Litt om landssvik, Gerhardsen og de “Lange linjers politikk”:

Den kulturmarxistiske Frankfurterskolen ble utviklet i Tyskland i begynnelsen av tyveårene. De opprettet Institutt for Sosial Forskning. Deres teorier ble kalt den lange marsj hvor målet var å omvelte det vestlige samfunn. Gerhardsen ble introdusert for ideologien på den 5.Komintern og i møter med kulturmarxisten Rosa Luxemburg. Han kalte den ” De lange linjers politikk”.I Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930) og i Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) blir det forklart at Frankfurterskolen skilte seg fra den marxistiske sosiologi som satte borgerskapet opp mot proletariatet. Kampen skulle stå mellom det reaksjonære og revolusjonære. Hans sex-økonomiske sosiologi forsøkte å harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s økonomiske teori.“Den autoritære familie er den autoritære stat i miniformat. Menneskets autoritære karakterstruktur kommer av at de seksuelle hemninger og angst har begravd livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme gjenopstår derfor i den nasjonale imperialisme. Den autoritære familie er altså det sted hvor reaksjonær ideologi og de reaksjonære strukturer skapes.” Reichs teori innebar også at kristendommens religiøsitet var en del av den autoritære familie og førte til fascisme.

Den kulturmarxistiske Frankfurterskolen som ble utviklet i Tyskland i begynnelsen av tyve årene. De opprettet Institutt for Sosial Forskning. Deres teorier ble kalt den lange marsj hvor målet var å omvelte det vestlige samfunn. Gerhardsen ble introdusert for ideologien på den 5.Komintern og i møter med kulturmarxisten Rosa Luxemburg. Han kalte den ” De lange linjers politikk”.I Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930) og i Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) blir det forklart at Frankfurterskolen skilte seg fra den marxistiske sosiologi som satte borgerskapet opp mot proletariatet. Kampen skulle stå mellom det reaksjonære og revolusjonære. Hans sex-økonomiske sosiologi forsøkte å harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s økonomiske teori.“Den autoritære familie er den autoritære stat i miniformat. Menneskets autoritære karakterstruktur kommer av at de seksuelle hemninger og angst har begravd livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme gjenopstår derfor i den nasjonale imperialisme. Den autoritære familie er altså det sted hvor reaksjonær ideologi og de reaksjonære strukturer skapes.” Reichs teori innebar også at kristendommens religiøsitet var en del av den autoritære familie og førte til fascisme.Erich Fromme mente at kapitalismen skapte et sosialt system som la kimen til en sadomasokistisk og autoritær menneskelig karakter.

Theodor Adorno marxistisk revolusjonær og også medlem av den kulturmarxistiske Frankfurterskolen skrev boken “The Authoritarian Personality”. Den boken har inspirert alle sosialpsykologer og samfunnsforskere overalt i verden siden den ble gitt ut. Sosialforskning er skapt av Frankfurterskolen. I boken sier han at kristendommen, kapitalismen og den patriakalske-autoritære familie skaper en personlighet, som er tilbøyelig til rasistisk forut intatthet og fascisme.Den kritiske teori som ble etablert hadde som formål å bekjempe den eksisterende kultur ved å innføre matriarkalsk teori, androgyn teori, personlighets teori, autoritets teori, familie teori, seksuell teori (kjønnsforskning), rase teori, juridisk teori og litterær teori. Disse teorier skulle praktiseres for å velte den eksisterende sosiale orden og bane veien for en sosial revolusjon basert på kulturmarxisme. For å oppnå det mente kulturmarxistene at det var nødvendig å nedbryte de tradisjonelle forestillinger og de sosiale strukturer og erstatte dem med noe nytt.

Den patriakalske sosiale struktur skulle erstattes av matriakatet. Forestillingen om at menn og kvinner er forskjellige og har forskjellige roller skulle erstattes med androgynitet. Og forestillingen om at heteroseksualitet er normalen skulle erstattes med forstillingen om at homoseksualitet er normalen.

Samtidig skulle den heteroseksuelle mann beskyldes for å være rasister. Leon Trotsky mente den sorte mann skulle være foregangsmann for en kommunistisk revolusjon i USA. Han mente hvite arbeidere hadde fordommer mot svarte, og de skule derfor skiftes ut av sorte og undertrykkes. Herbert Marcuse som også var medlem av Frankfurterskolen og kom seg til USA var talsmann for oppløsningen av det amerikanske samfunn. Han predikerte overfor studentene seksuell frihet og verdien av den feministiske og sorte revolusjon. Marcuse’s tanke var at universitetsstudenter, de sorte, de fremmedgjorte, de asosiale og folk fra den tredje verden skulle erstatte proletariatet i den kommunistiske revolusjon. Hans bok “An Essay on Liberation” (1969) forklarer han sine mål: Endring av verdier, overvinne tabuer, kulturell omstyrtelse og et språklig opprør for å skifte ut alle vestlige verdier. Marcuse mente at den hvite mann er skyldig, og at de sorte er opprørets mest naturlige kraft. Han ble den viktigste tenker og guru for 60erne og 70ernes motkultur og ungdomsopprør.I boken I bogen “Eros and Civilization” (1955) predikerer han seksuell frigjøring. Det var Herbert Marcuse som skapte uttrykket: “Make love not war!”Ideen om ombytting og transformasjon fra patriarkatet til et matriarkat har forbindelse med Friedrich Engels (1820-95) bok “Familiens, Statens og Privateiendommens Opprinnelse” fra 1884. Men det var Marx som i verket “Den Tyske Ideologi” fra 1845 som var den første som mente at koner og barn var patriarkens eiendom og derfor var det nødvendige med en ombytting av kjønnsrollene. De som kaller seg liberalister er kulturmarxister. Husk at kulturmarxismen er blitt spredd gjennom alle universiteter, skoler og samfunnsområder i nærmere 100 år.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.