Tvangsvaksinering kan bli en realitet i Norge

Av Margrethe Salvesen -20. mars 20220

Margrethe Salvesen
Fra venstre advokat Vivi-Ann Sandnes, forfatter Margrete Salvesen og høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum

Hvordan er det politisk mulig å innføre krav om vaksinepass, når heller ingen av vaksinene har fått endelig godkjenning?

Av Margrethe Salvesen. Tale ved demonstrasjon i Tromsø 18. mars 2022.

Hei Tromsø! Tusen takk for invitasjonen! Det er fantastisk godt å få være her med dere i dag.

Jeg vokste opp på en liten øy i Troms, utenfor Harstad mellom hav, fugl og kritisk tanke.

Som liten ble jeg opprørt av at samene ble tvangsinternert for å lære norsk i Finnmark.

I 2021 opplevde jeg at norske myndigheter ulovlig tvangs-internerte og isolerte friske mennesker i .

Friske mennesker ble fraktet og nærmest tvangsisolert til karantenehotell. I Norge!

En hel befolkning ble tvunget til å gå rundt med munnbind!

Uten noen som helst kunnskapsbasert forankring!

Et land som bestemmer seg for å gi opp sitt eget ansikt, for å dekke ansiktene til sine borgere med masker overalt, er et land som har utslettet alle dimensjoner ved seg selv.

Koronapass har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en «allmenfarlig sykdom» og ble først lansert som noe som skulle gi «vaksinerte» adgang og nekte andre adgang.

Selv om vi nå har en mild variant av korona, og regjeringen har bestemt at de skal fjerne alle tiltak, jobbes det med et sertifikat som skal skille vaksinerte fra uvaksinerte.

Det er forkastelig og uakseptabelt. 

Men nå kan altså tvangsvaksinering bli en realitet i Norge.

De som ikke er vaksinert kan bli nødt til å oppholde seg innenfor bestemte områder.

De kan bli nektet samvær med andre og kan bli stengt ute fra barnehage og skole og nektet å ta kollektivtransport.

Uvaksinerte kan bli nektet adgang til offentlige, sosiale møteplasser.

Uvaksinerte vil kunne stå i fare for å miste jobb på grunn av sitt eget helsevalg.

Vi skal ha fri ferdsel i dette landet.

En passerseddel er uforenlig med et åpent og inkluderende . Et pass vil tvert imot medføre segregering, diskriminering og ekskludering.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er vanvittig at det i det hele tatt diskuteres å etablere et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet.

Margrethe Salvesen taler i Tromsø.

Jeg er opprørt og dypt bekymret over utviklingen som vi nå ser i demokratiet vårt.

Hvordan er det politisk mulig å innføre krav om vaksinepass, når heller ingen av vaksinene har fått endelig godkjenning?

De kliniske studiene avsluttes i 2023. Vi vet ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene.

To av vaksinene er trukket tilbake i flere land på grunn av . Det er meldt inn enorme tall på bivirkninger over hele verden. Antallet stiger time for time.

Hittil (pr. 15. mars) er det registrert over 58.000 bivirkninger etter til Statens legemiddelverk i Norge.

Jeg syns det er det er fullstendig uforsvarlig å fortsette koronavaksineprogrammet.

Og det finnes ingen faglig begrunnelse, det finnes ingen hjemmel for å innføre denne passerseddelen i Norge!

Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil forandre Norge til en slags helse-apartheidstat, og som fremover vil skape et uutholdelig land å bo i for oss, og kanskje for folk i mange generasjoner fremover.

Vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet.

Et dehumaniserende menneskesyn som fører til økt avstand mellom mennesker.

Det er mulig at vi innfører tiltak som vil være permanente deler av både våre og våre barns liv.

Når koronasertifikatet først er tatt i bruk, vil det være svært vanskelig å avvikle det.

Vi vet at koronasertifikatet ikke bidrar til å hindre smitte. Du kan bli smittet og smitte videre, selv om du er vaksinert.

Koronasertifikatet er et ekstremt inngripende tiltak. Det vil få betydning for alle, både vaksinerte og uvaksinerte.

I tillegg innebærer det farer og risikoer, og mange av dem kan vi ikke forestille oss i dag.

Koronasertifikatet gir ikke rettigheter, men etablerer en plikt for oss alle til å følge EUs stadige nye krav.

Ønsker vi virkelig at EU skal få bestemme hvor mange injeksjoner vi skal måtte ta her til lands for å beholde jobbene våre, uavhengig av de mange bivirkningene som innrapporteres?

