Fersk gjennomgang av helseskader fra mobilmaster – og en familie i Sandnes

EINAR FLYDAL

Avstand til basestasjon – foto fra Sandnes, 2 av 2
Avstand til basestasjon – foto fra Sandnes, 1 av 2

Den spanske forskeren Alfonso Balmori, som i en årrekke har studert skadevirkninger fra mobilmaster på fugler, har nylig gått gjennom den samlede forskningslitteraturen om helsevirkninger på dyr, planter og mennesker fra mobilbasestasjoner i by. Fugler og trær har den store fordelen som forsøkskaniner at de ikke kan være plaget av angst for ny eller stråling.

Her får du sammendraget – og dessuten en beretning om en familie i Sandnes som fikk en mobilbasestasjon 39 meter fra vinduet. Det er en historie som passer som hånd i hanske, både med Balmoris funn og med andre studier du finner her på bloggen.

Litteraturgjennomganger er den formen for vitenskapelige bevis som veier tyngst, tyngre enn enkeltstudier, for de sammenfatter kunnskapen. Når mange forskningsfunn framviser det samme, og forskersamfunnet ikke finner vesentlige feil ved dem, styrker de hverandre. Da skal det mye til at de viser feil tendens.

Nå har altså Balmori laget en slik gjennomgang. Funnene i forskningen han omtaler, viser det som passer med den forståelsen som er formidlet i de kildene som du nylig fikk oppsummert her i bloggpost 16.07.2022, og som du kan laste ned og lese på norsk.

Her er sammendraget fra Balmoris artikkel – på norsk. (Selve artikkelen ligger bak en betalingsmur, og må altså kjøpes.) Deretter får du en historie fra virkeligheten som passer godt inn i det bildet Balmori tegner av kunnskapsstatus på feltet.

Sammendraget fra Balmoris artikkel

[Slike sammendrag skrives alltid som ett avsnitt. Jeg deler opp for å gjøre det mer leselig. EF]

«Målet med dette arbeidet var å foreta en fullstendig gjennomgang av den eksisterende vitenskapelige litteraturen for å oppdatere kunnskapen om virkningen fra basestasjonsantenner på mennesker.

Studier utført under reelle forhold i byer, med mobiltelefonbasestasjoner i nærheten av leiligheter, ble valgt ut. Samlede resultater av denne gjennomgangen viser tre typer virkninger fra basestasjonsantenner på helsen til mennesker:  radiofrekvenssyke (RS) [det samme som mikrobølgesyke, EF], kreft (C) og endringer i biokjemiske parametere (CBP).

Når man vurderer under ett alle studiene som er gjennomgått (n=38), viser 73,6 % (28/38) virkninger: 73,9 % (17/23) for radiofrekvenssyke, 76,9 % (10/13) for kreft og 75,0 % (6/8) for endringer i biokjemiske parametere.

Studier som ikke oppfylte de strenge vilkårene for å bli tatt med i denne oversikten, ga dessuten viktige supplerende bevis.

At det er de samme virkninger som rapporteres i studier fra forskjellige kilder (men fra RF [radiofrekvent stråling, EF] med egenskaper som likner på hverandre), så som radar, radio- og TV-antenner, trådløse smarte målere, og fra laboratoriestudier, forsterker konklusjonene i denne gjennomgangen.

Av spesiell betydning er studiene som er utført på dyr eller trær i nærheten av basestasjonsantenner, ettersom de [dyr og trær, EF] ikke kan være klar over basestasjonene i nærheten, og virkningene på dem ikke kan være psykosomatiske.»

Balmoris litteraturgjennomgang bekrefter det som nå har vært underbygget i forskningen i flere tiår: Om det skulle finnes en og annen som bare er drevet av angst, er hovedbildet at reaksjonene er biofysiske, og de er felles for mange slags – antakelig alle – biologiske vesener. Slik er det bare.

Familien i Sandnes, og reaksjonen fra kommunen og ICE

Og her er hva en familie i Sandnes opplevde. Du får først brevet familien sendte både til kommunen og til nettoperatøren ICE. Brevene er så godt som likelydende. Her får du ICE-versjonen. Vedleggene er også tatt med, og noen bilder, som er vist helt i toppen av denne bloggposten.

Dernest følger svaret fra ICE, som – selvsagt – bare viser til myndighetene og at regelverket og at de holder seg «innafor». Svaret fra kommunen er når denne bloggposten skrives, ikke kommet ennå.


Sent: Wednesday, 20 July 2022 17:08

Cc: einar.flydal@gmail.com
Subject: Mobilmaster tett på enebolig i Welhavens vei 14 i Sandnes

Hei

Vi er en familie på 6 som bor svært tett på ICE sine mobilmaster i Welhavens vei 14 i Sandnes, hvor den ene er så nær som 39 meter fra vår bolig, se vedlegg nr 1.
De fleste i familien har hatt en del plager med hodeverk/migrene. Jeg og min kone opplevde dårlig søvnkvalitet, og om morgenen var vi sjelden uthvilt. Vi følte ofte på en slapphet og «murring» i hodet om morgenen som heldigvis ofte bedret seg utover dagen (muligens som følge av at stråleeksponeringen ble mindre).

