DET DRAR SEG TIL I EUROPA OG SPESIELLT I NORDEN!

DA HAR DE KRIMINELLE REGJERINGER ØKTSIN PROPAGANDA OG MEDIENE FØLGER SELVFØLGELIG OPP.

ER DET IKKE SNART PÅ TIDE AT FOLK NÅ SER ALVORET I DET SOM SKJER?

95% AV NORGES BEFOLKNING ER HELT I LOMMA PÅ DE KRIMINELLE…OG DEN SOM ENDA IKKE HAR FÅTT MED SEG DET……MÅ SEILE SIN EGEN REGATTA….MEN JEG ER REDD DET VIL OPPSTÅ I NÆR FREMTID EN ORKAN SOM GJØR AT SEILENE BLÅSER AV GÅRDE OG DE OMBORD VIL ETTERHVERT BLI SAVNET AV DE SOM ER IGJEN.

FOR NOENS DEL SÅ ER DET IKKE VANSKELIG Å SE TEGNINGA.

VI HAR EN DIREKTØR SOM VIRKER Å VÆRE PÅ VIKENDE FRONT OG SOM NÅ SER UT FORHAR GRAVD SEG NED I SKYTTERGRAVEN FOR Å KLEKKE UT NYE METODER FOR Å GJENNOMFØRE HVA BESTEFAR ROCKEFELLER BEFALER SAMMEN MED KAMERAT ROTCHILD, KAMERAT GATES SAMT KAMERAT FAUCHI.

DET SISTE NÅ ER 2 SAKER:

SAK 1: DET MELDES OM MANKO PÅ NØDVENDIGE MEDISINER.

SAK 2: AT PUTIN RASLER MED KRIGSRUSTNINGEN.

SAK 2: i VÅRT NABOLAND SVERIGE HAR NÅ SENDT SOLDATER TIL GOTLAND FOR Å VÆRE I 1 STE FORSVARSLINGE FOR Å STOPPE PUTIN. NÅR TIL OG MED MEDELSVENSSON NÅ SER UT TIL Å HA VÅKNET SÅ VAR DET PÅ SIN PLASS Å FINNE ET ARGUMENT SLIK AT DE FORTSATT KAN SKREMME VETTET AV FOLKET.

SIDEN VI I NORGE ER I SAMME SITUASJON…OGSÅ POLITISK(KOMMUNISTSTYRT) SÅ HAR NÅ EN MINISTER VED NAVN,,,VAR DET ODD ROGER ENOKSEN? HVORDAN I ALLE DAGER KAN EN POLITIKER MED STORT SETT BARE VIDEREGÅENDE SKOLE INNEHA EN SLIK STILLING. RIKTIG NOK KOMMER HAN FRA EN STILLING SOM DIREKTØR VED ANDØYA SPACECENTER OG DET I SEG SELV FORTELLER OSS AT DETTE SENTERET ER MILITÆRT. DERFOR VAR NOK VALGET IKKE VANSKELIG FOR TÅKEFYRSTEN.

SAK 1: I ÅR SOM MANGE TI ÅR TILBAKE I TID SÅ MELDER LEGEMIDDELVERKET MANGEL PÅ MEDISINER, dET MAN MERKER SEG ER AT FØLGENDE MEDISINER ER DET MANKO PÅ:

1.TAVLESSE:

Tavlesse er et legemiddel for behandling av voksne med kronisk immuntrombocytopeni. Den er til bruk når andre behandlinger ikke har virket.

Kronisk immuntrombocytopeni, tidligere kalt idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), er en langvarig tilstand der immunsystemet (kroppens forsvar) ødelegger friske blodplater i blodet. Blodplater er nødvendig for å danne blodpropper og stoppe blødninger. Pasienter med sykdommen har lavt antall blodplater og kan lett få blåmerker eller blø.

Tavlesse inneholder virkestoffet fostamatinib. SIER DET OSS NOE I DISSE VIRUS/VAKSINETIDER?

2.VERZENIOS:

SOM ER EN KREFTMEDISIN.

1. Hva Verzenios er og hva det brukes mot Verzenios er et legemiddel mot kreft som inneholder virkestoffet abemaciklib. Abemaciklib blokkerer effekten av proteiner som kalles syklinavhengig kinase 4 og 6. Disse proteinene er unormalt aktive i enkelte kreftceller, og får dem til å vokse ukontrollerbart. Ved å blokkere virkningen av disse proteinene kan veksten av kreftceller bremses, svulsten krympe og utviklingen av kreften forsinkes. Verzenios brukes til å behandle kvinner med visse typer brystkreft (hormonreseptorpositiv (HR+), human epidermalvekstfaktorreseptor 2-negativ (HER2-)) som har spredt seg fra den opprinnelige svulsten og/eller til andre organer. Det gis sammen med hormonbehandlinger, som aromatasehemmere eller fulvestrant.

