Åpent brev til Camilla Stoltenberg 25.10 2022

Åpent brev til
Administrerende Direktør Camilla Stoltenberg
Folkehelseinstituttet
(Foretaksnummer 983 744 516)
Kjære Camilla Stoltenberg
Mitt navn er Jan Terje Voilaas og jeg er en bekymret bestefar fra Kristiansand. Jeg er bekymret for min
familie, spesielt for mine tre barnebarn, og en av årsakene er at FHI fremdeles beskriver mRNA-vaksinene
mot SARS Cov. 2 (C19) som «trygge og effektive», samtidig som FHI, med bekreftelse fra SSB, forteller det
stikk motsatte i sine egne statistikker. Hva er løgn og hva er sannhet?
Jeg henvender meg til deg Camilla, fordi du i 2021 ble hedret som «Årets Forbilde» av magasinet KK og at du
da ga følgende svar på spørsmål om hva som var den viktigste lærdommen du tok med deg hjemmefra:
-Respekt for alle mennesker-uansett. Og varme, kjærlighet, frihet og engasjement for en bedre verden. Mitt
håp er at «respekt for alle mennesker-uansett» også inkluderer en bekymret bestefar fra Kristiansand.
Jeg har mange spørsmål og refleksjoner knyttet til hele sakskomplekset rundt C19 og mRNA-vaksinene, men
vil prøve å begrense meg til FHI’s eget slagord; «Trygge og Effektive».
Fra FHI’s egne statistikker
Tallene jeg her vil presentere er hentet fra Worldometer, hvis kilde er VG som har sine tall fra FHI, så dette er
dine tall Camilla, ikke mine.
Tabellen til venstre dekker perioden fra 15/2-2020,
dagen den første C19-smittede ble registrert i Norge,
og frem til og med 30/9-2022. Jeg har delt perioden
i tre; 1) fra første smittede til første vaksinedose, 2)
fra første vaksinedose til Norge var fullvaksinert
(70% +) og 3) tiden etter full-vaksinering.
Datasettet her forteller en god del, f.eks. at C19 før vaksinering kun tok livet av rundt 40% av hva en helt
normal influensa ville gjort. Det var først etter at vaksineringen startet at flere og flere ble smittet og døde, til
tross for at alle nye virusvariantene ble gradvis mindre farlige. 97,3% av alle C19-smittede og 91,2% av alle
C19-døde har kommet ETTER at vaksineringen startet. Sammenlikner vi periode 1 med 3, så viser gjennomsnitts tallet for daglige C19-smittetilfeller og C19-dødsfall en økning på henholdsvis 2,765% og 688%.
Tabellen til venstre dekker perioden 1/7-21 til 20/10-22 og her har jeg sett
nærmere på hvor mange som hver måned blir smittet og som dør av C19,
ifølge FHI. Som vi ser så varierer tallene en god del, skjønt trenden er klar;
flere og flere smittede dør av Covid 19. I august døde 6,1% av samtlige
som ble smittet av C19 i Norge. Snittet for KV3-22 gir en «Case Mortality
Rate» (CMR) på 5,4% som er 3,500% høyere enn de 0,15% som ble anslått
for hele befolkningen i vaksinefrie 2020 (Dr. John Ioannides 2020).
0,15% dødelighet i 2020 skapte uro og delvis panikk. 35 ganger høyere
dødelighet i 2022 skaper lite annet enn et gjesp. Ingen stiller spørsmål.
La meg nok en gang få understreke at dette ikke er mine tall. Tallene
kommer fra deg Camilla og fra FHI, så om dere ikke har diktet dem opp, så
avslører tallene, med mikroskopisk tydelighet, at jo flere vaksinedoser, jo
flere smittede dør. Jeg finner det samme mønsteret i de 11 andre landene
jeg har data fra. For å være 100% sikker, har jeg dobbelt-sjekket FHItallene med data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
P Fra Til Dager Totalt Pr. Dag Totalt Pr. Dag
P1 15.2.20 8.12.20 297 39 163 131,9 363 1,2
P2 9.12.20 3.11.21 330 172 592 523,0 566 1,7
P3 4.11.21 30.9.22 331 1 250 653 3 778,4 3 186 9,6
Totalt 958 1 462 408 1 526,5 4 115 4,3
Periode C19-Smittede C19-Døde
NORGE KV Måned Smittede Døde CMR
Juli 6 445 5 0,08 %
August 22 220 23 0,10 %
Sept. 29 741 39 0,13 %
Okt. 18 700 41 0,22 %
Nov. 67 148 194 0,29 %
Des. 123 555 235 0,19 %
Jan. 404 968 142 0,04 %
Feb. 452 793 418 0,09 %
Mars 150 343 682 0,45 %
April 19 069 403 2,11 %
May 7 495 193 2,58 %
Juni 13 899 204 1,47 %
Juli 8 383 361 4,31 %
August 4 098 249 6,08 %
Sept. 2 072 120 5,79 %
Okt. 1 383 72 5,21 %
Nov.
