Hittil foretatte analyser pr. 12.02 2022

VI HAR NÅ SATT IGANG ANALYSER AV VANNPRØVER FORETATT PÅ DIVERSE STEDER I LANDET. HER VISES HVA SOM HITTIL ER ANALYSERT!

RESULTATER FRA REGNVANN OG BRØNNVANN(DRIKKEVANN) HOS ADMIN (ØSTFOLD 2019).

REGNVANN ØSTFOLD 2019.

REGNVANN ØSTF 2022.

Brønnøya Omsorgssenter:

Brønnøya Høydebasseng:

Brønnøy Steinkaia:

Brønnøya råvann:

Legg igjen en kommentar