Skal norske barn nektes å gå i barnehagen eller på skolen hvis de ikke har tatt tre eller fire doser av en injeksjon som kun er gitt betinget godkjenning.   

 Hvordan i all verden havnet vi her?

, fagfolk, journalister og bedrifter må alle være bekymret for at den situasjonen vi nå er i globalt og nasjonalt, kan resultere i en forvitring av folkestyret og menneskerettighetene.

Vi vet at mange mennesker er redde og da er det fakta som gjelder, fra myndigheter og media, og ikke minst: Folk må selv ta ansvar for å skaffe seg informasjon!

Det skapes et voldsomt press for at folk skal godta flere eksperimentelle til tross for mange bivirkninger, – i siste instans for å kreve koronapass og tvangsvaksinering.

For det er dit vi skal dyttes og trues. EUs plan har helt siden 2018 vært å innføre vaksinepass i 2022. De er fullstendig i rute, og Norge er bare en vogn på det samme toget.

Det må gjøres kjent for borgerne hvilke avtaler norske myndigheter har inngått.

Vi har lenge sagt at regjeringens tilsidesettelse av med henvisning til smittevernloven er ulovlig og grunnlovsstridig.

Koronakommisjonen har også kommet med skarp kritikk mot regjeringen. Beslutningen om å stenge ned Norge skulle vært gjort av regjeringen og vedtak i statsråd og ikke av Helsedirektoratet. 

Myndighetene forsikret seg heller ikke om at smitteverntiltakene var i tråd med grunnloven og menneskerettighetene.

Når meldinger av slik art forsvinner, hvilken kommunikasjonskanal har våre ledere da brukt?

Er det innenfor deres demokratiske mandat å bruke metoder som ikke kan spores? Regjeringen fikk innvilget 60 års hemmelighold om hvem som mente hva og hvorfor om tiltakene. Er det innenfor? Nei!

Vi kan ikke leve med at en gruppe embetsmenn og helsebyråkrater har etablert en smittevernstat som har skjøvet rettsstaten til side.

Det må omsider bli et oppgjør mot ledelsen i Helsedirektoratet og departementet!

Vi kan ikke tillate at helsedirektør Bjørn Guldvog og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartmentet slipper unna med å sette Norges Grunnlov til side, og i tillegg slette vesentlig dokumentasjon om hvorfor Norge ble stengt ned.

Til nå har Stortinget stilt seg fullt og helt bak regjeringen. Men alle, også ledende politikere, må til syvende og sist stå til ansvar for sine beslutninger.

Norsk presse har ikke oppfylt sin rolle som den fjerde statsmakt. De har vært de største pådrivere for å opprettholde frykten og drepe et sunt og differensiert ordskifte.

Og nå svikter de også fullstendig i rapportering av bivirkninger som følge av vaksineringen.

For verdens maktelite har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner det livet vi kjente!

Med den globale unntakstilstanden som ble innført med som påskudd, med påfølgende krig og , er makteliten i verden på vei til å ødelegge våre demokratiske samfunn. 

Innføring av en passerseddel som et koronapass er å trå over en absolutt grense. Når man våkner opp fra Tornerosesøvnen er det for sent!

Vi må stå sammen mot dette snikende tyranniet som innføres i land etter land.

Vi må stå opp for de norske samfunnsverdiene som likhet og frihet!

Vi må kjempe mot segregering og marginalisering, for vi er alle like og har samme rettigheter og plikter.

Vi ikke ha et klassedelt samfunn.

Hvor langt er de villige til å gå denne gangen? Det begynner i det små, men hvordan kan en stoppe en slik snøball som har begynt å rulle?

VI MÅ ALDRI GLEMME og vi må kjenne våre universelle rettigheter i en tid der historien synes å gjenta seg.

Det å frata menneskene grunnleggende rettigheter, er en urokkelig grense i et demokrati.

Og de ved makten sitter med retten til å definere hvilken gruppe du tilhører. Er det en frihet du ønsker å gi fra deg?

Vi lever nå i den farligste tid i menneskets historie. En informasjonskrig truer med å utslette den vi kjenner. Vi befinner nå oss på randen av en storkrig! En mulig atomkrig!

Det beste våpen er å tenke selv. Og vise omtanke for våre medmennesker. Jeg er sikker på at de verdiene vil seire til slutt! Hver og en av oss må tenke gjennom hva slags samfunn vi ønsker nå, og for våre barn – og handle deretter. Det er nå vi har valget.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.