Des.
Total for period 1 332 312 3 381 0,25 % K3-22 K4-22 Periode Covid 19 K3-21 K4-21 K1-22 K2-22
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Før jeg presenterer tallene fra SSB, la meg gi deg et bakteppe du kan vurdere dem mot:
Gjennom hele okkupasjonstiden fra 9/4-1940 til 8/5-1945 mistet totalt 10,262 norske borgere livet i krigshandlinger. Fra 1945 til og med 2019 opplevde Norge 45 katastrofer som flystyrt, skipshaverier, branner,
gruveulykker, ras, terrorangrep etc. Totalt 1,566 mennesker mistet livet i disse katastrofene, som f.eks.
Alexander Kielland, Scandinavian Star og Utøya-tragedien, tre katastrofer jeg er sikker på du husker godt.
Inkludert WW2 summerer disse 46 katastrofene seg opp til 11,828 katastrofedøde over de siste 80 år.
Siden C19-utbruddet har jeg fulgt SSB-statistikkene 12982, 05531 og 01222, hvor jeg har hentet data tilbake
så langt som de er presentert. Jeg har studert en rekke sammenhenger i disse statistikkene, spesielt avvik fra
forventede antall døde og fødte. Som forventede tall har jeg brukt gjennomsnittet for de 5 foregående år.
Fra 2005 til og med 2020, har trenden vært underdødelighet, at færre dør enn forventet. Kun i 3 av 16 år
har Norge opplevd overdødelighet, med 2012 som det
verste året med 382 (0,9%) flere døde enn forventet.
Denne positive trenden fortsatt gjennom hele vaksinefrie
2020, men utover første halvår 2021, mens massevaksineringen pågikk, ble underdødeligheten mindre og
mindre til den i juli 2021 snudde til overdødelighet.
I 14 av de siste 15 månedene har Norge opplevd overdødelighet, i syv av dem høyere enn i hele 2012. Totalt
5,469 flere har dødd i Norge i denne perioden enn
snittet fra 2016-2020. Det gir en overdødelighet på
10,9% for perioden, 12 ganger høyere enn i 2012.
Enhver aktuar vil karakterisere dette som en statistisk
umulighet med mindre en 200-års katastrofe har
inntruffet.
Hver eneste dag de siste 457 dagene har 12 flere dødd enn forventet i Norge, som i snitt tilsvarer 3 Alexander
Kielland ulykker hver eneste måned i 15 måneder på rad, og trenden peker oppover, ikke nedover. Hvis dette
fortsetter frem til utgangen av 2023, over en periode på 2,5 år, noe som ikke kan utelukkes, så vil 80 år, 46
katastrofer og 11,828 dødsfall bli slått med god margin.
Hva er årsaken?
C19-viruset var i verste fall på linje med en helt normal influensa, noe det i Norge sannsynligvis også var.
Norge ble aldri rammet av en pandemi. Alle påfølgende varianter av C19 har vært vesentlig «snillere». C19
kan derfor utelukkes som årsak til dødsbølgen som nå skyller over Norge og alle andre mRNA-vaksinerte land.
Da ingenting annet av betydning har rammet Norge etter 2019 enn C19 og mRNA-vaksinene, og når C19 kan
utelukkes, så gir årsaken til dødsbølgen seg selv.
En rekke studier avslører at mRNA-vaksinene ikke bare alternerer den vaksinertes naturlige DNA, men
svekker den vaksinertes immunforsvar med opptil 80% etter 3 doser. Det er årsaken til at langt over 90% av
dem som nå smittes og dør av C19, er fullvaksinerte.
Jeg ordlegger meg forsiktig her, men har full støtte fra en lang rekke internasjonale eksperter som går mye
lenger enn det jeg gjør; Dr. David Martin, Dr. Mike Yeadon, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Sherri Tenpenny, Dr.
Raskid Buttar, Dr. Ryan Cole, Dr. Judy Mikovits, og Karen Kingston er kun 8 blant tusenvis som i lang tid har
advart oss på det sterkeste og kan dokumentere og føre urokkelige bevis for at mRNA-vaksinene i realiteten
er patenterte bioteknologiske våpen utviklet for å skade og drepe. Om noen fremdeles klamrer seg til
konspirasjonsteori-strået, så lytt til hva Karen Kingston avslører og dokumenterer i dette nylige intervjuet.