EN MEDISIN FOR ALEMENHETEN!

3.SOLIFENACIN MYLAN:

1. Hva Solifenacin Mylan er og hva det brukes motSolifenacin Mylan inneholder virkestoffet solifenacin som tilhører en gruppe legemidler med såkalt antikolinerg effekt. Disse legemidlene brukes for å senke aktiviteten i en overaktiv blære. Dette fører til at du kan vente lenger før du må gå på toalettet. Det gjør også at blæren din kan holde på en større mengde urin.Solifenacin Mylan brukes for å behandle symptomene på en tilstand som kalles overaktiv blære. Disse symptomene omfatter sterk og plutselig vannlatingstrang uten forvarsel, hyppig vannlating eller at man tisser på seg fordi man ikke rekker toalettet i tide.

EN MEDISIN SPESIELT FOR DE ELDRE!

4. MARZINE:

Marzine tabletter brukes mot reisesyke hos voksne og barn over 12 år. Marzine motvirker kvalme og brekninger. For å redusere symptomene på reisesyke bør første dose tas 1-2 timer før avreise. 

Marzine inneholder syklizin som motvirker symptomene på reisesyke. Syklizin reduserer bevegelighetsutløst kvalme og har mulig en hemmende effekt på brekningssenteret. 

VEL UT FRA HVA DISSE MEDISINENE ER TIL FOR SÅ KAN SJØL DEN TEITESTE SKJØNNE EN VISS Sammenheng?

SAK 2: i VÅRT NABOLAND SVERIGE HAR NÅ SENDT SOLDATER TIL GOTLAND FOR Å VÆRE I 1 STE FORSVARSLINGE FOR Å STOPPE PUTIN. NÅR TIL OG MED MEDELSVENSSON NÅ SER UT TIL Å HA VÅKNET SÅ VAR DET PÅ SIN PLASS Å FINNE ET ARGUMENT SLIK AT DE FORTSATT KAN SKREMME VETTET AV FOLKET.

SIDEN VI I NORGE ER I SAMME SITUASJON…OGSÅ POLITISK(KOMMUNISTSTYRT) SÅ HAR NÅ EN MINISTER VED NAVN,,,VAR DET ODD ROGER ENOKSEN? HVORDAN I ALLE DAGER KAN EN POLITIKER MED STORT SETT BARE VIDEREGÅENDE SKOLE INNEHA EN SLIK STILLING. RIKTIG NOK KOMMER HAN FRA EN STILLING SOM DIREKTØR VED ANDØYA SPACECENTER OG DET I SEG SELV FORTELLER OSS AT DETTE SENTERET ER MILITÆRT. DERFOR VAR NOK VALGET IKKE VANSKELIG FOR TÅKEFYRSTEN.

SIDEN NORGE HAR EN HVA JEG VIL KALLE FOR KRIGSHISSER/ MILITÆRNEKTER/ MUPPET FOR NWO OG INNSATT AV FRAU MERKEL OG OBAMA SÅ ER DET LOV Å STILLE SPØRSMÅL VED PERSONER MED FAMILIENAVNET STOLTENBERG.

EN ER DIREKTØR FOR ET INSTITUTT SPONSET I 1933 AV ROCKEFELLER OG SOM SIDEN DEN TID HAR STYRT NORSK HELSEVESEN PÅ BAKROMMET.

EN ANNEN I DENNE FAMILIEN VENDER NÅ TILBAKE ETTER Å HA DELTATT I KRIGER OG SENDT NORSKE SOLDATER MED LIVET SOM INNSATS TIL INGEN NYTTE. OG I TILLEGG NÅ VENDER HJEM FOR Å OVERTA SENTRALBANKEN TIL ROTCHILD OG SOM SELVFØLGELIG PARTIKOLLEGA TÅKEFYRSTEN JUBLER OVER. MEN DESVERRE ETTER DIVERSE LØGNAKTIGE INTERVJUER HAR BLITT STRAMMERE I MASKA. MEN SELVFØLGELIG BLIR DENNE KRIGSHISSEREN INNSATT.

DA GJENSTÅR EN TING Å FÅ GJENNOMFØRT AV DENNE KOMMUNISTISKE “SLAVEN” STEKLOV FØR HAN FORLATER NATO.

KRIG MOT RUSSLAND!

RED.

Legg igjen en kommentar