Statsråden vil legge til rette for flere uttdanningsprogram: Vet han egentlig HVA dette innebærer…eller kanskje det er netopp DET han gjør?

Satelittbasen gir nye muligheter

Store ringvirkninger: Satellittbasen ventes å gi mange nye arbeidsplasser i Andøy. 	Foto: Andøya Space Foto: Andøya Space
Positiv: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).
Første oppskyting: Etter planen blir første oppskyting fra Andøya Spaceport gjennomført i løpet av neste år.	FOTO: Andøya Space

POSITIV: FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER OLA BORTEN MOE (SP).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil tilrettelegge for flere utdanningsprogrammer i forbindelse med den nye satellittbasen på Andøya.

Fredrik Sørensen

Det opplyser Borten Moe i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

Nye muligheter

Jønnes har spurt statsråden om hvordan han vil følge opp komitémerknaden i Utdannings- og forskningskomiteens Innst. 12 S (2020-2021) om å tilrettelegge for flere utdanningsprogrammer i forbindelse med satellittbasen og virksomheten ved Andøya Space Education.

– Andøya Space og deres aktivitet knyttet til den nye satellittoppskytingsbasen skaper nye muligheter for samarbeid og tilbud rettet mot universitets- og høyskolesektoren. Stortinget og regjeringen Solberg har i flere runder støttet aktiviteten til tidligere NAROM, nå Andøya Space Education, og har et stort potensial til å styrke sin posisjon innen romvirksomhet, slår Jønnes fast.

Signalene fra forsknings- og høyere utdanningsministeren er positive:

– Jeg deler representantens interesse for de mulighetene som kan skapes ved Andøya Space i forbindelse med den nye satellittoppskytingsbasen, særlig for et samarbeid mot universitets- og høgskolesektoren. Det har også vært avholdt møte mellom Andøya Space Education og departementet, der disse mulighetene ble drøftet, opplyser han.

Får 200.000

Borten Moe viser til at det ble gjennomført et forprosjekt i 2020-2021 som hadde som formål å kartlegge behov og muligheter for tilbud innen høyere utdanning, knyttet til den nye basen.

Forprosjektet konkluderte med at det var stor interesse for dette, og prosjektrapporten og søknad om et 3-årig hovedprosjekt ble sendt departementet sommeren 2021.

– Hovedprosjektet vil omfatte forslag til utdanningsmodell, tidsplan, prosjektorganisering og budsjett. Dessverre var det ikke mulig å finne rom for dette i statsbudsjettet i fjor høst, men jeg kan glede representanten med at vi likevel har greid å omdisponere 200.000 kroner til formålet på inneværende års budsjett. Tildelingsbrev om dette vil bli sendt Andøya Space om kort tid, skriver Borten Moe.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.