Gjør det mens dere fremdeles har muligheten.
Snitt Antall
KV Måned 2016-20 Døde Døde % Dager Daglig
Juli 3 240 3 293 53 1,6 % 31 1,7
August 3 189 3 438 249 7,8 % 31 8,0
September 3 114 3 450 336 10,8 % 30 11,2
Oktober 3 331 3 717 386 11,6 % 31 12,5
November 3 336 4 024 688 20,6 % 30 22,9
Desember 3 713 4 316 603 16,2 % 31 19,4
Januar 3 951 3 943 -8 -0,2 % 31 -0,3
Februar 3 505 3 679 174 5,0 % 28 6,2
Mars 3 649 4 280 631 17,3 % 31 20,3
April 3 376 3 765 389 11,5 % 30 13,0
Mai 3 234 3 561 327 10,1 % 31 10,5
Juni 3 057 3 549 492 16,1 % 30 16,4
Juli 3 240 3 723 483 14,9 % 31 15,6
August 3 189 3 519 330 10,4 % 31 10,7
September 3 114 3 452 338 10,8 % 30 11,3
50 240 55 709 5 469 10,9 % 457 12,0
K3-21 K4-21 K1-22 K2-22 K3-22
Totalt
Avvik Frekvens
Overdødelighet i Norge
Tragedie og sensur
Ingen av vaksinene som er brukt i Norge er endelig godkjent. Ingen er langtidstestet og under en nylig høring
i EU-Parlamentet, på direkte spørsmål fra MEP Rob Roos, innrømmet Pfizer-direktør J. Small for åpen mikrofon
at Pfizer aldri sjekket om mRNA-vaksinen kan stoppe smittespredning. De hadde ikke tid.
Dr. Celia Lourenco, Director General for Health Canada har dertil nylig innrømmet under ed at Covidvaksinene ikke gjennomgikk testing på mennesker, til tross for at dette er et absolutt krav i Canada. Hun
forklarte videre at forsøkene nå pågår på over 80% av en intetanende Canadisk befolkning, uten at noen har
blir informert om at de deltar i et gigantisk medisinsk eksperiment.
Heller ikke i Norge har noen blitt gitt denne informasjonen og skriftlig gitt «informert samtykke». Det norske
folk har i realiteten blitt eksperimentert på med 13,867,511 mRNA-doser hvorav 669,899 har så langt mottatt
4 doser. De få legene som hadde kunnskap, samvittighet, moralsk ryggrad og mot nok til å informere sine
pasienter slik de er forpliktet til i henhold til Nuremberg Code, fikk sparken. Hvor mange doser har FHI bestilt
til den norske befolkningen? 10 doser som i EU?
I forrige uke ble min trippelvaksinerte lillesøster sent i ambulanse til sykehus med trykkende smerter i brystet.
Jeg fikk kontakt med henne og rådet henne til å kreve en D-Dimer test, som CT-fokuserte leger ikke hadde
tenkt på. Testen viste forhøyede verdier, som jeg mistenkte, og blodpropper ble påvist i begge lunger.
Mikroskopiske og stadig voksende blodpropper forårsaket av det mRNA-genererte spike-proteinet, sirkulerer
nå i hele hennes blodomløp, også i hjernen og hjertet.
Ingen vet hvor mange andre dette skjer med i Norge, vaksinerte som enda ikke har oppdaget det. Canadiske
Dr. Hoffe fant at dette skjedde for 62% av hans pasienter, umiddelbart etter vaksinering. Felles for mange er
at de ikke vil oppdage dette før det er for sent siden ingen blir advart, for mens norske medier kan fylle
biblioteker med artikler fra WW2 og de påfølgende 45 katastrofene, så har den pågående katastrofen knapt
blitt dekket med et eneste ord. Sensuren er total og ingen tørr å stille et eneste kritisk spørsmål.
Hvor mange er 62% av 4,346,257? Hva vil skje om/når en skade- og dødsbølge rammer et dobbel-, trippelog snart firedoser-vaksinert helsevesen på samme tid som 80% av befolkningen?
