Høring – høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10

Høring | Dato: 13.06.2022

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10  

Status: På høring

https://www.regjeringen.no/contentassets/43894254a38f448c822c3f26d0afa5ac/horingsnotat-forslag-til-endring-i-hvitvaskingsforskriften-4-10-tredje-ledd.pdf

Høringsfrist: 04.07.2022

Høringsbrev

Vår ref.: 19/2294

Finansdepartementet vedtok i mai 2021 en rekke endringer i hvitvaskingsforskriften som følge av krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). I etterkant av fastsettelsen har Finanstilsynet avdekket behov for å justere ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd om når det er krav til å gjennomføre forsterkede kundetiltak i forbindelse med høyrisikoland, for å sikre at denne er i tråd med direktivets krav. Finanstilsynet har i den forbindelse utarbeidet et høringsnotat, som departementet nå sender på høring. I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 4. juli 2022.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.