Habilitetsvurdering i forbindelse med ansettelse av ny sentralbanksjef

Nyhet | Dato: 11.01.2022

Det er stor offentlig interesse knyttet til tilsettingen av ny sentralbanksjef og vurderingene Finansdepartementet har innhentet fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

Departementet offentliggjør på denne bakgrunn korrespondansen mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om habilitet.

Les mer:

Legg igjen en kommentar