. Dette var en billig løsning for dem, fordi den store lysreklamen for Ali kaffe allerede stod montert på denne gamle landhandelen. Merkevarenavnet Ali skapte trygghet hos bygdefolket, som ikke fikk mistanke om at Tajik-familiens virksomhet omfattet annet enn normal butikkdrift.

Men nå ligger Hadia med brukket rygg politisk, samtidig som Gro mobiliserer alt hun har igjen av hekse-heste-krefter for å få rehabilitert Hadia Tajik. Denne kvinnen er unik fordi Gro har brukt mange år av sitt ondskapsmettede liv på å hekse-initiere Hadia Tajik, faktisk helt siden 2006, året etter at Gros mor Inga døde.

Legg igjen en kommentar