Tropisk regnskogs respons på marin himmel som lysner opp klimateknikken

Helene Muri

21 Visninger10 Sider

2 Filer  ▾

Klimaendringer ,

Skyer ,

Karbon syklus ,

Klimamodellering ,

Tropene…mer  ▾

Vis mer  ▾

Journalnavn :  Geofysiske forskningsbrev

Tropiske skoger representerer en stor atmosfærisk karbondioksidsluk. Her undersøkes brutto primærproduktivitet (GPP) responsen til tropiske regnskoger på klimateknikk via lysere havhimmel under et fremtidig scenario i tre jordsystemmodeller. Modellresponsen er mangfoldig, og i to av de tre modellene viser den tropiske GPP en nedgang fra den marine himmelen som lysner opp klimateknikken. Delvis korrelasjonsanalyse indikerer at nedbør er viktig i en av disse modellene, mens nedbør og temperatur er begrensende faktorer i den andre. En modell opplever en reversering av Amazonas-nedgangen under lysere marine himmel. Der er den sterkeste delvise korrelasjonen av GPP til temperatur og innkommende solstråling på overflaten. Karbongjødsling gir en høyere fremtidig GPP for tropisk regnskog totalt sett, både med og uten klimateknikk. Saltskader på planter og jord kan være et viktig aspekt ved lysere havhimmel.

Legg igjen en kommentar