“Hvorfor har CO2 blitt den store synderen til forurensning?

Henger det tilbake til da vi målte CO2 og CO i bileksos for å få den godkjent? Jeg tar bileksos som et eksempel. Innholdet i eksosgassen består av både skadelige og uskadelige gasser. Etter en teoretisk ideell forbrenning vil restgassene etter fossilt brennstoff være H2O (vann), CO2 (karbondioksid) og N2 (nitrogen). Men som kjent er det andre farlige gasser. Karbonmonoksid (CO), Dette er en fargeløs, luktløs og smakløs gass. Den er giftig. Gassen dannes som en følge av ukomplett forbrenning, og ved tomgang er innholdet relativt høyt på biler uten eksosgasskatalysator. Mengden CO øker med mengden drivstoff i forhold til mengden luft. Hydrokarboner (HC) finnes i mange varianter i eksosgassen. I nærvær av nitrogenoksid (NO) og sollys kan de danne giftige oksidanter (fotokjemisk smog) som angriper slimhinnene i luftveiene. Nitrogenoksider (NOx), det vil si nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid NO2. NO er en fargeløs, luktløs og smakløs gass som omdannes relativt raskt til NO2 etter at den kommer i kontakt med oksygenholdig luft. Partikler i form av sot, aske eller væske som dannes som en følge av ukomplett forbrenning, eller for mye drivstoff i forhold til luft. Mange av dem har felles betegnelse PAH. Så kommer vi til CO2. Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO₂, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. I store mengder. Den finnes naturlig på jorden og bl.a. i vulkanutbrudd. Hos miljødirektoratets hjemmeside står det som følge når det gjelder klimagasser: Sitat: CO2 regnes som den viktigste klimagassen. Den bidrar mest til menneskeskapte . Oljeprodukter, gass og kull bidrar mest. Norges utslipp av CO2 kommer hovedsakelig fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull. De største kildene til CO2-utslipp er transport, olje- og gassutvinning og industri. skiller seg fra de fleste andre land med en høy andel CO2-utslipp fra olje- og gassutvinning, industriprosesser og kysttrafikk og fiske – mens utslippene fra energiforsyning er veldig lave. Det står ikke et ord om de farlige gassene! Altså forurensning = CO2 ????? Klima-bevegelsene og enkelte «forskere» omtaler CO2 som en forurensing av atmosfæren. Dette er en grov feilinformasjon. Atmosfæren inneholder i dag ca. 0,04% CO2. Men i lungene våre har vi ca. 100 ganger så mye, nemlig 4-5%. CO2 er tvert i mot absolutt nødvendig for alt liv på jordoverflaten og i de øverste lag av havet pga fotosyntesen. Fotosyntese. Det er tre forhold som gjør Jordens overflate velegnet for menneske- og dyreliv: 1) Temperatur som tillater flytende vann. 2) Lys fra solen. 3) En spesielt gunstig sammensatt atmosfære med oksygen. Disse forholdene ville vi ikke hatt hvis det ikke hadde vært for en spesiell egenskap ved de grønne plantene på land og planteplankton og alger i havet, evnen til å bruke sollyset til å spalte vannmolekyler og derved frigjøre oksygen. Siden hvert vannmolekyl, H2O, inneholder ett oksygenatom, mens oksygengass inneholder to, O2, må to vannmolekyler spalter, for hvert oksygenmolekyl som frigjøres. Dette skjer i lys-reaksjonen i fotosyntesen. Vannmolekylenes hydrogen, H, som består av ett elektron og ett proton blir brukt sammen med karbondioksid, CO2, i fotosyntesens karbonreaksjon til å lage sukkermolekyler og alle de andre grunnleggende organiske molekylene en organisme er bygget opp av. Man vet også at planter og plankton trives best og vokser mest ved 600ppm til 1000ppm. I dag er CO2 i «lufta» ca. 400 ppm. Norges «utslipp» er ca. 0,003% av verdens «utslipp». Personbil står for ca. 4,33% av Norges totale co2 «utslipp». Så da lurer jeg på hvorfor CO2 har blitt en farlig klimagass?”

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.