Og dette forteller statens apekatter deg.

5G er ny som både blir ønsket velkommen, men også vekker bekymringer.

5G er ny teknologi som både blir ønsket velkommen, men også vekker bekymringer. (Foto: Elise Kjørstad / Shutterstock / NTB)

Det er usunt å tro på at mobilstråling og 5G er farlig

DE SOM MANER FRAM SKREMMEBILDER AV 5G, SKAPER UNØDIG URO FOR NY TEKNOLOGI. METODENE LIGNER PÅ DE KONSPIRASJONSTEORETIKERNE BRUKER.

????Nina KristiansenANSVARLIG REDAKTØR

Torsdag 04. mars 2021 – 07:53

Mange uroer seg over stråling fra mobiltelefoner, trådløs teknologi og mobilmaster. Nå kommer 5G-teknologien, som skal gi oss sikrere og raskere tjenester. Det skaper nye bekymringer.

for usunn stråling fulgte med datamaskinene da de ble vanlige på jobb og hjemme. Da var det strålingen fra skjermene som skulle være farlig – og skjermfiltre ble satt på som vern. Ny teknologi blir fulgt opp av forskning. Allerede på slutten av 1980-tallet kom studiene som viste at skjermstrålingen var for lav til å utgjøre helsefare. Og folk fikk jo heller ikke stråleskader.

Så kom mobiltelefonen, wifi og 2G – med nye bekymringer.

Hver gang den trådløse teknologien tok et nytt G-steg, har mønsteret gjentatt seg. Vi tar begeistret i bruk teknologi vi ikke helt forstår, men som er effektiv, nyttig og raskt uunnværlig. Noen vegrer seg mot det nye, uroer seg for helsefare, andre protesterer høyt.

Og hver gang følger forskerne på. «Jo, vi vet at den forrige teknologien ikke ga helseplager, men det er fortsatt ting som må undersøkes med den nye,» sier de, og setter i gang nye studier.

Slik fortsatte det gjennom 3G og 4G, og nå med 5G.

MANGE TYPER STUDIER I MANGE ULIKE FORSKERMILJØER

Forskere i mange land har gjort små og store studier, på ulike former for mulige helseplager. De har undersøkt folk, gjort eksperimenter på laboratoriene, undersøkt celler, vev og svulster og sett på helsestatistikk. Og som forskere skal gjøre: vurdert og etterprøvd hverandres forskning. Helseorganisasjoner nasjonalt og globalt følger forskningen og oppsummerer.

« Til dags dato, og etter mye forskning, har ingen negativ helseeffekt blitt påvist som er forårsaket av eksponering for trådløs teknologi ,» skriver Verdens helseorganisasjon, WHO i en oppsummering.

USANNSYNLIG HELSEFARE

Forskere og etatene bygger på tidligere forskning når teknologien utvikler seg et hakk videre.

«Med den relativt omfattende kunnskapen vi har, er det ikke grunn til å anta at 5G er helseskadelig. Målinger viser at eksponeringen fra mobil- og radiosendere som vi omgir oss med i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helseskadelig,» oppsummerer Direktoratet for strålevern og atomtryggleik, DSA.

Også kreftforeningene over hele verden har engasjert seg, for det er særlig mulig kreftfare som blir sett på som mest alvorlig.

«Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Forskning har til nå ikke konkludert med at stråling fra trådløse nettverk eller mobilantenner fra basestasjoner øker risikoen for kreft,» skriver Kreftforeningen.

Nå har det snart gått 30 år siden mobiltelefonen kom i bruk og helsestatistikken viser ikke økte forekomster av hjernekreft knyttet til stråling – eller andre strålerelaterte sykdommer. Allikevel fortsetter mange å bekymre seg for at stråling fra mobilmaster, wifi og mobiltelefoner kan være farlig. Og om strålingen ikke er farlig for folk, hva med dyr og insekter?

AVVIKENDE FORSKNING

Og det finnes jo faktisk enkeltstudier som tyder på helsefare. Sånn er forskningen – den følger ikke et rett spor. Høydosering av stråling på gnagere i laboratoriet har for eksempel vist kreftfare.

Studier med avvikende resultater blir gjerne studert ekstra nøye: har de funnet noe nytt, noe vi ikke har sett, tenker forskere på feltet, og vurderer metoden, gjentar forsøk og analyserer dataene. Hittil har resultatene ikke holdt mål, når de har blitt etterprøvd og satt opp mot mot det store fjellet av studier som ikke viser helsefare.

Aktivister og motstanderne av ny trådløsteknologi bruker allikevel de avvikende resultatene for alt de er verdt – og overser forskningen som imøtegår dem. Det opprettholder frykt og uro.