Etter at vi har blitt kjent med helsefaren forbundet med denne strålingen, har jeg foretatt målinger med et Elektrosmog meter måleapparat (Cornet ED88T Plus) hvor jeg fikk følgende målinger, se vedlegg nr 2.
Her må det presiseres at målingene ble tatt når det trådløse nettverket i huset var skrudd av, slik at stråle verdiene fra den nærmeste mobilmasten er mest mulig reell.

I etterkant av disse målingene, har vi brukt store pengesummer på skjermingstiltak og fått redusert strålenivåene i noen av oppholdsrommene, men vi er meget bekymret for at vi har spesielt denne ene mobilmasten fra ICE så tett på oss som sender ut såpass sterke stråleverdier.
Etter disse skjermingstiltakene, har våre helseutfordringer blitt betydelig bedre og det er svært sjelden at jeg og min kone våkner opp med denne «murringen» i hodet som vi opplevde tidligere.

Uten at jeg kan dokumentere det, kan det virke som at dette påvirker planter og trær i hagen. Det at plommene blir flate, avlange og råtne har jeg tenkt skyldes sykdom på treet, men når vi ser at også kirsebærbusken også har sykdom på bærene og enkelte planter ikke blomstrer, så er det mistenkelig, spesielt når en ser på erfaringer og skader som er observert andre steder med tilsvarende stråleeksponeringer, se vedlegg nr 3.

For ytterligere info kan jeg legge til at kommuneoverlegen i Sandnesposten 06.06.2022 hevder at det er lite dokumentasjon på at det er helsefare forbundet med stråling fra mobilmaster.
Link til artikkelen: https://www.sandnesposten.no/fikk-sjokk-da-trar-ble-fjernet-frykter-stralingsfare/s/5-105-573784
Dette er dessverre en oppfatning og påstand som ikke medfører riktighet, se vedlegg nr 4.

I vedlegg nr 4 vises det til en omfattende dokumentkjede som dokumenterer helsefaren og skadevirkningene forbundet med såkalt «ikke-ioniserende», menneskeskapt elektromagnetisk stråling selv når de er svakere – ofte langt svakere – enn de intensiteter som Strålevernet (DSA) anbefaler som maksimum eksponering.

Her ønsker jeg også å vise til en nylig tysk dom «Den som gir plass til antenna har ansvar for helseskadene», se vedlegg nr 5.
Selv om denne dommen er fra Tyskland, så er det grunn til å tro at rettstilstanden i er ganske lik den i Tyskland.

Selv om våre skjermingstiltak har vist en bedring, så blir vi allikevel fremdeles eksponert for denne strålingen både ute og inne.
Jeg ber derfor ICE om å lese og gjøre seg kjent med den omfattende dokumentasjonen som jeg vedlegger i denne mailen.

Denne dokumentasjonen viser at det ikke bare handler om , men at det også er en reell helsefare knyttet til disse mobilmastene.

Vi forventer derfor at ICE tar grep for å fjerne/stenge ned disse ICE mobilmastene som står på taket av Welhavens vei 1.
Vennligst bekreft at denne mailen er mottatt og at den vil bli behandlet.

For info, så legges Einar Flydal på kopi.

Som en tilleggsinfo, kan jeg opplyse at det er leilighet rett under, med nylig oppførte verandaer rett ved siden av disse to mobilmastene, se de to vedlagte bildene.


Vennlig Hilsen
Jarle Hellestræ
Welhavens vei 14,
4319 Sandnes
[tlf.nr.]


Date: tor. 21. jul. 2022 kl. 17:35
Subject: Re: Mobilmaster tett på enebolig i Welhavens vei 14 i Sandnes
To: [Jarle Hellestræ]

Hei, Jarle

Det er leit å høre om helseplagene dere har opplevd, og godt å høre at dere har det bedre nå.

Jeg har full forståelse for at dere forsøker å finne ut hva som er årsaken til helseplagene, men det er noe helsevesenet må hjelpe dere med. Dette er ikke noe vi som selskap kan mene noe om.

Vår utbygging skal alltid være godt innenfor de retningslinjer og regler som settes av myndighetene (lokalt, regionalt og statlig), som igjen er forankret gjennom mange tiår med forskning.

Det er alltid mulig å klage til DSA eller Nkom hvis det mistenkes brudd på regelverk, men det er ingenting i denne saken som tilsier at det er tilfellet.

Med vennlig hilsen,
Reynir Johannesson
Kommunikasjonsdirektør, ice

Det er hyggelig å se at min formidling av forskning og andre nyheter på området kommer til nytte. Svaret fra ICE er litt mindre hyggelig, og i tråd med hva man vente fra en næring som ikke tar selvstendig ansvar, men skjuler seg bak myndighetens «strålevern», som det har fått fra bransjen selv, via IEEE, ICNIRP og WHOs lille kontor The International EMF prosject. Dette to-mannskontoret ble opprettet som ICNIRPs markedsføringskanal, ledes av en antennespesialist med en historie fra næringen, og bemannes med ICNIRP-folk. Dette er omfattende dokumentert i litteraturen du finner på min blogg.

Så er det bare å vente på kommunens svar, og hva Hellestræ vil gjøre videre med saken. Det er mange andre i samme situasjon i Norge.

Einar Flydal, den 24. juli 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220724-Fersk-gjennomgang-av-helseskader-fra-mobilmaster.pdf

Referanser

Balmori, A., Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer, Environmental Research (2022), doi:
https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113851.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.