Jeg har lenge tenkt å skrive til deg Camilla, men har ventet på data som først kommer i 2023. Nå som også
min søster er rammet, så er ventetiden over. Nå er det krig; min penn mot dine sprøytespisser. Min søster har
nemlig jobbet i over 40 år i helsevesenet, et helsevesen hun er stolt av og stolte blindt på. Hun stolte også
blindt på deg Camilla, men du og FHI tok feil og løy, med det absurde og groteske resultat at helsevesenet,
som vi alle var stolte av og stolte på, ble en intetanende og lydløs drapsmaskin. Hva vil alle våre helse-ansatte
si når de oppdager at de ikke bare har blitt brukt som våpen mot en befolkning de hver dag gjør alt de kan for
å tjene og hjelpe, men også mot seg selv og sine nærmeste? I Canada har allerede over 80 unge leger
plutselig og uventet falt døde om, fordi også de ble løyet til og lot seg mRNA-vaksinere.
Sannheten vil presse seg frem
Sannheten om disse mRNA-vaksinene presser seg nå frem i parlamenter og rettsaler over store deler av den
vestlige verden og viser at «Trygge og Effektive» er århundrets blankeste løgn. Sannheten vil også presse seg
frem i Norge. Det vil stadig flere syke, døende og et kollapsende Norsk helsevesen sørge for.
Men alt dette vet du Camilla, ikke bare fordi dine egne tall i lang tid har fortalt deg dette, men også fordi jeg
allerede har sent deg denne informasjonen. Jeg vet at du er godt informert, og jeg vet at FHI har forstått at
Norge som sivilisasjon kan være påført et banesår, en innrømmelse godt gjemt og språklig kamuflert på side
66 i denne FHI-rapporten. Likevel fortsetter FHI å pushe mRNA-doser som om ingenting har skjedd.
Jeg vet ikke om du og FHI gjør dette med fullt overlegg, i rendyrket satanisk ondskap, eller fordi dere er
under press, er kjøpt og betalt, tar ordre fra høyere hold utenfor landet, eller om dere kun er blindet av
selvbedrag og av det konsensus dere har hjernevasket dere selv og resten av befolkningen med. Du fremstår
som en ansvarlig, seriøs og omsorgsfull person Camilla, det skal du ha, men her spriker handling og inntrykk
like mye som slagord og fakta, løgn og sannhet.
Dr. Camilla Stoltenberg; du er nå Administrerende Direktør for hva som allerede er en medisinsk katastrofe,
en katastrofe som ikke bare truer med å bli den mest dødelige som noen gang har rammet landet, men som
kan komme til å ta livet av flere enn summen av samtlige katastrofer og kriger siden istiden. Ingen vet med
sikkerhet om dette vil skje, når det vil skje, før det skjer, men da er det for sent.
La meg minne deg om smittebølgen gjennom KV1-22 da 1,008,104 ble smittet. Kombiner det tallet med CMR
fra KV3-22 på 5,4% og 54,400 flere vil dø enn normalt over et enkelt kvartal, 600 hver dag, 25 hver time, og
KV1-23 rykker nærmere for hver dag som går. Jeg sier ikke at dette vil skje, kun at det kan.
Vi vet allerede hva som har skjedd de siste 15 månedene, og hva som fortsatt skjer hver eneste dag.
Statistikkene lyger ikke og det er mer enn nok grunn til at all mRNA-vaksinering umiddelbart må stoppes, at
alle vaksinerte advares og testes for alle mulige synlige og skjulte bivirkninger, at befolkningen grundig og
korrekt informeres og at sannheten avdekkes og umiddelbart deles med det norske folk.
Det har lenge vært mistanke og snakk om et planlagt og overlagt globalt folkemord som et skritt på vei mot
en kraftig reduksjon av den globale populasjonen. 94% reduksjon er hugget i granitt (Georgia Guidestones).
Vis oss med handling at det er en løgn. Vis oss med handling hvem den virkelige Camilla Stoltenberg er, hvem
hun jobber for og hva hennes virkelige intensjoner er.
Det skylder du deg selv, din mann, dine sønner, ditt barnebarn, dine foreldre, din lillesøster, min lillesøster, de
over 5,400 som allerede er døde, de flere titalls tusen som allerede er skadet for livet, de utallige som allerede
har fått sin skjebne beseglet uten å vite det, de utallige pårørende, de 4,346,257 uskyldige og intetanende
helsevesenet har løyet til, forledet og utsatt for livsfarlig biologisk eksperimentering og ikke minst alle
uvaksinerte som ble presset, stigmatisert og latterliggjort fordi de gjennomskuet løgnene, propagandaen og
hjernevaskingen og tok ansvar for sin egen helse.
Det skylder du også en bekymret bestefar fra Kristiansand, som ønsker deg all mulig styrke, mot og lykke i
det du vet du nå må gjøre.
Jan Terje Voilaas
voilaas@protonmail.com
25 oktober 2022

Legg igjen en kommentar