Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Høring | Dato: 25.05.2022Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Deretter fortsatte kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til , intensivberedskap og situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre rapport til statsministeren 26. april 2022.

Status: På høring

Høringsfrist: 23.08.2022

Høringsbrev

Vår ref.: 22/2752

Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2      

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Deretter fortsatte kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til vaksinering, intensivberedskap og situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre rapport til statsministeren 26. april 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Koronakommisjonens andre rapport på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport.

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste. Vi ber også om at statsforvalterne ser til at berørte i deres områder er kjent med høringen.

Høringsfristen er tirsdag 23. august 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes
departementsråd

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.