Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kapittel 10. Forbrenning av avfall

Vedlegg V. Grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg

Resultatene av utslippsmålinger skal standardiseres til 11 % oksygen med unntak av resultater fra forbrenning av spillolje som standardiseres til 3 % oksygen.

a) Døgnmiddelverdier

UtslippsparameterUtslippsgrenserEnhet
Totalt støv10mg/Nm​3
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC)10mg/Nm​3
Hydrogenklorid (HCl)10mg/Nm​3
Hydrogenfluorid (HF)1mg/Nm​3
Svoveldioksid (SO2 )50mg/Nm​3
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2 ), uttrykt som nitrogendioksid200mg/Nm​3

b) Halvtimesmiddelverdier

UtslippsparameterUtslippsgrenserEnhet
A (100 %)​1B (97 %)​2
Totalt støv3010mg/Nm​3
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC)2010mg/Nm​3
Hydrogenklorid (HCl)6010mg/Nm​3
Hydrogenfluorid (HF)42mg/Nm​3
Svoveldioksid (SO2 )20050mg/Nm​3
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2 ), uttrykt som nitrogendioksid400200mg/Nm​3
1Utslippsgrense som 100 % av målingene må overholde.
2Utslippsgrense som minst 97 % av målingene må overholde over en løpende ettårsperiode (som et alternativ til å overholde 100 %-grensen).

c) Middelverdier over en prøvetakingsperiode på minimum 6 timer og maksimum 8 timer

UtslippsparameterUtslippsgrenserEnhet
Kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som kadmium (Cd)
Thallium og thalliumforbindelser, uttrykt som thallium (Tl)
totalt 0,05mg/Nm​3
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som kvikksølv (Hg)0,03mg/Nm​3
Antimon og antimonforbindelser, uttrykt som antimon (Sb)
Arsen og arsenforbindelser, uttrykt som arsen (As)
Bly og blyforbindelser, uttrykt som bly (Pb)
Krom og kromforbindelser, uttrykt som krom (Cr)
Kobolt og koboltforbindelser, uttrykt som kobolt (Co)
Kobber og kobberforbindelser, uttrykt som kobber (Cu)
Mangan og manganforbindelser, uttrykt som mangan (Mn)
Nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som nikkel (Ni)
Vanadium og vanadiumforbindelser, uttrykt som vanadium (V)
totalt 0,5mg/Nm​3
Dioksiner, definert i henhold til vedlegg I til dette kapitlet0,1ng/Nm​3

Middelverdiene ovenfor omfatter totalutslipp i gass- og partikkelfase av de relevante tungmetallene samt forbindelser hvor disse inngår.

d) Middelverdier for karbonmonoksid (CO)

50 mg/Nm​3 som døgnmiddelverdi
100 mg/Nm​3 som halvtimesmiddelverdi,​1 150 mg/Nm​3 som timinuttersmiddelverdi.​2

Forurensningsmyndigheten kan gjøre unntak fra utslippskravene til CO for anlegg som er utstyrt med fluidized bed forutsatt at det fastsettes en utslippsgrense på maksimalt 100 mg/Nm​3 som timesmiddelverdi.

1Utslippsgrense som 100 % av målingene, beregnet som halvtimesmidler, må overholde.
2Utslippsgrense som minst 95 % av målingene, beregnet som timinuttersmiddelverdier, må overholde over en løpende 24-timersperiode (som et alternativ til å overholde 100 %-grensen).
0Endret ved forskrift 26 juli 2016 nr. 950 (i kraft 1 aug 2016).

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.