5G blir tatt i bruk i nå. Teknologien bygger på de gamle G-ene, men tar i tillegg i bruk høye frekvenser. Det har skapt ny oppblomstring av tanken om at strålingen skader.

Det nye med 5G-teknologien er at den etter hvert vil overføre signaler på høyere frekvenser enn 4G.

ER HØYFREKVENTE RADIOBØLGER FARLIG?

Høyere frekvenser kan jo høres uggent ut. Dessuten er det ny teknologi, som det ikke er gjort mange studier på enda. Men er høyere frekvens farligere?

Radiobølgene som er i bruk i mobilmaster i dag sendes på lavere frekvenser. De går tvers gjennom trær, bygninger – og kropper. De høyfrekvente bølgene tåler ikke hindringer som busker, regn– og kropper. Derfor blir strålingen bokstavelig talt mindre invaderende.

I Norge rulles 5G ut i første omgang uten at de høye frekvensene tas i bruk. Først må det settes opp flere, små antenner for å få bølgene fram. 5G-en vi snart får, er for det meste en oppgradering av 4G-teknologien. Og 4G har blitt forsket på av mange.

Strålingen fra mobiltelefoner og mobilmaster er rett og slett for svak til at den kan skade DNA-et ditt og forårsake kreft, skriver Cancer Research UK, som viser til oppsummering av forskningen på feltet gjennom mange år.

Frykten for stråling og den nye teknologien har tatt nye former i pandemien.

«PANDEMIEN SKYLDES 5G »

Konspirasjonsteoriene blomstrer: er skapt av finanskrefter eller WHO eller eller Trump-motstandere for å styre oss gjennom sykdom og isolasjon.

Men også 5G-teknologien har fått skylda i flere konspirasjonsteorier. Egentlig blir folk syke av 5G-stråling, men det vil myndighetene skjule. Derfor har de lansert en pandemi, som kamuflerer strålesyken, ifølge disse teoriene. En variant er at 5G-bølgene gjør at oppstår i huden.

Kjennetegnet på en konspirasjonsteori er at hendelser blir forklart med at det egentlig er mektige krefter som står bak. De jobber i hemmelighet for å fremme sine egne interesser, som er profitt eller mer makt.

I 5G-konspirasjonene står de samme kreftene bak som i -konspirasjonsteoriene. Det er myndighetene (eller Bill Gates eller WHO) som vil kontrollere oss gjennom overvåking og sykdom.

KJØPER IKKE KONSPIRASJONEN

De fleste som er urolige for 5G, kjøper ikke konspirasjonsteoriene. Folk har bekymret seg for ny teknologi til alle tider – ikke bare for helseproblemer, men også for hva teknologien vil gjøre med vårt sosiale liv og samfunnet.

Og en viss skepsis er ikke dumt – det er fornuftig å følge med på hva systematiske undersøkelser foretatt av uavhengige forskere kommer fram til.

Den teknologiske utviklingen går raskt, det kan være vanskelig å henge med i svingene. Og det er ikke lett å sette seg inn i og sortere de store mengdene kunnskap som samles opp i rask fart.

SKADELIG FRYKT

Men om man systematisk setter forskning til side og sprer om seg med tilbakeviste studier, myter og anekdoter, da pisker man opp folks naturlige skepsis til nye ting. Det ligner på det som konspirasjonstroende gjør.

Typisk for konspirasjonsteorier er at de vrenger og vrir på faktiske forhold. De setter hendelser og informasjon inn i snevre sammenhenger og gir dem sine egne betydninger. Det gjør også strålingsaktivister og motstandere av 5G-teknologien, uten at de nødvendigvis tror på en hemmelig, ond plan.

Trådløs teknologi omgir oss på arbeidsplasser, hjemme og utendørs. Den samlede kunnskapen fra forsker- og helsehold tilsier at 5G-teknologien ikke skader helsen vår, selv om de ikke har slått seg til ro og forsker videre. Det bør være betryggende, men alternativ faktaskriving underminerer tilliten til forskningsbasert kunnskap og skaker folk opp.

For det er ikke sunt å frykte noe som ikke er farlig.

LES OGSÅ

Ny konspirasjonsteori under oppseiling i Norge: Pandemien er en . Koronaviruset er ikke farlig

NY KONSPIRASJONSTEORI UNDER OPPSEILING I NORGE: PANDEMIEN ER EN BLØFF. KORONAVIRUSET ER IKKE FARLIG

TEKNOLOGI HELSE MOBILTELEFON REDAKTØREN HAR ORDET

tag

FORSKNING.NO

tag

Nobel-komiteene er i håpløs utakt med tiden REDAKTØREN HAR ORDET: Det tar i snitt 30 år fra en vitenskapelig oppdagelse skjer til en hvit, eldre mann fra USA får Nobelprisen for den.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.