HER ER EN SOM VIL TIL BUNNS I GALSKAPEN. kopiert!

Jo, ser du. Jeg var i tvil, men lot tvilen komme “tiltalte til gode ” og fikk innstalerrt AMS måler. Men da var planen min forlengst klar. Jeg ville “gjennomanalysere” fenomenet. Så når jeg “overtok” den nye måleren, ble det snarlig i etterkant, av utdannet elektroingeniør, montert kontrollert konstant “ballast” på 2 kw. Teoretisk, og etter fabrikantens og e-verkets “normer” skulle derved måleren registrere 2kw h etter 2-to-timer. Ren og fattbar matte for de aller fleste. Vel, her glapp det. Etter bare 1 time og 45 min. hadde den klart å telle 2kw h . Tilbake til ingeniøren for å få en forklaring. Overvåkning med tyskprodusert kontrollmåler “oppå” den innstallerte ballasten på 2 kw ble montert. Ny runde. Nå ble det litt verre, for nå gikk det bare 1 time og 40 min. før 2 kw h var talt opp. Det var altså noe som ikke hang helt på greip. Kontaktet så advokat, for å få klarlagt det juridiske ved bevisførsel osv. Jeg måtte da skaffe objektiv offentlig godkjent registret observatør for dokumentasjon av mine funn. Og her ble jeg okkupert i nesten halvannet år. Dette skulle vise seg bortimot umulig. Men skam den som gir seg. Jeg løste det på “internasjonalt” vis. Nå er juridisk godkjent observatør på plass, og kontrollen starter en gang dette året. Jeg har naturligvis for lenge siden skjønt hvordan måleren “arbeider”, men må gjennomdokumentere mine funn, så de holder vann juridisk. Når myndighetene prøver å forklare hvorfor vi må ha AMS måleren, kommer de som seg hør og bør bare med halvsannheter. Og nei, jeg sa ikke alt om “mine” funn, men nok til at de fleste vil skjønne at her er ikke alt som det burde være. Men når “aksjonen” er avsluttet, og (som jeg i mye tidligere innlegg har antydet), saken er kjørt og avsluttet, skal jeg proklamere enten nederlag eller seier. Og jeg presiserer at dette er MIN fordømte forkvaklede ide om hvordan et sånt skabberakkel bør håndteres. ????

Legg igjen en kommentar